Warzywa

Jednym z najważniejszych elementów efektywnej ochrony warzyw przed patogenami jest odpowiedni dobór środków ochrony roślin. Powinien on uwzględniać zarówno właściwości preparatów, ich skuteczność w zwalczaniu danego patogena, jak i konieczność stosowania rotacji. Dlatego też wybór najlepszych i najskuteczniejszych preparatów oraz ich właściwe stosowanie zapewnia w dużej mierze sukces produkcji warzywniczej.

Paleta oferowanych na rynku środków chemicznych jest bardzo szeroka. Nie wszystkie z nich gwarantują jednak ochronę na akceptowalnym przez producentów poziomie. Firma BASF Polska od wielu lat oferuje producentom warzyw jedne z najlepszych preparatów do chemicznej ochrony plantacji. Ich skuteczność, niezawodność i bezpieczeństwo dla użytkownika i środowiska potwierdzają codzienne wybory tysięcy polskich rolników.

Ochrona fungicydowa

Mączniak rzekomy cebuli. Alternarioza cebuli. Zgnilizna szyjki cebuli. Plamistość liści cebuli. Stemphyllium vesicarium. To tylko niektóre z groźnych chorób grzybowych, które znacząco mogą wpłynąć na wielkość i jakość zbioru.

Kompleksowy, wieloetapowy program ochrony fungicydowej i herbicydowej cebuli to najskuteczniejsza odpowiedź na pojawiające się zagrożenia w tej uprawie. Jego wykonanie krok po kroku gwarantuje najlepszy efekt, pozwalając uniknąć dotkliwych strat.

 • Na początku wegetacji, tj. w fazie 4-5 liści właściwych, zalecamy zastosować preparat Signum® 33 WG. Chroni on rośliny od samego początku przede wszystkim przed Stemphyllium vesicarium oraz wszelkimi stresami, które mogły się pojawić do tej pory. Także rozpoczyna zapobiegawczą ochronę przed pierwszymi infekcjami mączniakiem rzekomym i alternariozą.

 • Następnie należy wykonać zabieg głównie przeciwko mączniakowi rzekomemu preparatem o działaniu systemicznym, ze względu na to, aby działał zarówno interwencyjnie, jak i zapobiegawczo. Zaleca się tu stosować przemiennie preparaty zawierające metalaksyl oraz propamokarb.

 • W kolejnym zabiegu w pierwszej dekadzie lipca należy wykorzystać znakomite działanie F 500® i niezawodnego dimetomorfu. W tym celu polecamy stosowanie Cabrio® Duo 112 EC. Pozwoli on na dalszą kontrolę mączniaka rzekomego oraz mogącej pojawić się alternariozy. Pełną efektywność tego produktu osiągnie się, wykonując zabiegi w fazie najbardziej intensywnego wzrostu roślin, tj. od początku przyrostu cebul.
 • Cennym uzupełnieniem programu zwalczania mączniak rzekomego będzie użycie fungicydu Enervin® w momencie ustabilizowanego wzrostu liści cebuli, jak produkt kontaktowy o odmiennym mechanizmie działania będzie podnosił skuteczność całego programu ochrony.
 • Ostatni zabieg fungicydowy ma na celu przygotowanie cebuli do przechowywania. Zastosowanie Signum® 33 WG lub nowego fungicydu Scala® tuż przed załamaniem szczypioru pozwoli zwalczyć Botrytis aclada i Botrytis allii, sprawców zgnilizny szyjki cebuli. W przechowalni cebule powinno się dosuszać powietrzem w temp. ok. 30ºC w celu uniknięcia rozwoju zgnilizny szyjki cebuli.

Ochrona herbicydowa

W celu zapobiegania nadmiernemu zachwaszczeniu rekomendujemy zastosowanie dwuetapowej strategii ochronnej. W jej ramach polecamy produkty:

 • Stomp® Aqua 455 CS przedwschodowo. Herbicyd ten zwalcza szerokie spektrum rocznych chwastów dwuliściennych i jednoliściennych. Chwasty jednoliścienne zwalcza do fazy pierwszego lub do początku drugiego liścia. Natomiast chwasty dwuliścienne do fazy dwóch liści właściwych.

 • Wing® P 462,5 EC powschodowo do momentu, kiedy wyraźnie widoczny jest 4 liść. Herbicyd zwalcza jednoroczne chwasty dwuliścienne i niektóre jednoliścienne.

Ochrona fungicydowa

Nalistne choroby marchwi i choroby korzeni marchwi to dwie grupy chorób, z którymi mogą spotkać się producenci tego warzywa. W pierwszej grupie chorób szczególne znaczenie mają alternarioza naci marchwi i mączniak prawdziwy. Jeśli chodzi o choroby korzeni, to tu zdecydowanego działania wymagają zgnilizna twardzikowa, szara pleśń i czernienie korzeni marchwi. W profesjonalnym programie ochrony marchwi BASF kluczową rolę odgrywają dwa fungicydy:

 • Scala® to fungicyd zarejestrowany do zwalczania alternariozy naci w uprawie marchwi. Preparat podnosi skuteczność zwalczania tej choroby oraz zmniejsza ryzyko powstawania odorności patogenu na fungicyd.
 • Signum® 33 WG przeznaczony do zwalczania alternariozy naci marchwi oraz mączniaka prawdziwego. Pierwsze zabiegi wykonujemy z chwilą pojawienia się pierwszych plamek na dolnych liściach. Jest to najbardziej skuteczny środek w tym okresie do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego. Stosowany we wcześniejszej fazie pojawiania się alternariozy zapobiega kompleksowo wielu chorobom grzybowym marchwi, w tym także występowaniu zgnilizny twardzikowej. Doskonale zabezpiecza też uprawy do długotrwałego przechowywania przed szarą pleśnią.

