Wiosenna regulacja pokroju zbóż

Wiosna w pełni, a zboża gonią i osiągają kolejne fazy rozwojowe. Na szczęście jest jeszcze czas na wykonanie zabiegu regulacji pokroju zbóż, który będzie w głównej mierze służyć zapobieganiu ich wylegania. Sprawdźmy, jakie rozwiązanie warto zastosować!

Czym skracać zboże?

Na rynku dostępnych jest kilka rozwiązań, które opierają się na pojedynczych substancjach, takich jak:

  • chlorek chloromekwatu (CCC),
  • chlorek mepikwatu,
  • trineksapak etylu,
  • etefon,

lub mieszaninach dwóch substancji – są to:

  • chlorek mepikwatu + proheksadion wapnia,
  • trineksapak etylu + proheksadion wapnia,
  • chlorek chloromekwatu (CCC) + etefon.

Mimo występujących różnic działania substancji czynnych regulatorów cel i efekt ich stosowania jest taki sam, czyli ograniczenie wylegania roślin i zabezpieczenie plonu.

Kiedy skraca się zboże?

Najważniejszym i uznawanym za optymalny terminem aplikacji regulatorów wzrostu w zbożach jest faza pierwszego kolanka (BBCH 31), w związku z czym zabieg ten przeważnie jest łączony z opryskiem fungicydowym T1. Jest to okres, w którym na pędzie głównym można w odległości co najmniej 1 cm nad węzłem krzewienia wyczuć pierwsze kolanko. Skracanie zboża w tym czasie przyczyni się do wzmocnienia, pogrubienia i skrócenia dolnego międzywęźla, a także stymulacji rozwoju systemu korzeniowego.

Kolejnym terminem regulacji zbóż jest faza liścia flagowego (BBCH 37–39). To „okno” jest szczególnie ważne dla upraw prowadzonych intensywnie. Zastosowanie regulatora w tym okresie umożliwi bowiem skrócenie górnych międzywęźli oraz wzmocni i skróci dokłosie. Musimy wszak pamiętać, że w trakcie dojrzewania środek ciężkości przesuwa się ku górze, co stwarza ryzyko wylegania. Prawidłowo wykonany zabieg w fazie liścia flagowego będzie kluczowy do prawidłowego skracania zbóż.

Niesprzyjające warunki ostatecznie doprowadzają do przesunięć i późnego skracania zbóż. W wyjątkowych sytuacjach drugi zabieg skracania przeprowadzany jest w fazie widocznych pierwszych ości (BBCH 49) w celu skrócenia ostatniego międzywęźla. W tym wypadku konieczny jest jednak dobór regulatora wzrostu, który możliwość aplikacji w tym terminie w ogóle ma.

Jak się przygotować do zabiegu skracania zbóż?

Wykonanie zabiegu skracania zbóż wymaga etapu przygotowawczego, który umożliwi dobór najlepszego rozwiązania. W pierwszej kolejności – oprócz określenia fazy rozwojowej rośliny – należy ustalić obsadę, która będzie punktem wyjścia do zaplanowania nawożenia azotowego. Tego typu nawożenie to najistotniejszy czynnik plonotwórczy, od którego zależeć będzie strategia przeciwdziałania wyleganiu. Niewątpliwie należy również uwzględnić parametry odmiany, które mogą wpływać na jej wyleganie. Wśród cech odmianowych, które są istotne w przypadku wylegania, znajdują się: wysokość odmiany, jej wrażliwość na wyleganie czy naturalna długość wegetacji. Na podstawie tych informacji można określić ryzyko wylegania.

Przy niskim ryzyku wylegania wystarczające będzie wykonanie jednego zabiegu w fazie BBCH 31. Natomiast wysokie ryzyko wylegania stwarza konieczność drugiej aplikacji regulatora w fazie liścia flagowego.

Jakie korzyści niesie skracanie zbóż?

