BASF Agricultural Solutions
Rozwiązania dla Rolnictwa

Ziemniak

Wzrastająca świadomość i oczekiwania konsumentów odnośnie jakości sprawiają, że plantatorzy ziemniaka muszą dysponować najnowocześniejszymi i najbezpieczniejszymi dla środowiska środkami produkcji. Jednym z najważniejszych elementów opłacalnej produkcji i efektywnej ochrony ziemniaków jest odpowiedni dobór środków ochrony roślin.

Powinien on uwzględniać zarówno właściwości preparatów, ich skuteczność w zwalczaniu danego patogena, jak i konieczność stosowania rotacji. Kompleks takich produktów do ochrony ziemniaków przed najgroźniejszymi chorobami oferuje firma BASF.

Poniżej prezentujemy zestaw skutecznych rozwiązań do zwalczania głównych chorób ziemniaka, a także chwastów.

W produkcji ziemniaków, nie tylko konsumpcyjnych, także z przeznaczeniem dla przemysłu przetwórczego, choroby są dużym problemem. Ich znaczenie gospodarcze wzrasta. Walka z nimi staje się zaś coraz trudniejsza ze względu na pojawiające się nowe formy patogenów. Wzrost średniej temperatury rocznej. Łagodne zimy. Wydłużająca się wegetacją. To główne przyczyny tego, że agrofagi uaktywniają się dużo wcześniej niż jeszcze kilka lat temu.

Dwie główne chorób ziemniaka, z jakim muszą zmierzyć się producenci to:

  • Zaraza ziemniaka – to choroba, która od dawna stanowi zagrożenie dla upraw ziemniaków. Przed laty pojawiała się z końcem lipca, początkiem sierpnia, gdy panowała wysoka wilgotność. Jej pierwsze symptomy w postaci zamierania tkanek obserwowano na liściach. Ze względu na zmiany klimatyczne, znaczne złagodzenie pogody zimą, obecnie patogen uaktywnia się infekcyjnie znacznie wcześniej. Już w maju, w warunkach podwyższonej wilgotności otoczenia, może dochodzić do porażenia pędów ziemniaków. To tzw. zaraza łodygowa, o wiele groźniejsza od formy liściowej choroby. Prowadzi do błyskawicznej destrukcji tkanek w obrębie porażenia, przez co część pędu znajdująca się powyżej również zamiera. Patogen wnika także do bulw, które w efekcie gniją.

  • Alternarioza ziemniaka – jest to kolejny bardzo groźny czynnik znacznie ograniczający plonowanie. Patogeny grzyba powodują zniszczenie liści, czyli głównych organów asymilacyjnych. Początkowo na starszych lub osłabionych liściach pojawiają się aksamitnie czarne plamy z charakterystycznymi, koncentrycznymi pierścieniami. Z czasem plamy są widoczne na wszystkich, wywołując nekrozy. Chorobie sprzyjają intensywne, ale krótkotrwałe opady. A także wysoka temperatura (do ok. 30°C).

Aby skutecznie zapobiegać i zwalczać zarazę i alternariozę, polecamy zestaw kompleksowo chroniących przed nimi fungicydów. BASF jako jedyny producent posiada substancję czynną szczególnie destrukcyjnie działającą wobec patogenów z gromady Oomycota.

  • Acrobat® MZ 69 WG to bezpieczny w użyciu granulat zawierający dwie substancje czynne. Mankozeb działa kontaktowo, a dimetomorf wgłębnie. Można go głównie stosować do zabiegów zapobiegawczych. Ze względu na wgłębne oddziaływanie wykorzystuje się go także interwencyjnie. Środek zapobiega też tworzeniu się i formowaniu zarodników, czyli rozprzestrzenianiu chorób. Dobrze sprawdza się w ochronie przed alternariozą (rozwijająca się powierzchniowo) oraz w zabiegach zapobiegających porażeniu roślin przez zarazę.

