BASF Agricultural Solutions
Rozwiązania dla Rolnictwa

Kinto® Duo 080 FS

Zaprawa nasienna

Nowoczesna zaprawa do wszystkich zbóż!

Dzięki systemicznemu oraz wgłębnemu działaniu w szerokim spektrum zaprawa bardzo skutecznie zwalcza najwążniejsze z ekonomicznego punktu widzenia patogeny zarówno pochodzenia odnasiennego jak i odglebowego.

Zalety produktu

  • jedna zaprawa do głównych gatunków zbóż
  • wysoka skuteczność przeciwko najważniejszym chorobom pszenicy i jęczmienia
  • specjalista przeciwko pleśni śniegowej i fuzariozom
  • wysoka jakość formulacji: dobre pokrycie i intensywne zabarwienie

Kinto Duo 080 FS

Kinto Duo jest sprawdzoną zaprawą nasienną firmy BASF, przeznaczoną do zaprawiania ziarna siewnego sześciu gatunków zbóz. Zawarte w niej substancje aktywne, prochloraz i tritikonazol, wzajemnie się uzupełniają w działaniu, a w przypadku niektórych patogenów dubluja, potęgując tym samym skuteczność. Substancje aktywne zawarte w zaprawie Kinto Duo pochodzą z różnych grup chemicznych i charakteryzują się różnym sposobem działania w glebie, ziarniaku i roślinie.

Prochloraz

(grupa imidazoli) jest substancja działajaca wgłebnie, dezynfekuje ziarniak przeciwko chorobom lokujacym sie płytko w warstwie aleuronowej i okrywie owocowo-nasiennej. Bardzo dobrze zwalcza patogeny z rodzaju Fusarium i Microdochium nivale odpowiedzialne za zgorzele siewek i plesn sniegowa, oraz Pyrenophora spp. – grzyba wywołujacego miedzy innymi pasiastosc lisci jeczmienia czy plamistosc siatkowa jeczmienia.

Tritikonazol

(grupa triazoli) jest substancja systemiczna. Działa bardzo dobrze w małych dawkach przeciwko patogenom lokujacym sie na powierzchni i głebiej w ziarniaku, takim jak Tilletia carries i Foetida wywołujacych sniec cuchnaca i gładka, Ustilago spp. powodujace głownie, Fusarium spp. – sprawce zgorzeli siewek, oraz Septoria nodorum odpowiedzialna za septoryjna zgorzel siewek.

Obie substancje aktywne również dezynfekują glebę otaczającą ziarniak po wysiewie

Objawy chorób zbóż, od lewej: pleśń śniegowa, śnieć cuchnąca, plamistość siatkowa jęczmienia i pasiastość liści jęczmienia.

KINTO DUO 080 FS - zapewnia wysoki stopień pokrycia nasion i doskonały kolor

Ogólne

Nazwa Kinto® Duo 080 FS
Formulacja Płynny koncentrat zawiesinowy
Substancja biologicznie czynna: 60.0 g/l prochloraz w kompleksie z miedzią, 20.0 g/l tritikonazol
Etykieta Etykieta
Karta charakterystyki Karta charakterystyki

Środek o działaniu układowym i powierzchniowym przeznaczony do zaprawiania ziarna siewnego przed chorobami grzybowymi w zaprawiarkach przystosowanych do zapraw ciekłych i zawiesionowych.

Uprawa / Patogen lub chwast

Choroby Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Głownie 200 ml na 100 kg ziarna siewnego + 400 ml wody Zaprawianie ziarna Max. 1 zab.
Zgorzel siewek 200 ml na 100 kg ziarna siewnego + 400 ml wody Zaprawianie ziarna Max. 1 zab.
Choroby Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Głownie 200 ml na 100 kg ziarna siewnego + 400 ml wody Zaprawianie ziarna Max. 1 zab.
Pleśń śniegowa zbóż i traw 200 ml na 100 kg ziarna siewnego + 400 ml wody Zaprawianie ziarna Max. 1 zab.
Zgorzel siewek 200 ml na 100 kg ziarna siewnego + 400 ml wody Zaprawianie ziarna Max. 1 zab.
Choroby Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Zgorzel siewek 200 ml na 100 kg ziarna siewnego + 400 ml wody Zaprawianie ziarna Max. 1 zab.
Choroby Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Głownie 200 ml na 100 kg ziarna siewnego + 400 ml wody Zaprawianie ziarna Max. 1 zab.
Pleśń śniegowa zbóż i traw 200 ml na 100 kg ziarna siewnego + 400 ml wody Zaprawianie ziarna Max. 1 zab.
Zgorzel siewek 200 ml na 100 kg ziarna siewnego + 400 ml wody Zaprawianie ziarna Max. 1 zab.
Śnieć cuchnąca pszenicy 200 ml na 100 kg ziarna siewnego + 400 ml wody Zaprawianie ziarna Max. 1 zab.
Choroby Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Pleśń śniegowa zbóż i traw 200 ml na 100 kg ziarna siewnego + 400 ml wody Zaprawianie ziarna Max. 1 zab.
Zgorzel siewek 200 ml na 100 kg ziarna siewnego + 400 ml wody Zaprawianie ziarna Max. 1 zab.
Choroby Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Pleśń śniegowa zbóż i traw 200 ml na 100 kg ziarna siewnego + 400 ml wody Zaprawianie ziarna Max. 1 zab.
Zgorzel siewek 200 ml na 100 kg ziarna siewnego + 400 ml wody Zaprawianie ziarna Max. 1 zab.
Top