BASF Agricultural Solutions
Rozwiązania dla Rolnictwa

Bioróżnorodność

Równowaga korzyści

Zdrowe środowisko naturalne to podstawa rolnictwa. Na dłuższą metę może ono funkcjonować jedynie w ramach nienaruszonego, zrównoważonego ekosystemu, w którym różnorodność biologiczna odgrywa niezmiernie ważną rolę.

Na obszarach rolnych jednym z głównych wyzwań jest ograniczona powierzchnia gruntów uprawnych przy stale rosnącej populacji. Zwiększenie wydajności może mieć bezpośredni wpływ na ograniczenie bioróżnorodności ziemi uprawnej. Nowocześnie uprawiane zboża rosną bliżej siebie, a w wyniku zastosowania mechanicznych i chemicznych metod upraw obserwuje się na polach coraz mniej chwastów - z jednej strony zabiegi te są praktyczne i konieczne, z drugiej natomiast powodują, że pola przestają stanowić naturalne siedliska dzikich roślin i większości zwierząt.

Oprócz stosowania nowoczesnych technik uprawy, chroniących glebę, oraz ostrożnego dozowania środków ochrony roślin tak, aby zminimalizować wpływ na ekosystem, można wydzielić pasy ziemi pomiędzy polami uprawnymi, na których zwierzęta odnajdą swoje miejsce.

Korzyści z bogatej bioróżnorodności:

  • Rośliny zapylane przez bogatą faunę owadów wydają więcej plonów.
  • Pasy terenu z kwitnącą roślinnością chronią zboża przed szkodnikami z sąsiednich pól.
  • Naturalne drapieżniki mogą chronić plony przed szkodnikami.
  • Większa bioróżnorodność poprawia „system odpornościowy” upraw.
  • Działania podejmowane na rzecz ochrony bioróżnorodności są zauważane przez lokalną społeczność i przyczyniają się do poprawy wizerunku Twojego gospodarstwa.

CZTERY KROKI WSPARCIA BIORÓŻNORODNOŚCI W TWOIM GOSPODARSTWIE

  • Zazielenianie - mądre zarządzanie ziemią o niskiej urodzajności i nieużytkami może przyczynić się do stworzenia środowiska korzystnego dla owadów i ptaków, jak i powstania krajobrazu rolniczego bez szkody dla Twoich upraw i żyzności gleby. Jedną z możliwości jest wysiew na tych terenach mieszanek roślin długo kwitnących.
  • Budki lęgowe i miejsca odpoczynku dla ptaków
  • Budki dla owadów - stwarzając miejsca na siedliska dla zapylaczy, wpływasz na rozwój całego ekosystemu, stajesz się w ten sposób inspiracją dla innych rolników.
  • Ochrona wody - zapobieganie zanieczyszczeniom punktowym np. przy napełnianiu zbiorników maszyn pomoże zminimalizować ryzyko przeniknięcia środków ochrony roślin do wód gruntowych.

Woda

Woda

Jest jednym z najcenniejszych zasobów Ziemi

Zobacz więcej
Zdrowie pszczół

Zdrowie pszczół

Pszczoły miodne i rolnictwo - jak zapewnić im owocną współprace

Zobacz więcej
Top