  • Cabrio® Duo 112 EC należy do fungicydów nowej generacji. W swojej klasie jest to najskuteczniejszy na rynku preparat przeciwko alternariozie. Równie dobrze sprawdza się przeciw zarazie. To dwuskładnikowy produkt (dimetomorf i piraklostrobina F 500®) zapobiegawczy oraz interwencyjny i antysporulacyjny. Działa wgłębnie, translaminarnie oraz lokalnie systemicznie. Bardzo odporny na zmywanie zaledwie po godzinie od zastosowania. Dodatkowo łagodzi efekty reakcji stresowych, zapewniając zwiększoną wydajność.

  • Polyram® 70 WG jest przeznaczony do zapobiegawczego stosowania przeciwko zarazie ziemniaka i alternariozie. Zawiera działający powierzchniowo metiram. Środek dostępny jest w praktycznej, bezpiecznej dla użytkownika granulowanej postaci.

  • Orvego® 525 SC jest innowacyjnym, pierwszym w swojej klasie fungicydem specjalnie dedykowanym walce z zarazą ziemniaka. Zawiera nową substancję czynną Initium®, wybitnie agresywną (selektywną) przeciwko organizmom z gromady Oomycota. Doskonale chroni ona także bulwy i jest całkowicie bezpieczna dla środowiska. Drugim składnikiem jest działający wgłębnie dimetomorf. Kombinacja tych dwóch substancji czynnych gwarantuje wysoką skuteczność zapobiegającą porażeniu roślin, odporność na zmywanie oraz zabezpieczenie plantacji.

Aby skutecznie zwalczać zarazę i alternariozę ziemniaka, istotna jest systematyczna lustracja plantacji od momentu pojawiania się pędów nadziemnych. Zanim choroba wystąpi, ale w sygnalizowanych warunkach wysokiego ryzyka rośliny, należy stosować środki powierzchniowe. Gdy warunki sprzyjają porażeniu i zagrożenie wciąż istnieje, warto włączyć środki wgłębne. Przy nasilającej się presji chorobowej wprowadzamy fungicydy wgłębne i systemiczne oraz translaminarne. Aby nie doszło do uodpornienia się sprawców chorób, fungicydy należy stosować rotacyjnie.

Uprawa ziemniaka jest bardzo wrażliwa i podatna na zachwaszczenie. Szczególnie krytyczny jest początkowy etap rozwoju ziemniaka, kiedy roślina charakteryzuje się wolnym tempem wzrostu. Mamy wtedy do czynienia z tzw. zachwaszczeniem pierwotnym. Aby zapewnić roślinom brak niepożądanej konkurencji w dostępie do światła, wody i składników pokarmowych, w BASF rekomendujemy poniższe rozwiązania herbicydowe:

  • Stomp® 330 EC to środek pobierany przez korzenie i części nadziemne chwastów. Najskuteczniej zwalcza chwasty w okresie ich kiełkowania i wschodów. Służy do zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych i jednoliściennych przed wschodami ziemniaków, po uprzednim obredleniu i zabronowaniu pola.

  • Basagran® 480 SL to herbicyd o długotrwałym działaniu chwastobójczym, całkowicie bezpieczny dla roślin następczych. Służy do zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych po wschodach, gdy ziemniaki osiągnęły wysokość 10-15 cm. Pobierany jest przez liście chwastów. Najskuteczniej niszczy chwasty do fazy 3-4 liści.

  • Focus® Ultra 100 EC to specjalista od selektywnego zwalczanie perzu właściwego, chwastnicy jednostronnej oraz innych chwastów jednoliściennych. Środek wykazuje działanie systemiczne. Pobierany jest bardzo szybko przez liście, a następnie przemieszczany do korzeni i rozłogów chwastów. Powoduje tym samym zahamowanie ich wzrostu i rozwoju. Należy go stosować po zakończeniu uprawy międzyrzędowej (po wschodach ziemniaka, gdy rośliny osiągnęły wysokość 13-15 cm), ale przed przykryciem międzyrzędzi.

Mając do dyspozycji taką paletę środków, każdy producent ziemniaka może skonstruować autorski, niezwykle skuteczny program ochrony. Pozwoli on zabezpieczyć plantację przed zarazą i alternariozą ziemniaka oraz chwastami.

Top