BASF Crop Protection Polska

Ochrona kukurydzy preparatami BASF

Kukurydza jest rośliną o szczególnej wrażliwości na zachwaszczenie. Punktowy siew w szerokich międzyrzędziach oraz bardzo wolny rozwój w początkowym okresie wegetacji stwarzają doskonałe warunki do wschodów i intensywnego rozwoju chwastów. Mogą one bardzo skutecznie konkurować z kukurydzą o wodę i składniki pokarmowe.

Brak zwalczania chwastów oznacza znaczną utratę plonu kukurydzy uprawianej na ziarno i na kiszonkę. Obecność nasion chwastów w paszy sporządzonej z kukurydzy niekorzystnie wpływa na zdrowie i produkcyjność zwierząt. Nasiona niektórych gatunków chwastów wykazują działanie trujące. Dlatego zwalczanie chwastów ma decydujące znaczenie w powodzeniu uprawy kukurydzy.

Firma BASF oferuje producentom kukurydzy bezpieczne i jednocześnie skuteczne rozwiązania do chemicznej ochrony przed chwastami.

 

Wing® P 462,5 EC

Skuteczny, bezpieczny... bohater walki z chwastami

Mocarz® 75 WG

Mocny na chwasty w kukurydzy

Retengo® Plus 183 SE

Więcej niż pierwszy fungicyd w ochronie kukurydzy!

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.