Determinantem, który niewątpliwe wpływa na decyzję o wykonaniu zabiegu skracania zbóż, jest ich ochrona przed wyleganiem. Wielu rolników zapomina jednak, że zjawisko wylegania możemy podzielić na wyleganie korzeniowe oraz łodygowe. Wyleganie korzeniowe jest wypadkową wielu czynników, np. długości źdźbła, zwięzłości gleby, wielkości systemu korzeniowego czy przyczepności korzeni włośnikowych. W efekcie długotrwałych opadów deszczu nasączone wodą kłosy i liście stają się cięższe, a gleba nie zapewnia utrzymania roślin i pod wpływem naporu wiatru dochodzi do ich przewracania. Z kolei ważnym aspektem przy wyleganiu łodygowym jest długość i średnica źdźbeł oraz grubość ich ścian. Łamanie źdźbeł można wówczas zaobserwować po krótkotrwałych, ale silnych opadach deszczu połączonych z wiatrem.

Zabieg skracania zbóż służy zapobieganiu tym zjawiskom. Stosowanie regulatorów zapewni odpowiednią wysokość roślin bez wpływu na rozwój zbóż. Ponadto zwiększenie odporności na wyleganie i stabilność umożliwia dobrze rozwinięty system korzeniowy. Jednocześnie stymulacja systemu korzeniowego decyduje o zwiększeniu ilości pobieranej wody i składników pokarmowych, a dzięki temu utrzymaniu wysokiego potencjału plonowania nawet w warunkach suszy.

Połączenie dwóch najlepszych substancji czynnych do skracania zbóż

W regulacji pokroju zbóż postaw na Medax® Max! Ten produkt połączył działanie dwóch kluczowych substancji czynnych: proheksadionu wapnia oraz trineksapaku etylu. Kompatybilność substancji z grupy inhibitorów syntezy giberelin opartych na podziale komórek oraz dodatek siarczanu amonu w Medax® Max dają wyjątkowy efekt z najlepszym profilem elastyczności na rynku oraz szybkim i długotrwałym działaniem. Regulator Medax® Max nie wymaga przy tym intensywnego promieniowania UV do aktywacji składników. Proheksadion wapnia jest gotowy do natychmiastowego działania nawet podczas pochmurnej pogody!

Elastyczność stosowania regulatora

Medax® Max jest regulatorem działającym w szerokim zakresie temperatur. Zapewnia maksymalną elastyczność zabiegów niezależnie od pogody – w dogodnym momencie. Aplikacja możliwa jest od 5 do 25°C. To jeden z regulatorów o najszerszym terminie stosowania, rozpoczynającym się od fazy końca krzewienia (BBCH 29) do fazy liścia flagowego (BBCH 39), a nawet do widocznych pierwszych ości (BBCH 49).

Formulacja preparatu zapewnia ponadto szybkie wnikanie substancji do rośliny, co nie obniża skuteczności środka nawet godzinę po zabiegu. Medax® Max to produkt rekomendowany w uprawie zbóż ozimych i jarych. Znakomicie sprawdza się stosowany w dawkach dzielonych, a do tego może być aplikowany solo lub w mieszaninach zbiornikowych z herbicydami i fungicydami.

Z Medax® Max postaw na innowacyjną technologię produkcji!

  • Proheksadion wapnia i trineksapak etylu w jednym produkcie zwiększają wzajemnie swoją skuteczność w regulacji wzrostu, co zmniejsza ryzyko wylegania roślin.
  • Siarczan amonu wzmacnia działanie produktu dla pewnego i jednolitego efektu.
  • Preparat zawiera dodatki wspomagające optymalne rozprowadzenie cieczy na liściu oraz przyspieszające wchłanianie substancji czynnych w głąb rośliny.

Przeczytaj również!

Skracanie zbóż, a w zasadzie regulacja pokroju roślin, to jeden z podstawowych zabiegów wykonywanych w tych uprawach. Należy jednak pamiętać, że regulatory wzrostu stosujemy w ściśle określonych fazach rozwojowych, gdyż tylko zabieg wykonany w terminie pozwala na uzyskanie zakładanego efektu. Jednym z takich momentów jest faza liścia flagowego.

Powiązany produkt!

Pewniejsze i bezpieczniejsze działanie

Top