Bioróżnorodność

Równowaga korzyści

Zdrowe środowisko naturalne to podstawa rolnictwa. Na dłuższą metę może ono funkcjonować jedynie w ramach nienaruszonego, zrównoważonego ekosystemu, w którym bioróżnorodność odgrywa niezmiernie ważną rolę.

Rolnictwo a bioróżnorodność

Na obszarach rolnych jednym z głównych wyzwań jest ograniczona powierzchnia gruntów uprawnych przy stale rosnącej populacji. Zwiększenie wydajności może mieć bezpośredni wpływ na ograniczenie bioróżnorodności ziemi uprawnej. Nowocześnie uprawiane zboża rosną bliżej siebie, a w wyniku zastosowania mechanicznych i chemicznych metod upraw obserwuje się na polach coraz mniej chwastów – z jednej strony zabiegi te są praktyczne i konieczne, z drugiej natomiast powodują, że pola przestają stanowić naturalne siedliska dzikich roślin i większości zwierząt, co w znacznym stopniu ogranicza bioróżnorodność.

Dlatego we współczesnym rolnictwie ogromne znaczenie zaczyna odgrywać ochrona bioróżnorodności. Oprócz stosowania nowoczesnych technik uprawy, chroniących glebę oraz ostrożnego dozowania środków ochrony roślin tak, aby zminimalizować wpływ na ekosystem, można wydzielić pasy ziemi pomiędzy polami uprawnymi, na których zwierzęta odnajdą swoje miejsce.

Ochrona bioróżnorodności – korzyści dla rolnictwa

Współczesne rolnictwo potrzebuje bioróżnorodności. Jest ona fundamentem niezbędnym do utrzymywania wielu procesów ekologicznych, które wpływają pozytywnie m.in. na strukturę i żyzność gleby, a także na produktywność ekosystemów rolniczych. Ochrona bioróżnorodności sprzyja stabilności oraz trwałości ekosystemów oraz zwiększa ich odporność na stres biotyczny i abiotyczny. Oto najważniejsze korzyści, jakie niesie różnorodność biologiczna dla rolnictwa: Rośliny zapylane przez bogatą faunę owadów wydają więcej plonów.

  • Pasy terenu z kwitnącą roślinnością chronią zboża przed szkodnikami z sąsiednich pól.
  • Naturalne drapieżniki mogą chronić plony przed szkodnikami.
  • Większa bioróżnorodność poprawia „system odpornościowy” upraw.
  • Działania podejmowane na rzecz ochrony bioróżnorodności są zauważane przez lokalną społeczność i przyczyniają się do poprawy wizerunku Twojego gospodarstwa.

4 KROKI WSPARCIA BIORÓŻNORODNOŚCI W TWOIM GOSPODARSTWIE

W ostatnich latach obserwuje się coraz większe zainteresowanie problematyką związaną z zagadnieniem, jakim jest bioróżnorodność oraz ochrona bioróżnorodności. Dziś rolnictwo oprócz wytwarzania płodów rolnych musi dbać również o naturalne ekosystemy. Wierzymy, że bioróżnorodność i efektywne rolnictwo mogą iść ramię w ramię. Bioróżnorodność w gospodarstwie możesz wspierać poprzez:

  • Zazielenianie - mądre zarządzanie ziemią o niskiej urodzajności i nieużytkami może przyczynić się do stworzenia środowiska korzystnego dla owadów i ptaków, jak i powstania krajobrazu rolniczego bez szkody dla Twoich upraw i żyzności gleby. Jedną z możliwości jest wysiew na tych terenach mieszanek roślin długo kwitnących.
  • Budki lęgowe i miejsca odpoczynku dla ptaków
  • Budki dla owadów - stwarzając miejsca na siedliska dla zapylaczy, wpływasz na rozwój całego ekosystemu, stajesz się w ten sposób inspiracją dla innych rolników.
  • Ochrona wody - zapobieganie zanieczyszczeniom punktowym np. przy napełnianiu zbiorników maszyn pomoże zminimalizować ryzyko przeniknięcia środków ochrony roślin do wód gruntowych.

Woda

Jest jednym z najcenniejszych zasobów Ziemi

Zobacz więcej

Zdrowie pszczół

Pszczoły miodne i rolnictwo - jak zapewnić im owocną współprace

Zobacz więcej
Top