Fungicydy systemiczne na buraki cukrowe

Polska znajduje się w światowej czołówce produkcji cukru. Często wielopokoleniowe tradycje w uprawie burków cukrowych w połączeniu z najnowszą wiedzą i innowacyjnym sprzętem wydają się doskonałą bazą do sukcesu w uprawie tych roślin. Nie jest to jednak proste zadanie. Jedną z przeszkód stojących na drodze do rekordowych plonów są choroby buraków cukrowych . Jak sobie z nimi radzić?

Zwalczanie chorób grzybowych w buraku cukrowym

W intensywnej uprawie buraków cukrowych wykonuje się dwa lub trzy zabiegi fungicydowe. Niestety w niektórych przypadkach presja chorób buraka jest tak duża, że i to nie wystarcza, by ochronić rośliny. Prawidłowa ochrona buraka przed chorobami grzybowymi nie tylko zwiększa plon, ale też ma ogromne znaczenie dla polaryzacji. Jej znaczenie jest więc nie do przecenienia.

Najczęstsze choroby buraka

Choć wielu utożsamia choroby buraka z chwościkiem , warto pamiętać, że nie jest to jedyne zagrożenie. Często patogeny atakują buraki jednocześnie, przez co nietrudno o przeoczenie objawów. Wszystkie patogeny ograniczają przy tym powierzchnię asymilacyjną roślin, a ponadto pochłaniają energię na ich regenerację po infekcji. To wszystko nieuchronnie prowadzi do pogorszenia wyniku uprawy.

Najczęściej występujące choroby grzybowe buraka cukrowego to:

W ostatnich latach rośnie także presja wertycyliozy, wywoływanej przez patogen Verticillium dahliae.

Ochrona buraków cukrowych przed chorobami

Zanim zastosujemy fungicydy w burakach cukrowych, powinniśmy zadbać o ograniczenie presji grzybowych patogenów chorobotwórczych. Podstawowym narzędziem prewencyjnym jest prawidłowy płodozmian – jakiekolwiek uproszczenia w tym zakresie zwiększają ryzyko wystąpienia chorób.

Ważne jest również zapewnienie warunków do prawidłowej mineralizacji resztek pożniwnych oraz odpowiednio zbilansowane nawożenie. Dawki nawozów powinniśmy dobierać na podstawie badań zasobności gleby, gdyż ma to kolosalne znaczenie dla prawidłowego rozwoju roślin i tym samym ich zdrowotności. Równie ważne co dawki są też terminy aplikowania poszczególnych nawozów. Choć wspomniane kwestie odżywiania mogą wydawać się odległe od tematu niniejszego artykułu, to pamiętajmy, że choroby grzybowe buraka znacznie łatwiej zainfekują osłabione rośliny.

Zabiegi fungicydowe w buraku cukrowym

Stosując fungicydy na buraka cukrowego, powinniśmy pamiętać o rotowaniu substancji aktywnych. Rosnąca z roku na rok presja chorób grzybowych wymusza jednocześnie wykonywanie większej liczby zabiegów, a to nie ułatwia zadania. Dlatego grzybobójcze środki ochrony roślin na buraki cukrowe warto uzupełnić preparatami zawierającymi siarkę i miedź. Badania wykazały bowiem wysoką skuteczność tlenochlorku miedzi w zwalczaniu chwościka buraka. Natomiast siarka jest efektywnym środkiem do walki z mączniakiem prawdziwym .

Fungicydy na buraki – fungicydy systemiczne

W ochronie plantacji buraków cukrowych przed chorobami powszechnie stosuje się fungicydy systemiczne z grupy triazoli. Spośród najpopularniejszych substancji aktywnych należy wymienić: difenokonazol, azoksystrobinę czy tebukonazol. Jednak z uwagi na powstające odporności warto sięgnąć po nowoczesny tiazol o nazwie Revysol® . Efektywnie blokuje on biosyntezę ergosterolu, co prowadzi do uszkodzenia ścian komórkowych patogenu, a w efekcie do obumarcia najgroźniejszego dla buraków chwościka. Zawierające tę substancję fungicydy są także bardzo skuteczne w zwalczaniu brunatnej plamistości liści i rdzy buraka.

Zobacz również

Uprawa buraków cukrowych jest wymagająca. Najlepiej udaje się na dobrych ziemiach, a samo prowadzenie plantacji musi być bardzo precyzyjne. Najdrobniejsze bowiem niedociągnięcia czy przesunięcia terminów zabiegów odbijają się na efektywności uprawy. Jednym z kluczowych czynników mogących zaważyć na ostatecznym rezultacie są choroby buraka.

Powiązany produkt

Top