Pierwszy zabieg fungicydowy na zboża. Co zastosować?

Dbałość o zdrowotność już od wczesnej wiosny jest istotnym aspektem przy dążeniu do opłacalnej produkcji zbóż. Wraz z rozpoczęciem wiosennej wegetacji zaczyna się sezon na zagrożenia ze strony agrofagów. Jednym z nich są patogeniczne grzyby wywołujące liczne choroby, których eliminacja powinna nastąpić w zbożach już podczas zabiegu T1.

Zabieg T1 w zbożach – co zwalczamy?

Pierwszy zabieg fungicydowy ma znaczący wpływ na budowanie plonu. Straty spowodowane rozwojem chorób mogą być bowiem nie do odrobienia. Głównym celem zabiegu T1 w zbożach jest zatem ograniczenie szkodliwości chorób podsuszkowych (podstawy źdźbła) oraz pierwszych patogenów liści rozwijających się wiosną.

Łamliwość źdźbła zbóż

Chorobą najczęściej zagrażającą podstawie źdźbła jest łamliwość źdźbła zbóż. Na pierwszym międzywęźlu powstają wówczas soczewkowate, kremowobrunatne plamy z brązową otoczką. Uszkodzenie tkanek przez łamliwość źdźbła doprowadza do osłabienia, łamania i wylegania zbóż. Dochodzi również do bielenia kłosów.

Zabieg T1 w zbożach ma duże znaczenie dla zdrowotności liści . Już na początku wiosny pojawiają się wszak liczne patogeny, które przejmują powierzchnię asymilacyjną i tym samym wpływają na ograniczenie pobierania elementów niezbędnych do prawidłowego rozwoju i wzrostu roślin uprawnych.

Mączniak prawdziwy zbóż i traw

Wśród polifagicznych grzybów, które najczęściej stanowią zagrożenie dla wielu zbóż, jest Blumeria graminis – sprawca mączniaka prawdziwego zbóż i traw. To pasożyt bezwzględny, czyli taki, który rozwija się wyłącznie na żywym materiale. Charakterystyczna biała watowata grzybnia obejmuje powierzchnię liści, rozpoczynając od tych najstarszych i podążając w kierunku kłosa. Z czasem strzępki grzybni ciemnieją, a w ich pobliżu pojawiają się czarne kuliste owocniki.

Rdza brunatna

Kolejnym przykładem pasożyta bezwzględnego jest rdza brunatna, zagrażająca uprawom pszenicy, pszenżyta i żyta. Pierwsze objawy widoczne są głównie na górnej stronie liści w postaci nieregularnie rozrzuconych poduszeczek barwy brązowej lub pomarańczowej, które są skupieniami urediniospor. Z czasem na spodniej stronie liści pojawiają się czarne punkty, które zawierają teliospory.

Plamistość siatkowa

W uprawie jęczmienia duże znaczenie ma plamistość siatkowa. Do infekcji tą chorobą dochodzi w fazie krzewienia i strzelania w źdźbło. Charakterystyczne dla choroby są dwa typy objawów. Jednym z nich są plamy typu „net”, czyli krzyżująca się pod kątem prostym nekrotyczna siateczka, ułożona liniowo na liściu. Z kolei drugi typ plam określa się jako „spot” – są to brązowe jednorodne plamy w kształcie owalu bądź soczewki, otoczone wąską chlorotyczną obwódką. Rozwojowi choroby sprzyja wilgotna pogoda, która doprowadza do powiększania i łączenia się plam. Brak ochrony nakierowanej na plamistość siatkową jęczmienia prowadzi do zajęcia przez patogen liści, pochew liściowych, kłosów i ości.

Septoriozy

Zmniejszenie powierzchni asymilacyjnej ma związek z pojawieniem się – szczególnie w uprawie pszenicy i pszenżyta – septoriozy na liściach. Pierwsze oznaki choroby to małe, wydłużone jasne plamy, które szybko żółkną. Wraz z rozwojem choroby obszar plam powiększa się, a jego końce stają się nieregularne po oddzieleniu nerwami. Później na powierzchni plam pojawiają się czarne punkty, zwane piknidiami.

Kiedy wykonać zabieg T1?

Wysoka skuteczność zabiegu T1 wykonanego w odpowiednim momencie wegetacji jest podstawą zdrowotności zbóż w późniejszym czasie. Zaniechania T1 w zbożach, które doprowadzą do rozwoju chorób, zwłaszcza tych zagrażających podstawie źdźbła, są nie do naprawienia kolejnymi opryskami fungicydowymi.

Optymalnym terminem przeprowadzenia T1 w zbożach jest faza pierwszego kolanka (BBCH 30–31). Należy przy tym brać pod uwagę, że kluczową kwestią w zabiegu T1 jest temperatura, która warunkuje zastosowanie określonych grup chemicznych fungicydów. Warto wybierać takie rozwiązania, które umożliwią wykonanie zabiegu już wczesną wiosną .

