Zaprawy nasienne do zbóż

Stosując zaprawy nasienne, możemy zapewnić roślinom optymalne warunki wzrostu oraz ochronę plonów przed chorobami. W rezultacie przyczynia się to do poprawy wydajności uprawy. Zaprawa nasienia odgrywa kluczową rolę w ochronie plantacji, gdyż odpowiednio dobrany prepart nie tylko chroni przed chorobami, ale także podnosi kondycję i wigor roślin.

Sposoby aplikacji zapraw nasiennych

Najprostszą technicznie, ale także obarczona wieloma wadami, metodą zaprawiania nasion jest zaprawianie na sucho. Polega ono na naniesieniu proszkowej zaprawy na nasiona poprzez wymieszanie. Nie wymaga to posiadania specjalistycznego sprzętu, więc łatwo jest takie zaprawianie wykonać w gospodarstwie czy nawet na polu.

Niestety zaprawianie zboża na sucho powoduje znaczące pylenie w trakcie aplikacji i dalszej pracy z zaprawionymi nasionami. Efektem jest z jednej strony zagrożenie dla osób pracujących przy tym procesie, z drugiej zaś nierównomierne pokrycie nasion i osypywanie się zaprawy co może powodować niedostateczny poziom zabezpieczenia.

Rozwiązaniem tej kwestii jest zaprawa nasienna aplikowana na mokro. Bejcowanie zboża eliminuje kwestię pylenia podczas zaprawiania nasion oraz podnosi dokładność naniesienia zaprawy.

Metody zaprawiania zbóż

Bardziej zaawansowaną metodą nanoszenia zaprawy do nasion jest powlekanie ziarna prepartem ochronnym w sposób trwały. Efekt ten uzyskuje się dzięki dodaniu do fungicydu lepkiej substancji skutecznie wiążącej zaprawę z ziarnem. Dzięki temu nie tylko nie pyli ona podczas zaprawiania, ale także nie osypuje się z nasion po wyschnięciu.

Jak wybierać zaprawę nasienną?

Sama metoda nanoszenia zaprawy jest determinowana przez możliwości techniczne gospodarstwa, zajmijmy się zatem pozostałymi kryteriami. Jako że zaprawianie nasion fungicydem ma charakter zapobiegawczy, powinniśmy postawić na zaprawę do zboża o jak najszerszym spektrum zwalczanych chorób. Dzięki temu przygotujemy rośliny do stawienia czoła wielu patogenom, które mogą pojawić się na naszym polu.

Zwróćmy też uwagę, że decyzja o wyborze zaprawy nasiennej jest ostateczna, więc w przypadku niskiej skuteczności nie będziemy mieli możliwości wykonania tzw. poprawki. Wybierajmy więc sprawdzone preparaty, których marka jest gwarancja wysokiej jakości.

Zaprawy do zboża – jakie choroby zwalczają?

Zaprawa zbożowa powinna zabezpieczać kiełkujące rośliny przed sprawcami takich chorób jak:

  • fuzaryjna zgorzel siewek,
  • pleśń śniegowa zbóż i traw,
  • głownia pyląca jęczmienia,
  • śnieć cuchnąca pszenicy,
  • pasiastość liści jęczmienia.

Remedium na wszystkie powyższe problemy jest trójskładnikowa zaprawa nasienna Kinto® Plus .

Przed jakimi chorobami chronią zaprawy?

Warto pamiętać, że większość zapraw zabezpiecza przed wystąpieniem chorób odglebowych i odnasiennych a ochrona ta koncentruje się na początkowym etapie rozwoju roślin. Dostępne są jednak także produkty, które mogą realnie ograniczać także presje patogenów wywołujących choroby liści. Zaprawy takie mogą być stosowane zarówno pojedynczo jak i łącznie i wzajemnie uzupełniać swoje właściwości grzybobójcze.

Przeczytaj również

Zaprawianie zbóż to filar ochrony fungicydowej. Od jego skuteczności zależy zdrowotność roślin, nie tylko na początkowym etapie rozwoju, jak mogłoby się wydawać, ale w całym okresie wegetacji. Dlatego wyboru zaprawy nasiennej nie powinniśmy pozostawiać przypadkowi. Przypomnijmy zatem kluczowe informacje na temat zaprawiania nasion, by decyzje, jakie podejmujemy, były oparte na faktach.

Powiązane produkty

Korzyści plus zyski pod ochroną

Top