Herbicydy nalistne do wiosennego odchwaszczania zbóż

Wiosna to czas intensywnego wzrostu nie tylko roślin uprawnych, ale też chwastów. Dlatego wiosenne odchwaszczanie zbóż jest jednym z pierwszych zabiegów wykonywanych tuż po ruszeniu wegetacji. Wiosenne zwalczanie chwastów w zbożach jest niezbędne w sytuacji niewykonania aplikacji chwastobójczej jesienią lub wynika z konieczności przeprowadzenia korekty.

Jakie herbicydy wiosenne zastosować? Jaki oprysk na zboża ozime wiosną wykonać? Na co zwrócić uwagę? Na te pytania trzeba znaleźć odpowiedź już teraz, u progu sezonu wegetacyjnego.

Jakie chwasty występują w zbożach wiosną?

Uciążliwe wiosną chwasty w zbożu ozimym to w przewadze gatunki zimujące, jak np.:

Wschodzą, ukorzeniają się już jesienią i nie wymarzają. Jeśli zima jest łagodna i występują okresy ociepleń – wznawiają wegetację, a od wczesnej wiosny intensywnie rosną. Chwasty w zbożu mogą kiełkować już w temperaturze 2–4°C (np. życica trwała), a są i takie, które kiełkują już pod śniegiem (np. miotła zbożowa). Z reguły są też bardziej tolerancyjne niż roślina uprawna na niesprzyjające warunki środowiskowo-klimatyczne.

Rodzaje herbicydów i ich zastosowanie

Środki chwastobójcze na zboża klasyfikować można według różnych kryteriów. Ze względu na sposób stosowania wyróżnia się:

 • herbicydy doglebowe – aplikowane głównie przed wschodami chwastów, pobierane przez ich korzenie,
 • herbicydy nalistne – aplikowane po wschodach chwastów, pobierane przez ich liście. Ta grupa herbicydów na chwasty w zbożu jest rekomendowana do stosowania wiosną.

Działanie i specyfika herbicydów nalistnych

Herbicydy nalistne wykazują na chwasty działanie układowe. Pobierane są przez liście, a następnie transportowane po całej roślinie, docierają do miejsc znacznie oddalonych od miejsca ich naniesienia. Herbicydy na zboża ozime wiosną hamują wzrost i rozwój chwastów.

Wiosenne odchwaszczanie zbóż – rola herbicydów nalistnych

Wczesną wiosną niezbędna jest lustracja plantacji w celu określenia składu gatunkowego chwastów i ich faz rozwojowych. Pozwoli to wybór właściwego herbicydu. Nalistne środki chwastobójcze na zboża służą do eliminacji określonych gatunków lub grup chwastów, jednocześnie bezpieczne są dla uprawy – wykazują działanie selektywne.

Kiedy, w jakim terminie i w jakich temperaturach zwalczać chwasty w zbożu wiosną?

W sytuacji gdy jesienią nie wykonano aplikacji chwastobójczej, należy zabieg zaplanować na wczesną wiosnę. Podstawowe zasady zwalczania chwastów w zbożach ozimych wiosną obejmują kilka reguł.

 • Dobór środka uzależnić od gatunku i fazy rozwoju chwastu.
 • Herbicydy wiosenne aplikować w najmłodszych fazach wzrostu chwastów (2–6 liści właściwych, gdy zboża są w fazie wiosennego rozkrzewiania), co pozwala na zastosowanie niższych zalecanych dawek.
 • Nie stosować herbicydów przed spodziewanym przymrozkiem i do dwóch dób po spadku temperatury poniżej 0°C.
 • Wybierać herbicydy nalistne o szerokim oknie aplikacji, które działają już w minimalnej temperaturze 5°C.
 • Nie aplikować herbicydów przy dużym nasłonecznieniu, szczególnie gdy temperatura przekracza 20°C – grozi to poparzeniem roślin.

Odchwaszczanie pszenicy ozimej wczesną wiosną przy użyciu herbicydów nalistnych

Pszenica ozima ma duże wymagania pokarmowe, a plantacje narażone są na pojawianie się chwastów azotolubnych, jak chwastnica, gwiazdnica, przytulia czepna. Wyliczono, że jedna roślina przytulii pobiera z gleby trzy razy więcej azotu i wody niż jedna roślina pszenicy. Dlatego oprysk na chwasty w pszenicy ozimej wiosną należy wykonać jak najwcześniej, aby ograniczyć konkurencję o składniki pokarmowe, wodę, a w dalszej kolejności też o światło.

Herbicydy nalistne na zboża wiosną – przegląd produktów

Cenione przez producentów zbóż selektywne herbicydy nalistne o działaniu układowym to Biathlon® 4D i Mover™ 75 WG.

Biathlon® 4D

 • zwalcza szerokie spektrum chwastów dwuliściennych we wszystkich zbożach ozimych i jarych,
 • substancje czynne: tritosulfuron + florasulam wzajemnie się uzupełniają – efekt synergii,
 • idealny herbicyd na zboża do wczesnowiosennych zabiegów – działa już w 5°C i jako komponent mieszanin,
 • zalecana dawka 0,04–0,07 kg/ha w fazie BBCH 13–39.

Mover™ 75 WG

 • zwalcza miotłę zbożową i niektóre chwasty dwuliścienne we wszystkich zbożach ozimych, z wyjątkiem jęczmienia,
 • substancja czynna: piroksysulam,
 • zalecana dawka: 100–120 g/ha, dla wyczyńca polnego i życicy trwałej – 250 g/ha,
 • wymaga dodatku adiuwanta Dash® HC.

Jaki oprysk na chwasty dwuliścienne i jednoliścienne w zbożu ozimym wybrać?

Skuteczny oprysk na zboża ozime wiosną na chwasty dwu- i jednoliścienne (w tym miotłę zbożową) możliwy jest przy użyciu mieszaniny Biathlon® 4D (50 g/ha) + Mover™ 75 WG (120 g/ha) + Dash® HC (0,5 l/ha). Można ją stosować do fazy BBCH 31 we wszystkich zbożach ozimych, oprócz jęczmienia.

Przeczytaj również!

Wegetacja roślin ruszyła, a wraz z nią zagrożenie zachwaszczeniem. W uprawie ozimin rekomendowane jest wykonanie zabiegu herbicydowego jesienią. Część rolników z uwagi na pewne trudności musi się jednak skupić na oprysku na chwasty dopiero wiosną.

Powiązane produkty

Cztery wymiary skutecznego zwalczania chwastów w zbożach

Top