Zabieg T1 w zbożach jarych

Mimo krótszego czasu wegetacji zbóż jarych również one są narażone na duże straty związane z wystąpieniem chorób. Jednak ta krótsza wegetacja oznacza też skrócenie czasu na skuteczną ochronę. Dlatego warto zastanowić się nad kompleksowym rozwiązaniem do zabiegu T1 w zbożach jarych.

W zależności od gatunku zbóż jarych stosuje się różne strategie ochrony. Ochrona fungicydowa pszenicy jarej przeważnie opiera się na 2 zabiegach: T1 (BBCH 31–32) i T2 (BBCH 45–49). Z kolei w jęczmieniu jarym wystarczający jest jeden zabieg fungicydem, wykonany w fazie od końca strzelania w źdźbło do początku fazy kłoszenia (BBCH 37–51). Wyłącznie przy sprzyjających warunkach i silnej presji patogenów podejmuje się decyzję o kolejnym zabiegu.

Co na T1? Zabieg przeciwgrzybowy T1 w zbożach

Do pierwszego zabiegu fungicydowego w zbożach ozimych oraz jarych rekomendowane jest rozwiązanie Duet na Start. Jego podstawą jest połączenie siły 3 substancji aktywnych: boskalidu, krezoksymu metylowego i metrafenonu, które zawarte są w dwóch produktach: Empartis® i Flexity®. Duet na Start jako pak fungicydowy na zabieg T1 w zbożach chroni przed łamliwością podstawy źdźbła, ograniczając jej występowanie o ponad 90%, oraz redukuje porażenie mączniakiem prawdziwym zbóż i traw o 63%.

Ponadto Duet na Start zapewnia doskonałą ochronę zapobiegawczą i interwencyjną przed plamistością siatkowaną jęczmienia, septoriozą liści, rdzą brunatną i rynchosporiozą.

Pierwszy wiosenny zabieg fungicydowy w zbożach

Ochronę fungicydową zbóż warto rozpocząć z Duetem na Start – propozycją beztriazolową, która może być aplikowana już od 5°C. Zawarte w niej substancje charakteryzują się wysoką efektywnością absorpcji przez tkanki roślinne w niższych temperaturach, co daje większą niezależność od warunków pogodowych.

Rozwiązanie Duet na Start w pierwszym zabiegu fungicydowym należy zastosować w dawce 0,75 l/ha Empartis® + 0,25 l/ha Flexity®. Bardzo dużym plusem jest szerokie okno aplikacji, jeśli chodzi o fazy rozwojowe zbóż. Duet na Start zapewnia stabilne plonowanie zbóż. Daje również gwarancję długiej ochrony, co umożliwia zachowanie zdrowotności do kolejnego zabiegu w sezonie.

Produkty wchodzące w skład paku Duet na Start cechują się bardzo dobrą mieszalnością, jako że składają się z małych cząsteczek, które oprócz wnikania oraz krążenia po roślinie, tworzą na powierzchni liści swego rodzaju krystaliczne depozyty – barierę ochronną. Taka specyfikacja substancji ogranicza wnikanie grzyba i blokuje jego rozwoju w momencie zetknięcia się z depozytami zgromadzonymi na liściach.

Zabieg T1 w pszenicy – jak wzmocnić odporność zbóż?

Dobór substancji w paku Duet na Start to nie tylko ochrona, to również pozytywne oddziaływanie na fizjologię rośliny. Zastosowanie krezoksymu metylu z grupy strobiluryn w zabiegu T1 w zbożach przynosi znakomite korzyści fizjologiczne – wpływa na lepszą gospodarkę składnikami pokarmowymi w roślinie oraz efektywniejsze wykorzystanie azotu.

Współdziałanie właściwości grzybobójczych i fizjologicznych produktów wchodzących w skład rozwiązania Duet na Start umożliwia wzrost plonowania poprzez:

  • zmniejszenie produkcji etylenu w warunkach stresowych,
  • lepszą gospodarkę wodną (mniejsza ilość wody potrzebna do wytworzenia 1 kg plonu),
  • ograniczenie negatywnego wpływu wysokich temperatur na rośliny.

Zobacz również

Zagrożeniem dla zbóż będących we wczesnych fazach rozwojowych są choroby podsuszkowe. Ich nasileniu sprzyjają duży udział zbóż w strukturze zasiewów i błędy agrotechniczne. Wobec tego pierwszy z zabiegów ochrony fungicydowej zbóż staje się kluczowym elementem utrzymania zdrowotności podstawy źdźbła.

Powiązany produkt

Top