Ziemniak

Wzrastająca świadomość i oczekiwania konsumentów odnośnie jakości sprawiają, że plantatorzy ziemniaka muszą dysponować najnowocześniejszymi i najbezpieczniejszymi dla środowiska środkami produkcji. Jednym z najważniejszych elementów opłacalnej produkcji i efektywnej ochrony ziemniaków jest odpowiedni dobór środków ochrony roślin.

Powinien on uwzględniać zarówno właściwości preparatów, ich skuteczność w zwalczaniu danego patogena, jak i konieczność stosowania rotacji. Kompleks takich produktów do ochrony ziemniaków przed najgroźniejszymi chorobami oferuje firma BASF.

Poniżej prezentujemy zestaw skutecznych rozwiązań do zwalczania głównych chorób ziemniaka, a także chwastów.

Uprawa ziemniaka jest bardzo wrażliwa i podatna na zachwaszczenie. Szczególnie krytyczny jest początkowy etap rozwoju ziemniaka, kiedy roślina charakteryzuje się wolnym tempem wzrostu. Mamy wtedy do czynienia z tzw. zachwaszczeniem pierwotnym. Aby zapewnić roślinom brak niepożądanej konkurencji w dostępie do światła, wody i składników pokarmowych, w BASF rekomendujemy poniższe rozwiązania herbicydowe:

  • Stomp® 400 SC to środek stosowany doglebowo, przed wschodami roślin ziemniaka, Przeznaczony do zwalczania najważniejszych jednorocznych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w uprawie ziemniaka.
  • Basagran® 480 SL to herbicyd o długotrwałym działaniu chwastobójczym, całkowicie bezpieczny dla roślin następczych. Służy do zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych po wschodach, gdy ziemniaki osiągnęły wysokość 10-15 cm. Pobierany jest przez liście chwastów. Najskuteczniej niszczy chwasty do fazy 3-4 liści.
  • Focus® Ultra 100 EC to specjalista od zwalczania chwastnicy jednostronnej oraz innych chwastów jednoliściennych w tym perzu. Środek wykazuje działanie systemiczne. Należy go stosować po zakończeniu uprawy międzyrzędowej (po wschodach ziemniaka, gdy rośliny osiągnęły wysokość 13-15 cm), ale przed przykryciem międzyrzędzi.

W produkcji ziemniaków, nie tylko konsumpcyjnych, także z przeznaczeniem dla przemysłu przetwórczego, choroby są dużym problemem. Ich znaczenie gospodarcze wzrasta. Walka z nimi staje się zaś coraz trudniejsza ze względu na pojawiające się nowe formy dotychczasowych patogenów, jak i nowe zagrożenia. Przez zmiany klimatyczne agrofagi uaktywniają się wcześniej i często atakują z niespotykaną dotychczas presją, np. rizoktonioza czy alternariozy.

Główne choroby ziemniaka, z jakim muszą zmierzyć się producenci to:

  • Rizoktonioza ziemniaka - to jednostka chorobowa szeroko rozpowszechnienie w głównych rejonach uprawy ziemniaka, powodująca obniżenie plonu, zdrobnienie bulw oraz ospowatość. Skutkami pośrednimi choroby jest nierównomierność oraz opóźnianie wschodów ziemniaków powodowane przez towarzyszącą chorobie zgniliznę kiełków. Straty w plonie mogą sięgać nawet 50%.
  • Zaraza ziemniaka – to choroba, która od dawna stanowi zagrożenie dla upraw ziemniaków. Przed laty pojawiała się pod koniec czerwca, gdy panowała wysoka wilgotność. Jej pierwsze symptomy w postaci zamierania tkanek obserwowano na liściach. Ze względu na zmiany klimatyczne, znaczne złagodzenie pogody zimą, obecnie patogen uaktywnia się infekcyjnie znacznie wcześniej. Już w maju, w warunkach podwyższonej wilgotności otoczenia, może dochodzić do porażenia pędów ziemniaków. To tzw. zaraza łodygowa, o wiele groźniejsza od formy liściowej choroby. Prowadzi do błyskawicznej destrukcji tkanek w obrębie porażenia, przez co pęd znajdujący się powyżej również zamiera. Patogen wnika także do bulw, które w efekcie gniją.
  • Alternarioza ziemniaka – jest to kolejny bardzo groźny czynnik znacznie ograniczający plonowanie. Patogeny grzyba powodują zniszczenie liści, czyli głównych organów asymilacyjnych. Początkowo na starszych lub osłabionych liściach pojawiają się aksamitnie czarne plamy z charakterystycznymi, koncentrycznymi pierścieniami. Z czasem plamy są widoczne na wszystkich, wywołując nekrozy. Chorobie sprzyjają intensywne, ale krótkotrwałe opady. A także wysoka temperatura. Szczególnie groźna jest alternaria solani, która pojawia się w lipcu.

