Herbicydy na wiosnę – jaki oprysk wybrać na chwasty w zbożach?

Wegetacja roślin ruszyła, a wraz z nią zagrożenie zachwaszczeniem. W uprawie ozimin rekomendowane jest wykonanie zabiegu herbicydowego jesienią. Część rolników z uwagi na pewne trudności musi się jednak skupić na oprysku na chwasty dopiero wiosną.

Zwalczanie chwastów w zbożach ozimych wiosną

Zabieg herbicydowy prowadzony wiosną to ostatnie koło ratunkowe w ograniczaniu konkurencji ze strony chwastów. Niepożądana roślinność w uprawie zbóż zdecydowanie szybciej się rozwija, co sprawia, że brak ochrony w odpowiednim terminie spowoduje opanowanie plantacji zbóż, przekładające się na spadek plonowania roślin uprawnych. Nadmierne zachwaszczenie to mniej składników odżywczych dla rośliny uprawnej, ale również większe ryzyko porażania zbóż przez patogeniczne grzyby . Ograniczenie zagrożenia ze strony chwastów z wykorzystaniem herbicydów wiosną zapewni optymalne warunki do wzrostu zbóż.

Kiedy wiosną stosować preparaty na chwasty w zbożach?

Wiosenna walka z chwastami jest jednym z pierwszych zabiegów wykonywanych po rozpoczęciu wegetacji. Wśród najczęściej spotykanych powodów, które zdecydowały o konieczności wiosennej ochrony zbóż ozimych, są nieprzeprowadzenie jesiennego zabiegu oraz konieczność korekty. Niewykonanie odchwaszczania w trakcie okresu jesiennego wynika na ogół z późnego siewu zbóż lub niesprzyjających warunków pogodowych, które uniemożliwiły wjazd na pole.

Oprysk na chwasty wiosną staje się obligatoryjny w momencie zauważenia silnej presji niepożądanej roślinności, która jest efektem mało skutecznej jesiennej aplikacji herbicydu oraz wschodów gatunków chwastów zimujących i jarych. Zabieg korekcyjny staje się też koniecznością w przypadku chwastów uciążliwych, które mogą się rozwijać nawet w czasie spowolnionej wegetacji. Do takich chwastów należą m.in.:

Decyzję o zastosowaniu herbicydów na wiosnę oraz dobór odpowiedniego produktu czy dawki warto oprzeć na przeprowadzonej lustracji, która wskaże gatunki chwastów i fazy rozwojowe, w jakich się znajdują.

Kiedy, w jakim terminie i w jakich temperaturach zwalczać chwasty w zbożu wiosną?

Odpowiedni termin zabiegu będzie w dużej mierze determinował skuteczność wiosennego oprysku na chwasty . Wyjątkowo istotna przy stosowaniu herbicydów wiosennych jest temperatura. Czas wykonywania zabiegu nie powinien się już wiązać z jakąkolwiek możliwością wystąpienia przymrozków. W większości herbicydów optimum działania określa się bowiem w zakresie 10–25°C. Na szczęście rynek herbicydów zawiera już rozwiązania przeznaczone do wczesnej ochrony i przeprowadzania oprysku na chwasty wiosną przy minimalnej średniej dobowej temperaturze wynoszącej 5°C.

Najlepszą skuteczność herbicydów można uzyskać, wykonując oprysk na młodsze stadia rozwojowe chwastów. Im bowiem są starsze, tym stają się mniej wrażliwe na aplikowane środki. Najkorzystniejsze efekty chwastobójcze dotyczą chwastów będących w fazie 2–6 liści właściwych lub w fazie krzewienia.

Herbicydy na zboża wiosną – przegląd produktów

Biathlon® 4D

 • substancje czynne: tritosulfuron + florasulam – to sprawdzone i wysoce skuteczne substancje, które wzajemnie się uzupełniają. Ich działanie skierowane jest na liczne gatunki chwastów zagrażających uprawie zbóż,
 • dawka: 0,04–0,07 kg/ha w fazie BBCH 13–39. Długi termin stosowania herbicydu zapewnia możliwość aplikacji w szerokim przedziale faz rozwojowych. Środek może być aplikowany w zbożach ozimych od początku wegetacji wiosennej lub od fazy 3. liścia w zbożach jarych do fazy w pełni rozwiniętego liścia flagowego,
 • herbicyd selektywny, działa układowo, przeznaczony do stosowania nalistnie,
 • eliminację chwastów z użyciem herbicydu można przeprowadzić już od 5°C, dlatego preparat idealnie nadaje się na wczesne zabiegi.
 • Biathlon® 4D jest doskonałym komponentem mieszanin. Jego działanie można rozszerzyć o eliminację chwastów jednoliściennych, łącząc go z innymi herbicydami; znakomicie zachowuje się także w obecności fungicydów i regulatorów wzrostu,
 • herbicyd może być stosowany we wszystkich gatunkach zbóż ozimych i jarych.

Mover® 75 WG

 • substancja czynna: piroksysulam – blokuje działanie enzymów podczas syntezy aminokwasów,
 • selektywny herbicyd o działaniu układowym,
 • działa nalistnie i szybko przemieszcza się po całej roślinie. Szczególnie zalecany do powschodowego zwalczania miotły zbożowej i niektórych chwastów dwuliściennych
 • dawka zalecana: 100–120 g/ha, w przypadku wyczyńca polnego i życicy trwałej należy ją zwiększyć do 250 g/ha,
 • herbicyd rekomendowany do wszystkich gatunków zbóż ozimych, z wyjątkiem jęczmienia ozimego,
 • stosowanie Mover® 75 WG wymaga dodatku adiuwanta.

Odchwaszczanie zbóż ozimych wczesną wiosną. Sprawdź, jakie herbicydy zastosować!

Jednoczesne zwalczanie chwastów jedno- i dwuliściennych zapewni kombinacja dwóch herbicydów: 50 g/ha Biathlon® 4D + 120 g/ha Mover® 75 WG + dodatek adiuwanta 0,5 l/ha Dash® HC. Stawiając na tę możliwość, oprysk na chwasty w zbożach można wykonać przy średniej dobowej temperaturze wynoszącej już 5°C. Biathlon® 4D w połączeniu z Mover® 75 WG rekomendowany jest do zbóż ozimych do fazy BBCH 31, z wyjątkiem jęczmienia ozimego. Z uwagi na szybkie wnikanie do rośliny wystąpienie opadów godzinę po zabiegu nie wpływa negatywnie na obniżenie skuteczności działania takiego rozwiązania.

Przeczytaj również

Zabieg herbicydowy dostosowany do obecnych na naszej plantacji gatunków chwastów przy uprawie zbóż umożliwi efektywne ograniczanie konkurencji dla roślin uprawnych. Wybiórcze działanie środków w konkretnych gatunkach zbóż, bez narażenia na ich uszkodzenie, umożliwiają herbicydy selektywne.

Herbicydy umożliwiają lepsze zarządzanie uprawami na dużą skalę, co jest kluczowe w kontekście rosnącego zapotrzebowania na żywność. Dodatkowo, stosowanie herbicydów przyczynia się do poprawy zdrowia roślin, minimalizując ryzyko wystąpienia chorób i szkodników, które często rozwijają się w warunkach silnego zachwaszczenia.

Wiosna to czas intensywnego wzrostu nie tylko roślin uprawnych, ale też chwastów. Dlatego wiosenne odchwaszczanie zbóż jest jednym z pierwszych zabiegów wykonywanych tuż po ruszeniu wegetacji.

Powiązane produkty

Top