Zwalczanie alternariozy ziemniaka

Zmiany klimatu doprowadziły w ostatnich latach do znaczącego wzrostu zagrożenia alternariozą ziemniaka. Wycofanie kluczowych substancji stosowanych przeciwko alternariozie znacząco utrudniło plantatorom dobór skutecznych rozwiązań. Jaka ochrona fungicydowa ziemniaka przyniesie najlepsze rezultaty.

Alternarioza ziemniaka

Alternarioza ziemniaka wraz z zarazą ziemniaka stanowią najgroźniejsze choroby grzybowe. Odgrywają pierwszoplanową rolę w ochronie fungicydowej ziemniaka . Rozwój alternariozy ziemniaka doprowadza do ograniczenia powierzchni asymilacyjnej liści niezbędnej dla procesu efektywnej fotosyntezy. Sprawcy alternariozy są pasożytami względnymi. Mogą rozwijać się na martwych tkankach i wstępnie zniszczonych przez produkowane toksyny. Substancje toksyczne wytwarzane są w czasie kolonizacji rośliny i wpływają na zaburzenia przemiany materii, często prowadząc do uśmiercenia roślin.

Alternarioza ziemniaka?

Identyfikacja alternariozy ziemniaka szczególnie w początkowym stadium rozwoju może być mylona z symptomami zarazy ziemniaka czy niedoborami składników pokarmowych. Alternariozę ziemniaka tworzy zespół chorób: sucha plamistość liści i brunatna plamistość liści. W pierwszej kolejności można spodziewać się objawów suchej plamistości, za którą odpowiedzialny jest gatunek Alternaria solani. Pojawia się na początku wegetacji, szczególnie w okresie niedoborów opadów i na roślinach osłabionych. Wówczas zlokalizować można nekrotyczne, strefowane plamy, które dodatkowo otoczone są żółtą obwódką.

W fazie kwitnienia ziemniaka wzrasta zagrożenie brunatną plamistością, która wywoływana jest przez A. alternata. W przypadku tego rodzaju alternariozy widoczne są drobne, nekrotyczne plamy. Strefowanie występuje bardzo rzadko, na pojedynczych plamach. Sprawcy alternariozy na powierzchni plam tworzą ciemną grzybnię. Rozwój alternariozy doprowadza do zamierania całych liści i straty nawet do 40%.

Alternarioza – zwalczanie

Wśród metod agotechnicznych ograniczanie infekcji ze strony alternariozy ziemniaka można uzyskać stosując zdrowy materiał sadzeniakowy, prawidłowy płodozmian, odpowiednie odżywienie roślin i zbiór w fazie pełni dojrzałych bulw. Alternarioza bywa bardzo często bagatelizowana i walka z nią prowadzona jest jednocześnie z ochroną przeciwko zarazie ziemniaka. Niektóre z dostępnych środków grzybobójczych posiadają rejestracje na obie choroby. Problemem jednak może okazać brak działania na obu sprawców alternariozy ziemniaka.

Poznaj fungicyd Revyona®

Na rynku pojawiła się nowa propozycja od firmy BASF skierowana do zwalczania alternariozy ziemniaka. Mowa o fungicydzie Revyona®, który jest kolejną odsłoną docenionej na rynku substancji mefentriflukonazol, dobrze znanej pod nazwą Revysol®. Substancja czynna Revysol® jest pierwszym triazolem z wbudowaną grupą izopropanolową, czemu zawdzięcza elastyczność i możliwość przyjmowania różnych postaci, wiążących bądź niewiążących. Postać wiążąca za pomocą utworzonego haka wczepia się w enzym patogenu nawet 100 razy silniej niż standardowe substancje triazolowe. Dzięki swojej postaci substancja wiązać się będzie z oba gatunkami sprawców alternariozy.

Zalecana dawka jednorazowego zastosowania Revyona® w ochronie ziemniaków przed alternariozą wynosi 1,25 l/ha. Maksymalna ilość zabiegów w sezonie to 3. Jednak z uwagi na przeciwdziałanie powstawania odporności wśród patogenów zaleca się stosowanie fungicydu zamienne ze środkami o innym mechanizmie działania, np. z grupy SDHI (Signum® 33 WG).

Szerokie spektrum działania

Revyona® to nie tylko propozycja w ochronie ziemniaków przeciwko alternariozie. Fungicyd posiada również rejestracje do walki z chorobami upraw sadowniczych. Chroni uprawy przed grzybami będącymi sprawcami: parcha jabłoni i gruszy, mączniaka jabłoni i gruszy, brunatnej zgnilizny drzew pestkowych, brązowej plamistości gruszy, mączniaka prawdziwego winorośli i czarnej zgnilizny winorośli.

Bezpieczny dla zapylaczy

Fungicyd Revyona® to produkt o znakomitych właściwościach świadczących o korzystnym profilu rejestracyjnym wobec środowiska naturalnego. Zawarta substancja czynna charakteryzuje się niską mobilnością w glebie, brakiem ryzyka wypłukiwania oraz słabą lotnością. Te cechy gwarantują bezpieczeństwo dla zapylaczy, ale i innych pożytecznych owadów, dżdżownic oraz ptaków i ssaków. Revyona® jest środkiem tworzonym przez najnowocześniejszy triazol na rynku, który jest niezagrożony w sytuacji obecnie prowadzonych zmian na rynku substancji czynnych polegających na ich wycofywaniu.

Revyona® skutecznie zwalcza alternariozę w uprawie ziemniaka!

Substancja czynna Revysol® sprawia, że fungicyd Revyona® uzyskuje najlepsze wyniki w ograniczaniu rozwoju alternariozy ziemniaka w różnych strefach klimatycznych Europy. Na tle innych preparatów triazolowych uzyskuje nawet 20% większą skuteczność przeciwko alternariozie. Zabezpieczona uprawa ziemniaków przed chorobą pozostaje zielona przez dłuższy czas, co zwiększa możliwość przyrostu plonu i polepszenia jego jakości.

Fungicyd Revyona® działa zarówno zapobiegawczo, jak i interwencyjnie!

Środek grzybobójczy Revyona® od BASF cechuje działanie zapobiegawcze i interwencyjne. Skutecznie zapobiega infekcjom praktycznie 2 razy dłużej od standardowych fungicydów i jednocześnie hamuje rozwój patogenu, który dokonał infekcji i rozwija się w tkankach roślin. Zapewnia ochronę nawet przez 3 tygodnie od aplikacji. Ponadto, dzięki substancji Revysol® działa na szczepy, które wykazują odporność na inne rozwiązania. W uprawie ziemniaka może być stosowany w szerokim oknie aplikacji, od początku rozwoju pędów bocznych na pędzie głównym do fazy zamierania liści i łodyg, gdy większość liści jest żółtych (BBCH 21–93). Revyona® w uprawie ziemniaka posiada 3-dniowy okres karencji.

Zalety Revyona®

  • niezależność od warunków atmosferycznych: możliwość stosowania już od 5°C, odporność na zmywanie i promieniowanie UV,
  • działanie zapobiegawcze i interwencyjne,
  • skuteczna walka z alternariozą ziemniaka,
  • długi okres działania,
  • doskonały profil środowiskowy.

Przeczytaj również

Ziemniak w trakcie wzrostu jest narażony na pojawienie się chorób grzybowych, które doprowadzają do strat w plonie i spadku wartości handlowej bulw. Stosowanie fungicydów jest zatem ważnym elementem jego uprawy. Jaki środek grzybobójczy na ziemniaki warto wybrać?

Powiązany produkt

Top