BASF Agricultural Solutions
praca rolnika jeszcze ważniejsza
Rozwiązania dla Rolnictwa

Stomp® 400 SC

Herbicyd

Zalety produktu

  • Bezpieczny dla upraw następczych
  • Długotrwałe działanie ochronne
  • Zwalcza najważniejsze chwasty występujące w uprawach ziemniaka i kukurydzy

Szczegóły

Nazwa Stomp® 400 SC
Formulacja Koncentrat zawiesinowy do rozcieńczania wodą
Substancja biologicznie czynna: 400 g/l pendimetalina

Środek stosowany doglebowo.

Kukurydza

Choroby Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Bodziszek drobny 3,0 l/ha Bezpośrednio po siewie kukurydzy przed wschodami chwastów Max. 1 zab.
Chwastnica jednostronna 3,0 l/ha Bezpośrednio po siewie kukurydzy przed wschodami chwastów Max. 1 zab.
Fiołek polny 3,0 l/ha Bezpośrednio po siewie kukurydzy przed wschodami chwastów Max. 1 zab.
Gwiazdnica pospolita 3,0 l/ha Bezpośrednio po siewie kukurydzy przed wschodami chwastów Max. 1 zab.
Jasnota purpurowa 3,0 l/ha Bezpośrednio po siewie kukurydzy przed wschodami chwastów Max. 1 zab.
Maruna bezwonna 3,0 l/ha Bezpośrednio po siewie kukurydzy przed wschodami chwastów Max. 1 zab.
Przetacznik perski 3,0 l/ha Bezpośrednio po siewie kukurydzy przed wschodami chwastów Max. 1 zab.
Przytulia czepna 3,0 l/ha Bezpośrednio po siewie kukurydzy przed wschodami chwastów Max. 1 zab.
Rdest plamisty 3,0 l/ha Bezpośrednio po siewie kukurydzy przed wschodami chwastów Max. 1 zab.
Rumianek pospolity 3,0 l/ha Bezpośrednio po siewie kukurydzy przed wschodami chwastów Max. 1 zab.
Rumian polny 3,0 l/ha Bezpośrednio po siewie kukurydzy przed wschodami chwastów Max. 1 zab.
Samosiewy wyki 3,0 l/ha Bezpośrednio po siewie kukurydzy przed wschodami chwastów Max. 1 zab.
Tobołki polne 3,0 l/ha Bezpośrednio po siewie kukurydzy przed wschodami chwastów Max. 1 zab.
Włośnica sina 3,0 l/ha Bezpośrednio po siewie kukurydzy przed wschodami chwastów Max. 1 zab.
Włośnica zielona 3,0 l/ha Bezpośrednio po siewie kukurydzy przed wschodami chwastów Max. 1 zab.
Choroby Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Bodziszek drobny 3,0 - 4,0 l/ha Przed wschodami ziemniaków Max. 1 zab.
Chwastnica jednostronna 3,0 - 4,0 l/ha Przed wschodami ziemniaków Max. 1 zab.
Fiołek polny 3,0 - 4,0 l/ha Przed wschodami ziemniaków Max. 1 zab.
Gwiazdnica pospolita 3,0 - 4,0 l/ha Przed wschodami ziemniaków Max. 1 zab.
Jasnota purpurowa 3,0 - 4,0 l/ha Przed wschodami ziemniaków Max. 1 zab.
Maruna bezwonna 3,0 - 4,0 l/ha Przed wschodami ziemniaków Max. 1 zab.
Przetacznik perski 3,0 - 4,0 l/ha Przed wschodami ziemniaków Max. 1 zab.
Przytulia czepna 3,0 - 4,0 l/ha Przed wschodami ziemniaków Max. 1 zab.
Rdest plamisty 3,0 - 4,0 l/ha Przed wschodami ziemniaków Max. 1 zab.
Rumianek pospolity 3,0 - 4,0 l/ha Przed wschodami ziemniaków Max. 1 zab.
Rumian polny 3,0 - 4,0 l/ha Przed wschodami ziemniaków Max. 1 zab.
Samosiewy wyki 3,0 - 4,0 l/ha Przed wschodami ziemniaków Max. 1 zab.
Tobołki polne 3,0 - 4,0 l/ha Przed wschodami ziemniaków Max. 1 zab.
Włośnica sina 3,0 - 4,0 l/ha Przed wschodami ziemniaków Max. 1 zab.
Włośnica zielona 3,0 - 4,0 l/ha Przed wschodami ziemniaków Max. 1 zab.
Nazwa Stomp® 400 SC
Formulacja Koncentrat zawiesinowy do rozcieńczania wodą
Substancja biologicznie czynna: 400 g/l pendimetalina

Środek stosowany doglebowo.

