Delan® Pro

Delan® Pro z technologią proaktywną

Delan® Pro

Delan® Pro z technologią proaktywną


Zalety produktu Delan® Pro

 • innowacyjna technologia PROAKTYWNA – działa zapobiegawczo i stymuluje odporność roślin
 • jeszcze wyższa skuteczność w zwalczaniu parcha jabłoni i gruszy
 • pewna skuteczność nawet podczas deszczowej pogody
 • nowoczesna formulacja koncentratu zawiesinowego umożliwia równomierne rozprowadzenie preparatu podczas zabiegu

Szczegóły

Ogólne

Nazwa Delan® Pro
Formulacja Koncentrat zawiesinowy do rozcieńczania wodą
Substancja biologicznie czynna: 125.0 g/l ditianon, 561.0 g/l fosfonian dipotasu

Sposób działania

Środek o działaniu powierzchniowym do stosowania zapobiegawczego.

Parch gruszy
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
2,5 l/ha Opryskiwać od fazy pękania pąka, gdy widoczne są zielone końce liściowe osłaniające kwiaty do początku dojrzewania, gdy owoc wybarwia się na typowy dla danejodmianykolor (BBCH 53-81). Max. 1 zab.
Parch jabłoni
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
2,5 l/ha Opryskiwać od fazy pękania pąka, gdy widoczne są zielone końce liściowe osłaniające kwiaty do początku dojrzewania, gdy owoc wybarwia się na typowy dla danejodmianykolor (BBCH 53-81). Max. 1 zab.

Ogólne

Nazwa Delan® Pro
Formulacja Koncentrat zawiesinowy do rozcieńczania wodą
Substancja biologicznie czynna: 125.0 g/l ditianon, 561.0 g/l fosfonian dipotasu

Sposób działania

Środek o działaniu powierzchniowym do stosowania zapobiegawczego.

Back
Grusza - Parch gruszy
Dawka
2,5 l/ha
Czas stosowania
Opryskiwać od fazy pękania pąka, gdy widoczne są zielone końce liściowe osłaniające kwiaty do początku dojrzewania, gdy owoc wybarwia się na typowy dla danejodmianykolor (BBCH 53-81).
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 1 zab.
Back
Jabłoń - Parch jabłoni
Dawka
2,5 l/ha
Czas stosowania
Opryskiwać od fazy pękania pąka, gdy widoczne są zielone końce liściowe osłaniające kwiaty do początku dojrzewania, gdy owoc wybarwia się na typowy dla danejodmianykolor (BBCH 53-81).
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 1 zab.

Dlaczego Delan® Pro?

Dlaczego Delan® Pro jest unikalny?

Delan® Pro to środek na parcha jabłoni i gruszy wykazujący aktywność zarówno na powierzchni liści i owoców, jak i wewnątrz nich.

Dzięki połączeniu ditianonu oraz kwasu fosforynowego, Delan® Pro działa na powierzchni, jak również w tkance rośliny.

Ditianon (dithianon) łączy się z warstwą woskową liścia, gdzie tworzy silną i trwałą barierę ochronną.

Kwas fosforynowy jest szybko wchłaniany przez tkankę liścia i rozprowadzany po całej roślinie, zarówno do wierzchołków pędów jak i do ich nasady. Po rozprzestrzenieniu się w roślinie kwas fosforynowy aktywuje jej naturalne mechanizmy obronne.

Czas na Delan® Pro!

W ostatnich latach można zaobserwować zwiększającą się presję parcha jabłoni. Jest ona związana z dłuższym okresem wegetacyjnym roślin, będącym wynikiem ocieplania się klimatu. Efektem zmian klimatycznych są również coraz łagodniejsze zimy, sprzyjające przetrwaniu zarodników parcha. Dobre przezimowanie zarodników sprzyja występowaniu silnych infekcji w okresie wiosennym.

W celu zapewnienia sadownikom jeszcze skuteczniejszego zwalczania parcha, firma BASF opracowała DELAN® PRO z TECHNOLOGIĄ PROAKTYWNĄ.

Delan® Pro – zachowane najlepsze zalety Delanu 700 WG

 • Wysoka odporność na zmywanie = skuteczne zwalczanie parcha jabłoni w okresach deszczowej pogody.
 • Działanie wielomiejscowe substancji czynnej.
 • Brak ryzyka odporności – może być stosowany samodzielnie lub jako składnik mieszanin zbiornikowych do zabiegów z innymi fungicydami.
 • Zalecany w programach Integrowanej Ochrony Roślin (IPM) w całej Europie.

