Substancje czynne w fungicydach triazolowych i ich działanie

Czas na wybór fungicydów na pierwsze zabiegi fungicydowe! Ważną grupę fungicydów tworzą triazole. Są one szeroko cenione w zaprawach nasiennych oraz zabiegach nalistnych. Przyjrzyjmy się zatem, jaki triazol sprawdzi się w zabiegu T1.

Najczęstsze choroby grzybowe roślin zbożowych

Rozwój chorób grzybowych oznacza duże straty dla rolnika. Najgroźniejszymi przeciwnikami zagrażającymi podstawie źdźbła są:

 • łamliwość źdźbła zbóż,
 • fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni,
 • coraz częściej obserwowana ostra plamistość oczkowa.

Z kolei do chorób stwarzających niebezpieczeństwo dla efektywnej fotosyntezy należą:

 • mączniak prawdziwy zbóż i traw,
 • rdze,
 • septorioza paskowana liści pszenicy,
 • brunatna plamistość liści,
 • pasiastość liści jęczmienia,
 • plamistość siatkowa jęczmienia.
 • rynchosporioza.

Na finiszu wegetacji należy postawić na ochronę ziarna i kłosów. W tym czasie ochronę należy skierować przeciwko:

 • fuzariozie kłosów,
 • rdzy żółtej,
 • septoriozie plew,
 • czerni zbóż.

Jak działają fungicydy?

Działanie środków grzybobójczych opiera się na trzech mechanizmach: zapobiegawczym, interwencyjnym i wyniszczającym. Ochrona roślin w postaci bariery ochronnej złożonej z substancji aktywnej cechującej się działaniem zapobiegawczym uniemożliwia wnikanie patogenów, a tym samym infekcję ze strony struktur grzybów. Interwencyjne działanie ma charakter leczniczy, polegający na hamowaniu rozwoju patogenu już po dokonaniu infekcji. Z kolei działanie wyniszczające opiera się na niszczeniu struktur patogenu, w tym zarodników, co ogranicza następne infekcje.

Wczesnowiosenne temperatury a substancje czynne fungicydów

Odpowiednie warunki pogodowe, głównie temperatura podczas zabiegu, definiują jego skuteczność. Substancje czynne w fungicydach do efektywnego działania wymagają występowania optymalnej temperatury. Wiosenne zabiegi fungicydowe zaczynamy, gdy temperatura powietrza osiągnie minimalnie 10–12°C. Wykonanie zabiegu w innych temperaturach niż zalecane wpływa na obniżenie skuteczności działania fungicydu z uwagi na zmniejszenie szybkości reakcji chemicznej oraz jeszcze spowolnione procesy fizjologiczne roślin.

Taki rozwój sytuacji można obserwować wczesną wiosną, kiedy warunki pogodowe są jeszcze niestabilne, ale rozwój patogenów już startuje. Chęć wykonania zabiegu często jednak wygrywa i fungicyd aplikowany jest w nieodpowiednich warunkach. Dużym problemem wczesnowiosennej ochrony są przymrozki, które następują bezpośrednio po zabiegu. Warto zatem poszukać rozwiązań, które umożliwiają przeprowadzenie zabiegu w niższych temperaturach – nawet od 5°C.

Triazole – działanie i zwalczane agrofagi

Podstawą pierwszych zabiegów fungicydowych są substancje aktywne z grupy triazoli. Triazole zapewniają kompleksową ochronę na każdym etapie zagrożenia patogenem z uwagi na działanie zapobiegawcze, interwencyjne oraz wyniszczające. Ich działanie nakierowane jest na hamowanie syntezy ergosterolu, który jest niezbędnym budulcem błony komórkowej grzybów i jednocześnie składnikiem umożliwiającym rozwój grzybni poprzez blokowanie demetylacji w pozycji C-14. Na szczęście triazole są szybko pobierane i rozprowadzane w roślinie. Aplikację fungicydów triazolowych należy jednak rozpocząć powyżej 12°C, aby uzyskać ich skuteczne działanie.

Substancje czynne w fungicydach triazolowych charakteryzują się szerokim zakresem stosowania. Wykorzystywane solo lub w mieszaninach służą ochronie roślin rolniczych, warzywnych, ozdobnych i leśnych. Triazole wykazują wysoką skuteczność w walce m.in. z: mączniakiem prawdziwym, septoriozą, rdzą, plamistościami liści, fuzariozą, zgnilizną twardzikową, grzybami z rodzaju Alternaria oraz chwościkiem.

Revysol® – jak działa?

Wprowadzenie przez BASF substancji czynnej Revysol® do ochrony fungicydowej wywołało niemałą rewolucję. Revysol® należy do omówionej właśnie grupy triazoli, ale jego właściwości chemiczne stawiają go ponad inne rozwiązania triazolowe. Wyjątkowa budowa fungicydu Revysol® sprawia, że jest triazolem nowej generacji. Cząsteczka fungicydu Revysol jest bowiem zbudowana z główki triazolowej ulokowanej na szyjce wąskiej grupy izopropanolowej, co stwarza możliwość przyjmowania przez tę cząsteczkę postaci zarówno wiążących z enzymem patogenu, jak i niewiążących. Revysol® lokuje się na aktywnej stronie C14-demetylazy i tworzy strukturę wiążącą w postaci haku, który wczepia się w enzym patogenu. Takie rozwiązanie zapewnia Revysolowi® nawet 100 razy silniejsze łączenie z grzybem w porównaniu do standardowych rozwiązań triazolowych.

Fungicyd Revysol® zapewnia długotrwałe działanie zapobiegawcze i znakomite działanie interwencyjne przy szerokim spektrum chorób wielu upraw (np. zboża, rzepak, soja, owoce, warzywa). Formulacja Revysolu® umożliwia szybkie pobieranie go przez liść, co odpowiada za odporność środka na zmywanie i natychmiastowe działanie na zagrażające uprawom patogeny. Rozprzestrzenianie preparatu w całej roślinie, nawet w miejscach bezpośrednio nieopryskanych, jest możliwe dzięki wysoce aktywnej cząsteczce Revysol®.

Fungicyd RevyFlex® – ochrona zbóż przed chorobami w zabiegu T1

W uprawie zbóż Revysol® został wykorzystany w jednym z rozwiązań przygotowanych z myślą o pierwszym zabiegu fungicydowym – w zestawie RevyFlex®. Standardowe rozwiązania triazolowe skuteczność osiągają dopiero w temperaturze 12°C. Natomiast RevyFlex®, właśnie dzięki obecności substancji Revysol®, ma dłuższe okno aplikacji, która może nastąpić już od 5°C.

Cechy fungicydu Revysol® wyróżniają go na tle standardowych rozwiązań triazolowych i pozwalają na nadanie mu miana najlepszego triazolu na rynku!

Przeczytaj również

Zagrożeniem dla zbóż będących we wczesnych fazach rozwojowych są choroby podsuszkowe. Ich nasileniu sprzyjają duży udział zbóż w strukturze zasiewów i błędy agrotechniczne. Wobec tego pierwszy z zabiegów ochrony fungicydowej zbóż staje się kluczowym elementem utrzymania zdrowotności podstawy źdźbła.

Powiązane produkty

Tworzymy REVYLUCJĘ!
Rozwiązanie fungicydowe

Top