Agricultural Solutions Polska
bele słomy na polu
Agro

Kontakt

Corum® 502,4 SL

Herbicyd

Najinteligentniejsze rozwiązanie dla wysokiego plonu soi

Środek chwastobójczy stosowany nalistnie, przeznaczony do zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych i niektórych jednoliściennych w soi, bobie, bobiku i grochu zwyczajnym na suche nasiona, lucernie, koniczynie oraz esparcecie siewnej. Środek pobierany jest głównie przez liście chwastów. Najskuteczniej niszczy chwasty do fazy 2–4 liści.

Zalety produktu

  • mocny na chwasty
  • selektywny dla rośliny uprawnej
  • elastyczny w stosowaniu
  • łatwy w użyciu
  • zapewnia wysokie plony

Soja a chwasty

Od momentu kiełkowania zaczyna się walka roślin o wodę i składniki odżywcze. Wygra ta, która jest szybsza i silniejsza od innych. Ponieważ soja w okresie początkowym rozwija się powoli, jej pozycja w stosunku do chwastów jest wtedy słaba. Chwasty mogą spowodować straty, z których najważniejszą jest niższy plon soi. Ponadto utrudniają one zbiory. Musimy zatem od samego początku wspierać soję w walce z chwastami.

Chwasty mogą kiełkować razem z soją lub długo po niej, poza tym ich wrażliwość na herbicydy może znacząco się różnić. Dodatkowo przy suchej pogodzie grubsza warstwa woskowa liści chwastów może utrudnić wchłanianie substancji czynnej herbicydu. Dotyczy to zwłaszcza chwastów trudnych do zwalczania, takich jak komosa biała i samosiewy rzepaku.

Ogólne

Nazwa Corum® 502,4 SL
Formulacja Koncentrat rozpuszczalny w wodzie
Substancja biologicznie czynna: 480 g/l bentazon, 22,4 g/l imazamoks
Etykieta Etykieta
Karta charakterystyki Karta charakterystyki

Środek do stosowania nalistnego, pobierany głównie przez liścienie chwastów.

Uprawa / Patogen lub chwast

Choroby Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Bodziszek drobny 0,625 - 1,25 l/h BBCH 12 - 25 Max. 2 zab.
Chaber bławatek 0,625 - 1,25 l/h BBCH 12 - 25 Max. 2 zab.
Chwastnica jednostronna 0,625 - 1,25 l/h BBCH 12 - 25 Max. 2 zab.
Fiołek polny 0,625 - 1,25 l/h BBCH 12 - 25 Max. 2 zab.
Gwiazdnica pospolita 0,625 - 1,25 l/h BBCH 12 - 25 Max. 2 zab.
Jasnota purpurowa 0,625 - 1,25 l/h BBCH 12 - 25 Max. 2 zab.
Jasnota różowa 0,625 - 1,25 l/h BBCH 12 - 25 Max. 2 zab.
Mak polny 0,625 - 1,25 l/h BBCH 12 - 25 Max. 2 zab.
Maruna bezwonna 0,625 - 1,25 l/h BBCH 12 - 25 Max. 2 zab.
Przetacznik 0,625 - 1,25 l/h BBCH 12 - 25 Max. 2 zab.
Przytulia czepna
Rdest ptasi 0,625 - 1,25 l/h BBCH 12 - 25 Max. 2 zab.
Rumian polny 0,625 - 1,25 l/h BBCH 12 - 25 Max. 2 zab.
Tasznik pospolity 0,625 - 1,25 l/h BBCH 12 - 25 Max. 2 zab.
Wilczomlecz obrotny 0,625 - 1,25 l/h BBCH 12 - 25 Max. 2 zab.
Żółtlica drobnokwiatowa 0,625 - 1,25 l/h BBCH 12 - 25 Max. 2 zab.
Choroby Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Bodziszek drobny 1,0 - 1,25 l/ha + 1l/ha Olbras 88 EC BBCH 12 - 16 Max. 1 zab.
Chaber bławatek 1,0 - 1,25 l/ha + 1l/ha Olbras 88 EC BBCH 12 - 16 Max. 1 zab.
Chwastnica jednostronna 1,0 - 1,25 l/ha + 1l/ha Olbras 88 EC BBCH 12 - 16 Max. 1 zab.
Fiołek polny 1,0 - 1,25 l/ha + 1l/ha Olbras 88 EC BBCH 12 - 16 Max. 1 zab.
Gwiazdnica pospolita 1,0 - 1,25 l/ha + 1l/ha Olbras 88 EC BBCH 12 - 16 Max. 1 zab.
Jasnota purpurowa 1,0 - 1,25 l/ha + 1l/ha Olbras 88 EC BBCH 12 - 16 Max. 1 zab.
Jasnota różowa 1,0 - 1,25 l/ha + 1l/ha Olbras 88 EC BBCH 12 - 16 Max. 1 zab.
Mak polny 1,0 - 1,25 l/ha + 1l/ha Olbras 88 EC BBCH 12 - 16 Max. 1 zab.
Maruna bezwonna 1,0 - 1,25 l/ha + 1l/ha Olbras 88 EC BBCH 12 - 16 Max. 1 zab.
Przytulia czepna 1,0 - 1,25 l/ha + 1l/ha Olbras 88 EC BBCH 12 - 16 Max. 1 zab.
Rdest ptasi 1,0 - 1,25 l/ha + 1l/ha Olbras 88 EC BBCH 12 - 16 Max. 1 zab.
Rumian polny 1,0 - 1,25 l/ha + 1l/ha Olbras 88 EC BBCH 12 - 16 Max. 1 zab.
Tasznik pospolity 1,0 - 1,25 l/ha + 1l/ha Olbras 88 EC BBCH 12 - 16 Max. 1 zab.
Wilczomlecz obrotny 1,0 - 1,25 l/ha + 1l/ha Olbras 88 EC BBCH 12 - 16 Max. 1 zab.
Żółtlica drobnokwiatowa 1,0 - 1,25 l/ha + 1l/ha Olbras 88 EC BBCH 12 - 16 Max. 1 zab.
Top