Delan® Pro = najlepsza skuteczność w zwalczaniu parcha

Krajowe doświadczenia potwierdziły bardzo wysoką skuteczność Delanu Pro w zwalczaniu parcha jabłoni. Na jabłoniach traktowanych preparatem Delan® Pro – w porównaniu do drzew chronionych Delanem 700 WG – odnotowaliśmy skuteczność zwalczania parcha wyższą o 6–8%, zarówno na liściach, jak i owocach.

Delan® Pro = doskonała jakość owoców

Ordzawienia na owocach jabłoni i grusz powstają w wyniku uszkodzenia kutikuli (zewnętrznej warstwy skórki owoców). Najważniejszym czynnikiem wpływającym na intensywność ordzawienia jest genotyp rośliny (odmiana). Duży wpływ mają także warunki pogodowe. Częste deszcze, długo utrzymujące się zwilżenie zawiązków (mgły) oraz gwałtowne zmiany temperatury nasilają problemy z ordzawianiem. Występujące na powierzchni zawiązków grzyby chorobotwórcze również mogą powodować ordzawienia (choroby takie jak: parch jabłoni, parch gruszy).

Stosowanie fungicydów zwalczających te grzyby sprzyja uzyskaniu gładkich owoców. Wyniki badań wdrożeniowych prowadzonych w całej Europie wykazały, że nowa formulacja Delanu Pro nie powoduje powstawania ordzawień na owocach. Co więcej, owoce traktowane Delanem Pro były mniej ordzawione w porównaniu do owoców chronionych Delanem 700 WG, kaptanem oraz nietraktowanych.

Delan® Pro = najlepsza skuteczność w okresach deszczowych

Bardzo wysoka odporność na zmywanie Delanu Pro została wielokrotnie potwierdzona w doświadczeniach polowych.

Poniższy wykres prezentuje skuteczność działania produktów w warunkach deszczowych. W 2 godziny po wykonaniu zabiegów wystąpił opad deszczu o intensywności 40 mm w ciągu 2 godzin.

Delan® Pro = nowoczesna formulacja

Cząstki ditianonu zawarte w Delanie Pro są znacząco mniejsze niż w innych produktach kontaktowych dostępnych na rynku. Umożliwia to skuteczniejsze zwalczanie parcha jabłoni i gruszy, dzięki bardzo dokładnemu pokryciu powierzchni liścia w czasie wykonania zabiegu. W przypadku fungicydu o działaniu zapobiegawczym ma to kluczowe znaczenie dla jego skuteczności.

W procesie produkcji składniki użyte w nowej formulacji środka Delan® Pro SC (ditianon + fosfonian dipotasu) przechodzą przez kilka etapów rozdrabniania. Pozwala to na osiągnięcie dwukrotnie mniejszego rozmiaru cząsteczek substancji niż w formulacjach typu WG.

Nowa formulacja Delanu Pro zapewnia przez długi czas aktywność ditianonu w cieczy roboczej, nawet w przypadku używania do przygotowania roztworu roboczego wody o niekorzystnych parametrach.

Formulacja Delanu Pro zostałą tak opracowana, aby stworzyć optymalne pH cieczy roboczej. Przy niższych wartościach pH ditianon jest bardziej stabilny, co przekłada się na jego czas aktywności roboczej. Niski pH roztworu działa także stymulująco na rozwój parcha na blaszce liściowej. Jednakże, dzięki wysokiej i długiej aktywnościditianonu na powierzchni liścia, patogen ten jest skutecznie zwalczany.

Dlaczego utrzymanie odpowiedniego pH roztworu roboczego jest tak ważne, pokazuje poniższy wykres.

Rekomendowany system ochrony przed parchem

Delan® Pro zabieg zapobiegawczy; dawka rekomendowana 2,5 l/ha

 • Do uzyskania optymalnych wyników działania Delanu Pro potrzebna jest rozwinięta masa liściowa.
 • Stosowanie Delanu Pro od tej fazy pozwala na efektywną absorbcję przez blaszkę liściową fosforynów.
 • Kiedy wykonać oprysk na parcha jabłoni lub gruszy? Z uwagi na bardzo dobrą skuteczność Delanu Pro, zarówno na liściach jak i owocach, rekomendujemy wykonywanie zabiegów od fazy BBCH 54 do fazy BBCH 75 (tj. połowa typowej wielkości owoców).
 • W sezonie zalecane jest wykonanie maksymalnie 6 zabiegów.
 • Najlepsze efekty działania Delanu Pro osiągamy stosując zabiegi jeden po drugim, z uwagi na stymulowanie systemu SAR rośliny, wzmacniane stopniowo z każdym kolejnym zabiegiem.

