BASF Agricultural Solutions
Rozwiązania dla Rolnictwa

Nemaslug 30

Produkt biologiczny

Zaawansowane zwalczanie biologiczne ślimaków

Zawiera: 30 milionów pasożytniczych nicieni (Phasmarhabditis hermaphrodita)

Zalety produktu

  • uprawy w terenie z powtarzanymi opryskami
  • krótki czas uprawy - duża aktywność szkodników
  • oprysk jednorazowy

Ogólne

Nazwa Nemaslug 30
Formulacja
Substancja biologicznie czynna:
Etykieta Etykieta
Karta charakterystyki Karta charakterystyki
Top