BASF Agricultural Solutions
sad
Rozwiązania dla Rolnictwa

Zalecenia sadownicze - filmy

Zapoznaj się z naszymi materiałami filmowymi dotyczącymi sadownictwa. Odkryj nowości i porady związane z uprawą owoców.

Podsumowanie sezonu sadowniczego 2020 – Tomasz Lewandowski z BASF

Sercadis w opinii użytkowników

Od lewej: 1. Gospodarstwo sadownicze Laski, 2. Gospodarstwo sadownicze Skowronki, 3. Gospodarstwo sadownicze Dębiany

4. Gospodarstwo sadownicze SGGW Wilanów, 5. Gospodarstwo sadownicze Kaleń

Od lewej: 1. Nowoczesna i ekonomiczna ochrona jabłoni 2. Bellis - sposób na choroby przechowalnicze jabłek

Od lewej: 1. Ochrona sadu z Delan® Pro, 2. Jak pomóc jabłoniom w utrzymaniu zawiązków?, 3. Zaraza ogniowa - wspomaganie odporności roślin - Tomasz Lewandowski BASF Polska

Od lewej: 1. Sercadis® - fungicyd na parcha i mączniaka 2. Faban® w opinii sadowników, 3. Klamra Fabanowa

Od lewej: 1. Owoce bez pozostałości – zastosowanie Faban® 500 SC cz.1 2. Owoce bez pozostałości – zastosowanie Faban® 500 SC cz. 2 3. Zarządzanie pozostałościami fosforynów w roślinie

Od lewej: 1. Porównanie produktów generycznych z fungicydem Delan 700 WG 2. Zalecenia stosowania Delan Pro wraz z Delan 700 WG, 3. Podwójny mechanizm działania fungicydu Delan Pro.

Od lewej: 1. Zalety fungicydu Delan Pro 2. Pozostałości środków ochrony roślin w sokach i koncentratach, 3. Problematyka pozostałości środków ochrony roślin w kontekście wymagań sieci handlowych.

Od lewej: 1. Sercadis – nowe możliwości ochrony sadów przed parchem i mączniakiem 2. Regalis® Plus - Jak pomóc drzewu w utrzymaniu związków (Zalecenia stosowania Regalis Plus w aktualnej sytuacji przedstawia Tomasz Lewandowski), 3. Delan® Pro - nowość w zwalczaniu parcha (Dr Jacek Lewko prezentuje Delan® Pro, nową wersję znanego fungicydu do zwalczania parcha jabłoni i gruszy)

Z praktyki dla praktyków

Od lewej: 1. Skowronki, 10.05.2016 - Grzegorz Lewandowski opowiada o sposobie działania Fabanu 500 SC. 2. Skowronki, 10.05.2016 - Zalecenia stosowania fungicydu Faban 500 SC. 3. Skowronki, 06.05.2016 Regalis Plus 10 WG - zalecenia stosowania.

4. Skowronki, 06.05.2016 - Regalis Plus 10 WG - przygotowanie roztworu roboczego.

Majówka w Sadzie Doświadczalnym BASF Polska

Zobacz efekty pracy w sadzie doświadczalnym w Skowronkach koło Grójca na dzień 14.06.2017

Top