Choroby Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Bodziszek drobny 3,0 l/ha Bezpośrednio po siewie kukurydzy przed wschodami chwastów Max. 1 zab.
Chwastnica jednostronna 3,0 l/ha Bezpośrednio po siewie kukurydzy przed wschodami chwastów Max. 1 zab.
Fiołek polny 3,0 l/ha Bezpośrednio po siewie kukurydzy przed wschodami chwastów Max. 1 zab.
Gwiazdnica pospolita 3,0 l/ha Bezpośrednio po siewie kukurydzy przed wschodami chwastów Max. 1 zab.
Jasnota purpurowa 3,0 l/ha Bezpośrednio po siewie kukurydzy przed wschodami chwastów Max. 1 zab.
Maruna bezwonna 3,0 l/ha Bezpośrednio po siewie kukurydzy przed wschodami chwastów Max. 1 zab.
Przetacznik perski 3,0 l/ha Bezpośrednio po siewie kukurydzy przed wschodami chwastów Max. 1 zab.
Przytulia czepna 3,0 l/ha Bezpośrednio po siewie kukurydzy przed wschodami chwastów Max. 1 zab.
Rdest plamisty 3,0 l/ha Bezpośrednio po siewie kukurydzy przed wschodami chwastów Max. 1 zab.
Rumianek pospolity 3,0 l/ha Bezpośrednio po siewie kukurydzy przed wschodami chwastów Max. 1 zab.
Rumian polny 3,0 l/ha Bezpośrednio po siewie kukurydzy przed wschodami chwastów Max. 1 zab.
Samosiewy wyki 3,0 l/ha Bezpośrednio po siewie kukurydzy przed wschodami chwastów Max. 1 zab.
Tobołki polne 3,0 l/ha Bezpośrednio po siewie kukurydzy przed wschodami chwastów Max. 1 zab.
Włośnica sina 3,0 l/ha Bezpośrednio po siewie kukurydzy przed wschodami chwastów Max. 1 zab.
Włośnica zielona 3,0 l/ha Bezpośrednio po siewie kukurydzy przed wschodami chwastów Max. 1 zab.
Choroby Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Bodziszek drobny 3,0 - 4,0 l/ha Przed wschodami ziemniaków Max. 1 zab.
Chwastnica jednostronna 3,0 - 4,0 l/ha Przed wschodami ziemniaków Max. 1 zab.
Fiołek polny 3,0 - 4,0 l/ha Przed wschodami ziemniaków Max. 1 zab.
Gwiazdnica pospolita 3,0 - 4,0 l/ha Przed wschodami ziemniaków Max. 1 zab.
Jasnota purpurowa 3,0 - 4,0 l/ha Przed wschodami ziemniaków Max. 1 zab.
Maruna bezwonna 3,0 - 4,0 l/ha Przed wschodami ziemniaków Max. 1 zab.
Przetacznik perski 3,0 - 4,0 l/ha Przed wschodami ziemniaków Max. 1 zab.
Przytulia czepna 3,0 - 4,0 l/ha Przed wschodami ziemniaków Max. 1 zab.
Rdest plamisty 3,0 - 4,0 l/ha Przed wschodami ziemniaków Max. 1 zab.
Rumianek pospolity 3,0 - 4,0 l/ha Przed wschodami ziemniaków Max. 1 zab.
Rumian polny 3,0 - 4,0 l/ha Przed wschodami ziemniaków Max. 1 zab.
Samosiewy wyki 3,0 - 4,0 l/ha Przed wschodami ziemniaków Max. 1 zab.
Tobołki polne 3,0 - 4,0 l/ha Przed wschodami ziemniaków Max. 1 zab.
Włośnica sina 3,0 - 4,0 l/ha Przed wschodami ziemniaków Max. 1 zab.
Włośnica zielona 3,0 - 4,0 l/ha Przed wschodami ziemniaków Max. 1 zab.
Etykieta Etykieta
Karta charakterystyki Karta charakterystyki
Pobierz Broszura ziemniaczana
Top