Herbicydy na jesień. Jaki oprysk na chwasty wybrać?

Jednym z pierwszych zabiegów, wykonywanym już jesienią, są opryski na chwasty. Cechują się one znacznie szybszym wzrostem w porównaniu do upraw ozimych, co daje im możliwość zdominowania roślin uprawnych. Aby temu zapobiec, należy wybrać odpowiedni herbicyd jesienny.

Herbicydy jesienne – charakterystyka i stosowanie

Herbicydy określane jako jesienne to środki chwastobójcze przeznaczone do stosowania w uprawach ozimych. Dotyczy to zwłaszcza oprysków jesienią na zboża ozime oraz rzepak ozimy. Opryski na chwasty jesienią powodują wczesne eliminowanie z uprawy niepożądanej roślinności, która mocno konkuruje z uprawą o niezbędne do wzrostu i rozwoju elementy, takie jak woda, składniki pokarmowe i przestrzeń do życia.

Stosowanie herbicydów na jesień w coraz większej liczbie gospodarstw pozwala uznać tę metodę za główny sposób walki z chwastami. Co ważne, herbicydy jesienne mogą być aplikowane doglebowo jeszcze przed wschodami chwastów lub nalistnie już po ich pojawieniu się na powierzchni gleby.

Dlaczego warto zastosować herbicydy jesienią?

Konkurencja chwastów powoduje znaczne szkody już na wczesnym etapie rozwoju roślin uprawnych. Pojawienie się chwastów w zbożach ozimych jest wyjątkowym utrudnieniem na początku ich wzrostu. Chwasty mają bowiem tendencję do szybszego rozwoju i zdominowania zbóż na polu. Konkurowanie roślin uprawnych z chwastami prowadzi do osłabienia kondycji tych pierwszych, co niesie z sobą ryzyko pogorszenia ich przezimowania, jako że osłabione rośliny są zdecydowanie bardziej podatne na infekcje patogenami. Oprysk na chwasty jesienią jest znakomitym sposobem na walkę z chwastami uciążliwymi. W tym okresie znajdują się one wszak w młodszych fazach rozwoju, bardziej wrażliwych na zastosowane herbicydy. Wykorzystywanie herbicydu jesienią uznaje się zatem za jeden z koniecznych zabiegów, podczas gdy wiosenne odchwaszczanie powinno być traktowane jako możliwość poprawy, ewentualnego skorygowania jesiennej ochrony.

Jaki oprysk na chwasty jesienią wybrać?

Oprysk na chwasty jesienią powinien wykazywać się wysoką skutecznością zwalczania chwastów. Uzyskanie takiego efektu jest możliwe dzięki odpowiedniemu doborowi herbicydów, a dokładniej – zwartych w nich substancji czynnych. Powinny one być jak najmniej zależne od warunków atmosferycznych, co wpłynie na wszechstronność stosowania wybranego preparatu. Dotyczy to zarówno warunków niezbędnych do aktywnego działania herbicydu oraz warunków pogodowych, które mogą osłabić jego działanie, np. wystąpienie deszczu.

Do najważniejszych czynników, które wpływają na skuteczność zabiegu, należy odpowiednia faza rozwojowa chwastów. Tylko stosując herbicydy w odpowiedniej fazie rozwoju roślinności niepożądanej, otrzymamy optymalne działanie substancji. Zbyt wczesna aplikacja spowoduje wykonanie zabiegu na zbyt niskiej, jeszcze niezagrażającej uprawie, liczbie chwastów. Z kolei zbyt późna nie spełni swojej roli, gdyż chwasty będą bardziej oporne na zastosowany preparat. Pamiętajmy też, że herbicydy jesienne powinny zwalczać gatunki uciążliwe, gdyż ich pozostawienie na polu do wiosny może być ryzykowne.

Opryski na zboża ozime jesienią – herbicydy jesienne od BASF

Z uwagi na rolę, jaką odgrywają zabiegi jesienne, prawidłowy dobór narzędzia zaważy na sukcesie ochrony herbicydowej w całym sezonie. Jesienne zwalczanie chwastów w zbożach ozimych zostanie należycie przeprowadzone z herbicydem Pontos® , który góruje nad innymi możliwościami przede wszystkim zastosowaniem w nim po raz pierwszy dwóch substancji czynnych: flufenacetu oraz pikolinafenu.

Taka kombinacja daje gwarancję walki z szerokim spektrum gatunków chwastów jedno- i dwuliściennych. Co ważne, są to substancje w pełni bezpieczne dla upraw w kolejnym roku, ponieważ są w stanie ulec rozkładowi w trakcie wegetacji. Pontos® ma przy tym długie okno aplikacji. Jesienne zabiegi z jego wykorzystaniem mogą być wykonywane od siewu do końca krzewienia (BBCH 00–29), a zatem jest to doskonałe rozwiązanie na zabiegi zarówno doglebowe, jak i nalistne.

Jesienna ochrona zbóż przed chwastami z Pontos®

Przeczytaj również!

Szybka eliminacja chwastów z uwagi na silną konkurencję z roślinami uprawnymi to jeden z fundamentów wysokich plonów. Czyste pole w momencie wschodów roślin zapewnią herbicydy doglebowe. Sprawdźmy zatem, na jakie rozwiązania warto postawić.

Powiązane produkty

Zaskocz chwasty wyjątkową substancją czynną!

Top