Zdrowie pszczół

Pszczoły miodne i rolnictwo – jak zapewnić im owocną współpracę

Pszczoły miodne są jednymi z najważniejszych zapylaczy roślin i upraw, tym samym są bardzo istotnym elementem ekosystemu na którym bazuje rolnictwo. Nowoczesne rolnictwo doprowadziło do zmniejszenia liczby rodzajów pyłków kwiatowych, co przekłada się na ograniczenie różnorodności pożywienia dostępnego dla pszczół. Niemniej jednak, zjawisko wymierania pszczół jest wynikową bardzo wielu czynników, takich jak na przykład pasożyty, choroby, odżywianie, praktyki hodowania pszczół, pogoda czy czynniki genetyczne.

Pasożyty i wirusy w dzisiejszym „małym” świecie mogą się rozprzestrzeniać z dużą łatwością. Mała różnorodność genetyczna pszczół miodnych – wyhodowanych z ograniczonej liczby linii w celu zmniejszenia agresywności i większej wydajności – może mieć również wpływ na ich odporność.

Pszczoły doświadczają nowych stresów związanych ze zmianami otoczenia. W przypadku komercyjnego zapylania są przewożone przez pszczelarzy daleko, do zupełnie obcych środowisk. Zmiany klimatyczne to kolejny czynnik – ostrzejsze zimy i bardziej mokre wiosny w Europie osłabiają szczególnie młode pszczoły, którym uda się przetrwać w tych warunkach.

Odrębny temat stanowią zaobserwowane sporadyczne przypadki zatrucia pszczół poprzez złe zarządzanie produktami ochrony upraw. BASF wraz ze swoimi partnerami bada wpływ stosowania środków ochrony roślin na śmiertelność pszczół oraz stara się zminimalizować liczbę przypadków ich niewłaściwego stosowania.

Czy wiesz, że?

  • Na Ziemi występuje ponad 20 000 gatunków pszczół, z czego 2 500 w samej Unii Europejskiej.
  • Pszczoły miodne zazwyczaj giną z wycieńczenia mniej więcej trzy tygodnie od pierwszego lotu W tym czasie pokonują ponad 800 km, często z obciążeniem równym nawet połowie masy ich ciała, zbierając pyłek i nektar.
  • Wartość komercyjna zapyleń dokonywanych przez pszczoły jest szacowana na 153 miliardy euro na całym świecie.

Bioróżnorodność

Rolnictwo i różnorodność biologiczna: korzyści

Zobacz więcej
Top