Delan® 700 WG zabieg zapobiegawczy; dawka rekomendowana: 0,5 kg/ha

Początek wegetacji to z jednej strony niska temperatura i wysoka wilgotność, a jednocześnie jeszcze niska presja parcha. Są to warunki w ktorych Delan 700 WG osiąga najlepszą skuteczność działania szczegolnie w dawce 0,5 kg. Rekomendujemy użycie Delanu 700 WG do fazy BBCH 56

Faban® 500 SC zabieg zapobiegawczy; dawka rekomendowana 1,2 l/ha

 • Do uzyskania optymalnych wyników działania Delanu Pro potrzebna jest rozwinięta masa liściowa.
 • Stosowanie Delanu Pro od tej fazy pozwala na efektywną absorbcję przez blaszkę liściową fosforynów.
 • Z uwagi na bardzo dobrą skuteczność oprysku Delanem Pro, zarówno na liściach jak i owocach, rekomendujemy wykonywanie zabiegów kiedy rośliny znajdują sie w fazie od BBCH 54 do fazy BBCH 75 (tj. połowa typowej wielkości owoców).
 • W sezonie zalecane jest wykonanie maksymalnie 6 zabiegów.
 • Najlepsze efekty działania Delanu Pro osiągamy stosując zabiegi jeden po drugim, z uwagi na stymulowanie systemu SAR rośliny, wzmacniane stopniowo z każdym kolejnym zabiegiem.
 • Z racji na bardzo wysoką skuteczność w warunkach najsilniejszej presji parcha zalecamy wykonanie zabiegów tuż przed spodziewaną infekcją
 • Bardzo dobra skuteczność jest wynikiem działania mieszaniny dwóch wzajemnie uzupełniających się substancji aktywnych opartej o technologię kokryształów.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie 3, a minimalny okres między zabiegami 8 dni. Zabiegi można wykonywać przez cały sezon przed spodziewaną silną infekcją z zachowaniem okresu karencji wynoszącym 56 dni.

Mechanizm działania fosforynów

Delan® Pro zawiera nową substancję czynną – fosfonian dipotasu.

Jego czynnikiem aktywnym jest kwas fosforynowy, który działa bezpośrednio na patogen, ograniczając rozprzestrzenianie się jego zarodników. Oprócz działania bezpośredniego kwas fosforynowy, dzięki wysokiej mobilności w roślinie, stymuluje działanie naturalnych mechanizmów obronnych rośliny, zarówno miejscowo, jak i systemicznie.

Mechanizm działania ditianonu

Od czasu wprowadzenia na rynek w latach 60. XX wieku ditianon (dithianon) znakomicie sprawdza się jako środek ochrony roślin. Jest bardzo skutecznym fungicydem kontaktowym dzięki wielomiejscowemu mechanizmowi działania. Ditianon zaburza normalne działanie licznych procesów enzymatycznych zachodzących w strzępkach grzyba.

Dzięki temu zostają zakłócone kluczowe szlaki metaboliczne w komórkach grzybów. Dzięki takiemu wielokierunkowemu działaniu ditianon można zakwalifikować jako rzeczywisty inhibitor wielomiejscowy. To jest powód, dlaczego Venturia inaequalis, patogen odpowiedzialny za parcha jabłoni, nie wytworzył odporności na produkty zawierające ditianon.

Delan® Pro = synergia działania dwóch substancji czynnnych

Delan® Pro zapewnia bardzo wysoką skuteczność, która jest wynikiem synergii działania, jaka występuje w wyniku połączeniu ditianonu i kwasu fosforynowego. Dzięki odmiennym, wzajemnie uzupełniającym się mechanizmom działania obydwu substancji czynnych Delan® Pro osiąga bardzo wysoką skuteczność w zwalczaniu parcha jabłoni na owocach i liściach.

Czym różnią się fosforyny od fosforanów?

Fosfor (P) jest jednym z podstawowych pierwiastków niezbędnych do prawidłowego wzrostu każdego organizmu. Nawozy fosforowe są podstawą nawożenia w produkcji wszystkich roślin uprawnych. Nie każda forma fosforu jest jednakowo przyswajalna przez rośliny. W zależności od postaci chemicznej działanie związków fosforu w roślinie jest różne.

Fosforany

 • Fosforany mają właściwościodżywcze dla roślin
 • Fosforany nie posiadają właściwościfungistatycznych

Fosfor w postaci fosforanów jest nawozem i ma właściwości odżywcze dla rośliny. Nie posiada natomiast żadnych właściwości fungistatycznych. Stosowanie fosforanów daje korzyści z punktu widzenia odżywiania roślin. Nawozy fosforowe cechuje słaba rozpuszczalność w wodzie.

