BASF Agricultural Solutions

Praca rolnika teraz jeszcze cenniejsza

Dlaczego
#PotrzebujemyRównowagi

>>Sprawdź<<

praca rolnika jeszcze ważniejsza
Rozwiązania dla Rolnictwa

Fuzarioza kłosów zbóż [Gibberella avenacea]

Występowanie i znaczenie

Szerokie rozpowszechnienie w głównych rejonach uprawy zbóż. Najsilniej rozwija się na zbożach ozimych (właszcza pszenicy ozimej oraz pszenżycie ozimym), a słabiej na zbożach jarych. Infekcje powodowane przez Fusarium culmorum i Fusarium graminearum i Fusarium avenaceum mogą powodować znaczne straty ilościowe w plonie i tworzyć na ziarnie wysoko toksyczne dla ludzi i zwierząt mykotoksyny.

Okres wykrywania

Do infekcji grzybami z rodzaju Fusarium dochodzi gdy spełnione są odpowiednie warunki wilgotnościowe oraz temperaturowe. Średnia dobowa temperatura powietrza podczas kwitnienia pszenicy powinna być zblizona do około 25oC (początek infekcji może zachodzić już powyżej 20oC) przy wilgotności powietrza 85-90% przez co namniej 24-40 godzin

Obraz choroby

Pierwsze objawy choroby widoczne są na kłosach. Wczesne wyblaknięcie kłosów wskazuje, że nastąpiło porażenie patogenem. W warunkach wysokiej wilgotności powietrza kłosy, które uległy porażeniu pokrywają się nalotem, który jest njczęsciej białawy. W przypadku silnego porażenia na plewach, plewkach, osadce kłosowej, a także na źdźble u nasady kłosa na nalocie widoczne są zarodniki grzyba barwy różowej lub czerwonawej. Porażeniu ulegają również ziarniaki, które zostają zniekształcone. Porażone ziarniaki różnią się znacznie wielkością (oraz kształtem) od ziarniaków zdrowych, a na ich powierzchni zaobserwować można grzybnię wraz z zarodnikami. Pokrój porażonych kłosów nie różni się niczym od pokroju kłosów zdrowych, jednak w miejscu widocznych objawów część, która uległa porażeniu jest zwężona.

Grzybnia patogenów może przetrwać na ziarniakach i wraz z nimi przedostać się do podłoża w trakcie siewu. Patogeny mogą także przetrwać w formie grzybni zimę w resztkach pożniwnych zbóż.

Wzmożone występowanie

 • jednostronny płodozmian,
 • zainfekowany materiał siewny,
 • pozostawione resztki pożniwne,
 • nieracjonalne nawożenie,
 • za duża gęstość siewu.

Agrotechniczne działania zapobiegawcze

 • stosowanie podorywki i głębokiej orki jesiennej,
 • stosowanie kwalifikowanego materiału siewnego,
 • staranne przyoranie porażonej plantacji,
 • racjonalne nawożenie polegające na stosowaniu odpowiednich ilości i proporcji między składnikami NPK,
 • stosowanie zaprawionego materiału siewnego,
 • rozszerzenie płodozmianu,
 • dobór odmian.

Top