Woda

Woda jest jednym z najcenniejszych zasobów naturalnych ziemi – jest też niezbędnym elementem produkcji rolnej. Szacuje się, że globalne zużycie wody słodkiej w rolnictwie to ok. 70% wszystkich zasobów na świecie, a w perspektywie nadchodzących 50 lat braki wody stanowić będą najpoważniejszy czynnik ograniczający produkcję żywności. Jej niedobór może więc przyczyniać się do ograniczenia rozwoju rolnictwa, dlatego niezwykle ważna jest ochrona wody.

Oszczędzanie wody – musimy zwiększyć efektywność wykorzystania wody w rolnictwie

Odpowiednie technologie rolnicze mogą pomóc nam oszczędzać wodę w rolnictwie. Ochrona wody może odbywać się bezpośrednio – poprzez lepsze systemy nawadniania lub poprzez hodowlę roślin, które potrzebują mniej wody – lub pośrednio, dzięki stosowaniu produktów i metod zwiększających plony. Każdego roku od 20 do 40% upraw na całym świecie ginie przez rywalizujące z nimi chwasty, a także z powodu szkodników i chorób. Zmniejszenie tych strat poprzez zoptymalizowaną ochronę roślin lub zwiększenie tolerancji upraw na suszę, osiągnięte dzięki zastosowaniu odpowiednich technik hodowlanych, pozwoliłoby na zwiększenie plonów przypadających na jednostkę wody (efektywność wykorzystania wody).

Oszczędzanie wody możliwe jest również dzięki zmianie naszej diety, a co za tym idzie – przestawienia upraw na takie, które potrzebują mniej wody, a przede wszystkim unikanie marnowania jedzenia, które jest równoznaczne z marnowaniem wody wykorzystanej do produkcji rolniczej.

CZY WIESZ, ŻE...

Woda pokrywa 70,9% powierzchni naszej planety – prawie 97% wody na Ziemi stanowi woda słona lub w inny sposób niezdatna do picia, 2% stanowi woda w lodowcach, natomiast tylko 1% stanowi woda, która spełnia potrzeby rolnicze, produkcyjne oraz społecznie. Ochrona wody powinna sprowadzać się m.in. do ograniczania dopływu zanieczyszczeń, poprawy jakości wód, które zostały już zanieczyszczone oraz do jej magazynowania np. w zbiornikach retencyjnych.

Chociaż dzienne zapotrzebowanie na wodę dla jednej osoby wynosi tylko od 2-4 litrów, to już wyprodukowanie żywności dającej 1000kJ energii wymaga średnio zużycia 83 litrów wody. Np. do wytworzenia jednego jabłka potrzeba 70 litrów wody.

CO MOŻESZ ZROBIĆ ABY CHRONIĆ WODĘ:

  • Zwróć uwagę na niebezpieczeństwo związane z punktowymi źródłami zanieczyszczeń, będących konsekwencją rozlewania, czyszczenia rozpylaczy i pozostałości po środkach ochrony roślin. Jeżeli to możliwe, czyść rozpylacze na polu lub poza nim przynajmniej 10 metrów od zbiorników wodnych i studni.
  • Jeśli Twoje pola graniczą ze zbiornikami wód powierzchniowych, wybieraj dysze zmniejszające znoszenie i zachowaj przynajmniej 5-metrowy odstęp od stale porośniętych roślinnością stref buforowych, znajdujących się wzdłuż zbiorników wodnych.
  • Zwróć uwagę na pola o wysokim ryzyku wystąpienia spływu powierzchniowego, podejmij odpowiednie środki, by je zminimalizować i unikaj stosowania środków ochrony roślin na krótko (poniżej 48 godzin) przed mocnymi opadami deszczu (powyżej 5 mm).
  • Unikaj stosowania środków ochrony roślin na obszarach wysuszonych na krótko przed wystąpieniem opadów deszczu (poniżej 48 godzin).

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat praktycznych działań w temacie ochrony wody w rolnictwie – obejrzyj filmy

Zdrowie pszczół

Pszczoły miodne i rolnictwo – jak zapewnić im owocną współpracę

Zobacz więcej
Top