Odpowiedzialne stosowanie środków ochrony roślin

Dobre praktyki

Rolnicy są narażeni na oddziaływanie środków ochrony roślin, dlatego niezwykle ważne jest bezpieczne i zrównoważone ich stosowanie . Odpowiedzialne zarządzanie produktem jest nieodłącznym elementem strategii naszej firmy – poprzez nasze działania w tym obszarze chcemy mieć rzeczywisty i istotny wkład w zrównoważone rolnictwo.

Naszym celem jest:

 • Chronić ludzkie zdrowie i środowisko poprzez tworzenie innowacyjnych produktów, technologii i usług.
 • Promować i wspierać bezpieczne i odpowiedzialne wykorzystanie naszych technologii ochrony roślin.
 • Wspierać odpowiedzialne włączanie środków ochrony roślin w systemy zrównoważonego rolnictwa na całym świecie.

Najważniejsze jest bezpieczeństwo w rolnictwie

Stosowanie środków ochrony roślin wymaga użycia odpowiedniego sprzętu ochronnego – reguła ta dotyczy nie tylko samego momentu ich zastosowania, ale także czasu przygotowania do użycia oraz utylizowania pustych opakowań. Dzięki stosowaniu tych zasad wspólnie zapewniamy bezpieczeństwo w rolnictwie. W BASF dbamy o to, aby proaktywnie dostarczać rolnikom szczegółowych informacji i specjalistycznej wiedzy, aby mogli w odpowiedzialny sposób korzystać z naszych produktów. Nie skupiamy się jedynie na udoskonalaniu naszych produktów, stale pracujemy też nad innowacjami, które ułatwią i zwiększą bezpieczeństwo ich stosowania. W odpowiedzi na potrzeby rolników stworzyliśmy nowy pojemnik, który jest zarówno łatwiejszy, jak i bezpieczniejszy w użyciu – EcoPack.

Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa i higieny pracy – używaj środków ochrony roślin odpowiedzialnie

Bezpieczeństwo i higiena pracy w rolnictwie wiąże się m.in. z przestrzeganiem wymagań i zasad, które zostały zawarte w ustawie z dnia 8.03.2013 o środkach ochrony roślin (Dz.U. 2013, poz. 455).

Postępuj zgodnie z wytycznymi:

 • Przeczytaj opis na opakowaniu i postępuj zgodnie z instrukcjami
 • Przed rozpoczęciem przygotowywania mieszanki załóż odpowiedni strój ochronny
 • Nie przeprowadzaj mieszania wstępnego, wlej produkt bezpośrednio do zbiornika rozpylacza
 • Puste opakowania przepłucz trzy razy
 • Dbaj o swoje bezpieczeństwo podczas stosowania produktu
 • Wybierz odpowiedni sprzęt ochronny
 • Używaj sprzętu opryskującego przy zamkniętych kabinach
 • Zwróć puste i wypłukane pojemniki do miejsca zajmującego się ich recyklingiem
 • Wyczyść rękawice przed ich zdjęciem
 • Nie czyść ubrania ochronnego razem z inną odzieżą
 • W przypadku niezamierzonego skażenia terenu podejmij odpowiednie działania odkażające
 • W przypadku złego samopoczucia udaj się do lekarza

Woda

Jest jednym z najcenniejszych zasobów Ziemi

Zobacz więcej

Bioróżnorodność

Rolnictwo i różnorodność biologiczna: korzyści

Zobacz więcej

Zdrowie pszczół

Pszczoły miodne i rolnictwo – jak zapewnić im owocną współpracę

Zobacz więcej
Top