Rodzaje zapraw nasiennych

Dzięki zaprawianiu nasion, możemy zapewnić roślinom optymalne warunki wzrostu, chronić plony przed chorobami i szkodnikami, a w efekcie poprawić wydajność uprawy. Zaprawa nasienna to niezwykle ważny element ochrony plantacji, przypomnijmy zatem co mamy do dyspozycji.

Zaprawa nasienna – rodzaje

Do kategorii zapraw nasiennych zaliczamy przede wszystkim preparaty grzybobójcze i insektycydy. Ich stosowanie ma na celu zabezpieczenie nasion i młodych roślin przed agrofagami w początkowej fazie rozwoju. Coraz częściej na nasiona nanosi się też preparaty, które nie mają funkcji ochronnej. Są to środki stymulujące rozwój, najczęściej koncentrują się one na przyspieszeniu wzrostu systemu korzeniowego.

Rodzaje zapraw zbożowych

W praktyce w obecnych warunkach zaprawianie zboża oznacza aplikację fungicydu na materiał siewny. Wyróżniamy dwie główne metody zaprawiania nasion – na mokro i na sucho. Bejcowanie zboża, jak bywa nazywane zaprawianie nasion, to nieodzowny i bardzo ważny zabieg. Czy jednak każda metoda zaprawiania daje takie same rezultaty?

Zaprawa nasienna na sucho

Zaprawa do zboża nanoszona na sucho może pylić, co jednocześnie prowadzi do osypywania się prepartu z nasion. Efektem tego będzie nierównomierne pokrycie ziarna fungicydem. Ma to oczywiście wpływ na skuteczność ochrony, jaką oferuje taka zaprawa do pszenicy, czy szerzej, zaprawa zbożowa. Pylenie zaprawy wymaga też zwiększonej ostrożności ze strony osób pracujących przy zaprawianiu nasion.

Zaprawa nasienna na mokro

Zaprawianie na mokro możemy podzielić na dwie metody. Jedna polega na dodaniu wody do zaprawy, co ogranicza pylenie w czasie samego nanoszenia preparatu, ale także ułatwia równomierne rozprowadzenie zaprawy. Minusem tego rozwiązania jest fakt, że po wyschnięciu zaprawa może się osypywać.

Najefektywniejszym sposobem zaprawiania zbóż jest nałożenie prepartu z dodatkiem lepkiej substancji. Pozwala to powlekać materiał siewny warstwowo różnymi preparatami o odmiennych funkcjach.

Jaką zaprawę nasienną wybrać?

Niezależnie od sposobu nanoszenia zaprawy, kluczowy jest jej wpływ na rozwój roślin i skuteczność ochrony przed chorobami. Zaprawa do nasion powinna cechować się możliwie szerokim spektrum zwalczanych patogenów. Kluczowe choroby, które należy uwzględnić to:

 • pleśń śniegowa zbóż i traw,
 • fuzaryjna zgorzel siewek,
 • śnieć cuchnąca pszenicy,
 • pasiastość liści jęczmienia,
 • głownia pyląca jęczmienia.

Dzięki zawartości aż trzech substancji grzybobójczych, do ochrony przed wszystkimi tymi chorobami świetnie nadaje się zaprawa nasienna Kinto Plus®.

Innym preparatem, który chroni zboże przed chorobami odglebowymi i odnasiennymi, ale także ogranicza presje chorób liści jest zaprawa nasienna Systiva® 333 FS. Na liście patogenów, wobec których preparat ten jest skuteczny, znajdziemy takie choroby jak:

 • pleśń śniegowa zbóż i traw,
 • septorioza paskowana liści pszenicy,
 • mączniak prawdziwy zbóż i traw.
 • plamistość siatkowa jęczmienia,
 • pasiastość liści jęczmienia,
 • rynchosporioza zbóż.

Warto wspomnieć, ze właściwości tego preparatu sprawiają, że podnosi on plonowanie, nawet gdy presja chorób nie występuje.

Przeczytaj również

Zaprawy zbożowe stanowią istotny element strategii ochrony zbóż. Chronią kiełkujące rośliny przed chorobami grzybowymi. Przyczyniają się do uzyskania zdrowszego i bardziej wydajnego wzrostu. Stosowanie zaprawiania nasion w zbożach jest kluczowe dla optymalnej ochrony roślin na początkowym etapie rozwoju.

Powiązane produkty

Zaprawa nasienna o sile fungicydu nalistnego.

Korzyści plus zyski pod ochroną

Top