Aby skutecznie zapobiegać i zwalczać choroby ziemniaka, polecamy zestaw kompleksowo chroniących przed nimi fungicydów

  • Allstar® to fungicyd doglebowy (zaprawa fungicydowa) zawierający innowacyjną substancję czynną Xemium®, która wykazuje wybitną skuteczność w zwalczaniu rizoktoniozy ziemniaka. Dzięki łatwości aplikacji, dobrej mieszalności z innymi produktami oraz możliwości stosowania we wszystkich odmianach ziemniaków Allstar® jest idealnym preparatem do zabezpieczania plonu już od momentu sadzenia.
  • Cabrio® Duo 112 EC należy do fungicydów nowej generacji. W swojej klasie jest to najskuteczniejszy na rynku preparat przeciwko alternariozie. Równie dobrze sprawdza się przeciw zarazie. To dwuskładnikowy produkt (dimetomorf i piraklostrobina) zapobiegawczy oraz interwencyjny i antysporulacyjny. Działa wgłębnie, translaminarnie oraz lokalnie systemicznie. Bardzo odporny na zmywanie zaledwie po godzinie od zastosowania. Dodatkowo łagodzi efekty reakcji stresowych, zapewniając zwiększoną wydajność uprawy.
  • Signum® 33 WG to specjalistyczny preparat o działaniu zapobiegawczym i interwencyjnym stosowany przeciwko alternariozie. Wysoka skuteczność działania sprawiła, że jest on postrzegany
  • Polyram® 70 WG przeznaczony do zapobiegawczego stosowania przeciwko zarazie ziemniaka i alternariozie. Zawiera działający powierzchniowo metiram. Środek dostępny jest w praktycznej, bezpiecznej dla użytkownika granulowanej postaci

Plantator chcąc uzyskać wysoki, dobrej jakości plon ziemniaka ochronę rozpoczyna od zabezpieczenia bulw przed rizoktoniozą. Następnie, aby skutecznie zwalczać zarazę i alternariozę ziemniaka, istotna jest systematyczna lustracja plantacji od momentu pojawiania się pędów nadziemnych. Zanim choroba wystąpi, ale w sygnalizowanych warunkach wysokiego ryzyka rośliny, należy stosować środki powierzchniowe. Przy nasilającej się presji chorobowej wprowadzamy fungicydy wgłębne i systemiczne oraz translaminarne. Aby ograniczyć uodparnianie się sprawców chorób, fungicydy należy stosować rotacyjnie wybierając rozwiązania o różnych mechanizmach działania.

Mając do dyspozycji taką paletę środków, każdy producent ziemniaka może skonstruować autorski, niezwykle skuteczny program ochrony. Pozwoli on zabezpieczyć plantację zarówno przed chwastami jak i chorobami grzybowymi .

 Jacek Lewko

Jacek Lewko

BASF Polska Sp. z o.o.

Specjalista ds. Rozwoju Produktów

 Przemysław Kostrzewski

Przemysław Kostrzewski

BASF Polska Sp. z o.o.

Crop Manager ds. upraw sadowniczych, warzywniczych i ziemniaków

 Artur Srokosz

Artur Srokosz

BASF Polska Sp. z o.o.

Specjalista Technicznego Wsparcia Sprzedaży i Marketingu

Top