Fosforyny

 • Fosforyny nie mają właściwości odżywczych dla roślin
 • Fosforyny posiadają właściwości fungistatyczne

Fosforyny, druga postać fosforu, mają udowodnione właściwości fungistatyczne oraz wpływają na stymulację naturalnych mechanizmów obronnych w roślinie (SAR). Fosforyny nie posiadają żadnych wartości odżywczych dla roślin. Fosfonian dipotasu po pobraniu przez roślinę przekształcany jest w kwas fosforynowy, który działa w roślinie fungistatycznie. Dzięki udowodnionym właściwościom grzybobójczym fosfonian dipotasu został zarejestrowany w Unii Europejskiej jako środek ochrony roślin.

Co to jest nabyta odporność systemiczna (SAR)

Rośliny posiadają naturalne mechanizmy pozwalające im samoczynnie bronić się przed patogenami. Są one związane z następującymi procesami:

 • budowanie fizycznej bariery utrudniającej porażenie rośliny przez patogeny
 • tworzenie reakcji biochemicznych, w których wytwarzane są substancje ograniczające wzrost patogenów,
 • wysyłanie do innych komórek sygnału dotyczącego aktywowania mechanizmów obronnych w całej roślinie.

Odpowiedzi obronne rośliny mogą mieć charakter miejscowy lub systemiczny. Odpowiedź systemiczna nosi w literaturze nazwę SAR (Systemic Acquired Resistance – nabyta odporność systemiczna). Jednak naturalna obrona przeciw atakowi parcha, w warunkach średnich i silnych infekcji, jest często zbyt powolna i z tego powodu nieskuteczna w ograniczaniu rozwoju choroby.

Delan® Pro stymuluje proces SAR w roślinie Delan® Pro oprócz ditianonu, zawiera nową substancję czynną – kwas fosforynowy, który aktywuje reakcję obronną rośliny opartą na mechanizmie SAR.

Mieszalność z innymi środkami ochrony

Delan® Pro może być mieszany z innymi środkami ochrony roślin oraz regulatorami wzrostu (np. Regalis® Plus 10 WG). Istnieją dwa przypadki, w których trzeba zachować ostrożność:

Najważniejsze właściwości nowej formulacji

Delan® Pro jest dostępny w postaci płynnej jako koncentrat zawiesinowy (SC).

Korzyści wynikające z nowej formulacji Delanu Pro:

 • Produkt jest sporządzony na bazie wody i dlatego nie ma problemów z jego toksycznością ani palnością
 • Brak pylenia ogranicza ryzyko wdychania środka w czasie przygotowania roztworu roboczego
 • Łatwość odmierzania środka i przygotowania roztworu roboczego
 • Doskonałe pokrycie liści i owoców dzięki mniejszym rozmiarom cząstek aktywnych ułatwia skuteczne zwalczanie infekcji także w warunkach intensywnych opadów deszczu
 • Bardzo dobra mieszalność z innymi preparatami

Bezpieczny dla środowiska i organizmów pożytecznych

Delan® Pro – najważniejsze informacje

Substancje czynne125 g/l ditianon + 561 g/l fosfonian dipotasu*
Chronione uprawyJabłoń, grusza
Zwalczane chorobyParch jabłoni (Venturia inaequalis), parch gruszy (Venturia pyrina)
Liczba zabiegów6 zabiegów w sezonie
Dawka produktu2,5 l/ha
FormulacjaKoncentrat zawiesinowy (SC)
Mechanizm działaniaFungicyd o działaniu wielomiejscowym, stymulujący nabytą odporność
systemiczną roślin (SAR)
Zalecenia dotyczące stosowaniaStosować wyłącznie zapobiegawczo. Nie stosować interwencyjnie.
Ryzyko powstania odpornościBrak ryzyka wytworzenia odporności. Do stosowania samodzielnie oraz jako składnik mieszanin zbiornikowych z innymi preparatami.
Minimalny odstęp między zabiegami5 dni
Zalecany czas stosowaniaPoczątek rozwoju liści (BBCH 54) do 35 dni przed zbiorem
Okres karencji35 dni
Pobieranie i systemiczność
Ditianon pozostaje w/na warstwie woskowej, tworząc mocną barierę ochronną. Kwas fosforynowy jest szybko pobierany do liści i rozprowadzany po roślinie
Odporność na zmywanieWysoka skuteczność nawet przy opadzie 40 mm w 2 godziny po zabiegu
Mieszalność z innymi preparatami
Bardzo dobra mieszalność z większością środków ochrony roślin. Nie mieszać z preparatem Fontelis 200 i niektórymi nawozami.
IPOZalecany do stosowania w programach IPO
Warunki przechowywaniaPrzechowywać w temp. 0–30ºC
Okres prewencji dla pszczółNie dotyczy
Okres prewencji dla ludziNie wchodzić do sadu do czasu wyschnięcia cieczy roboczej

* 561 g/l fosfonianu dipotasu = 375 g/l kwasu fosforynowego

Znajdź AGROBALANS i zmieniaj świat.

Ile kosztuje fungicyd Delan® Pro?

Cena produktu może się różnić w zależności od regionu i dostępności. Najlepiej sprawdzić u lokalnych dostawców.

Gdzie kupić fungicyd Delan® Pro?

Delan® Pro jest dostępny u autoryzowanych dostawców i punktów sprzedaży środków ochrony roślin.

Opinie na temat Delan® Pro

Środek na parcha Delan® Pro posiada pozytywne opinie użytkowników, które potwierdzają skuteczność działania fungicydu w uprawie jabłoni i gruszy.

Najczęstsze pytania i odpowiedzi

Delan® Pro wykorzystuje innowacyjną technologię proaktywną, działając zarówno zapobiegawczo, jak i stymulując naturalną odporność roślin. Działa na powierzchni liści i owoców, a także penetruje w głąb rośliny.

Środek Delan® Pro zawiera połączenie ditianonu i fosfonian dipotasu. Ditianon tworzy trwałą ochronną barierę na powierzchni liścia, podczas gdy fosfonian dipotasu aktywuje naturalne mechanizmy obronne rośliny.

Delan® Pro jest dostępny w formie koncentratu zawiesinowego, co ułatwia równomierne rozprowadzenie preparatu podczas zabiegu. Stosuje się go przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy sadowniczych lub opryskiwaczy ręcznych.

Dawka rekomendowana środka grzybobójczego Delan® Pro to 2,5 l/ha.

Najlepsze rezultaty uzyskuje się, stosując Delan® Pro od fazy pękania pąka do początku dojrzewania owoców (BBCH 53-81). Zalecane jest wykonanie maksymalnie 6 zabiegów w sezonie, co najmniej co 5 dni.

Fungicyd jest skuteczny nawet podczas deszczowej pogody, dzięki bardzo dobrej odporności na zmywanie. Najlepsze rezultaty można uzyskać, stosując zabiegi Delan® Pro jeden po drugim, ponieważ stopniowo wzmacniają one system SAR rośliny.

Delan® Pro jest polecany do stosowania w uprawach jabłoni i gruszy, zwłaszcza w warunkach, gdzie presja parcha jest zwiększona.

Środek grzybobójczy Delan® Pro można łączyć z innymi środkami ochrony roślin, co umożliwia elastyczne dopasowanie do potrzeb ochrony.

 • Nowatorska technologia PROAKTYWNA.
 • Zwiększona efektywność w eliminacji parcha.
 • Odporność na zmywanie podczas opadów deszczu.
 • Formuła koncentratu zawiesinowego, umożliwiająca równomierne rozprowadzenie preparatu.
 • Rekomendowany w ramach programów Integrowanej Ochrony Roślin (IPM) na obszarze całej Europy.

Delan® Pro jest skuteczny w zwalczaniu parcha jabłoni i gruszy, przyczyniając się do uzyskania gładkich owoców.

Produkt Delan® Pro jest dostępny w formie płynnej jako koncentrat zawiesinowy (SC) o różnych pojemnościach.

Okres karencji Delan® Pro wynosi 35 dni dla jabłoni i gruszy. W trakcie stosowania zaleca się ostrożność, aby uniknąć znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny.

Powiązane artykuły blogowe

Parch jabłoni to najważniejsza choroba tego gatunku drzew owocowych. Doprowadza do redukcji plonu i zdecydowanego osłabienia roślin. Na plantacjach niechronionych może nawet spowodować całkowitą utratę plonu. Ponadto pojawienie się objawów na owocach eliminuje je z rynku handlowego. Walka z chorobą jest niestety trudna. Sprawdźmy zatem, czym pryskać jabłonie przed parchem.

Choroby grzybowe to nieunikniony problem, rokrocznie pojawiający się w sadach. Dodatkowo obecne w ostatnich latach łagodne zimy zdecydowanie ułatwiają patogenom rozwój. Wobec tego prowadzone opryski fungicydowe powinny gwarantować skuteczną walkę z chorobami i pomagać utrzymać wysoką jakość owoców.

Top