 • Dagonis® to z kolei nowoczesny, specjalistyczny fungicyd do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie marchwi przed mączniakiem prawdziwym, alternariozą i zgnilizną twardzikową w kolejnych fazach ochrony. Dzięki mocy najnowszej substancji czynnej Xemium® zwalcza skutecznie zagrożenie i chroni nowe przyrosty.

Ochrona herbicydowa

 • Ograniczanie konkurencyjności chwastów w dostępie do wody, światła i substancji pokarmowych z gleby to kolejny istotny etap ochrony marchwi. W celu uniknięcia problemu nadmiernego zachwaszczenia warto zastosować w uprawie dwa rozwiązania BASF:

 • Stomp® Aqua 455 CS jest środkiem chwastobójczym, stosowanym doglebowo lub nalistnie. Cechuje się najwyższym stężeniem pendimetaliny na rynku oraz rewolucyjną formulacją – mikrokapsuł w cieczy. Jest przeznaczony do zwalczania szerokiego spektrum rocznych chwastów dwuliściennych i jednoliściennych. Chwasty jednoliścienne zwalcza do fazy pierwszego lub do początku drugiego liścia. Natomiast chwasty dwuliścienne do fazy dwóch liści właściwych.

 • Focus® Ultra 100 EC to ultraskuteczny herbicyd przeznaczony do selektywnego zwalczania perzu właściwego oraz chwastów jednoliściennych (w tym chwastnicy jednostronnej) po wschodach. Środek wykazuje działanie systemiczne. Pobierany jest bardzo szybko przez liście, a następnie przemieszczany do korzeni i rozłogów chwastów, powodując zahamowanie ich wzrostu i rozwoju. Po zastosowaniu chwasty giną w ciągu 3-6 tygodni.

Bardzo ważną rolę w zabezpieczniu przed zgnilizną twardzikową, szarą pleśni i czernieniem korzeni ma odpowiednia agrotechnika. Więcej można przeczytać o niej w naszej broszurze warzywniczej.

Ochrona fungicydowa

Pomidory w uprawie polowej należą do roślin szczególnie podatnych na choroby wywołane przez wirusy, grzyby, bakterie oraz choroby fizjologiczne. Największym problemem w ochronie jest występowanie w tym samym czasie chorób grzybowych i bakteryjnych. Wśród nich są: zaraza ziemniaka, bakteryjna cętkowatość pomidora, alternarioza, szara pleśń, brunatna plamistość liści pomidora. Od kilku lat plantatorzy mają do czynienia coraz częściej też z rakiem bakteryjnym.

Aby zabezpieczyć właściwie plantację, należy stosować produkty zawierające substancje o różnym mechanizmie działania. Od produkcji rozsady aż do zbiorów. Na kompleksowy plan ochrony pomidorów BASF składają się następujące rozwiązania:

 • W uprawie pomidora fungicyd Scala® zwalcza sprawcę szarej pleśni. Zaleca się stosowanie zapobiegawczo środka od początku zagrożenia związanego z wystąpieniem tej choroby, maksymalnie do 2 aplikacji w sezonie.
 • Ochronę pomidora należy rozpocząć od zabiegów produktami zawierającymi w swoim składzie miedź w połączeniu ze środkiem Polyram® 70 WG. Jest to fungicyd powierzchniowy, który może być wykorzystywany do zabiegów zapobiegawczych przeciw alternariozie i zarazie ziemniaka.
 • Cabrio® Duo 112 EC to środek stosowany w celu zachowania ciągłości ochrony przeciw antarknozie, zarazie ziemniaka i alternariozie.
 • Dagonis® to nowoczesny i doskonały środek przeznaczony do zwalczania alternariozy i mączniaka prawdziwego.
 • Na zakończenie ochrony polecamy Signum® 33 WG. Preparat ten zastosowany w fazie dojrzewania owoców poprawia jakość i wartość handlową pomidorów. Dzięki efektowi AgCelence® wzrasta w owocach zawartość beta-karotenu, likopenu. Wyższy jest też brix.

Ochrona fungicydowa

W uprawie papryki w Polsce gospodarstwa bardzo często zmuszone są do uprawy monokulturowej, co prowadzi do zmęczenia gleby i kumulacji w niej chorobotwórczych organizmów. Do powszechnie występujących chorób pochodzenia glebowego zalicza się werticiliozę, fuzariozy, korkowatość, rizoktoniozę, fytoftorozę oraz guzaki korzeniowe. Brak jest odmian odpornych na te choroby, jak ma to miejsce np. w odmianach pomidorów szklarniowych.

Fungicyd Scala® jest środkiem, który zwalcza szarą pleśń. Oryginalny mechanizm działania wykazuje dobrą skuteczność w zwalczaniu patogenów z rodzaju Botrytis. Środek można stosować w temperaturze 5–20ºC.

Najgroźniejsze choroby grzybowe występujące w uprawie papryki to zgnilizna twardzikowa i szara pleśń. Aby skutecznie ograniczyć występowanie tych chorób, warto zaplanować dwa zabiegi Signum® 33 WG (1,5 kg/ha), pamiętając o tylko 3-dniowym okresie karencji.

W uprawie papryki pod osłonami na alternariozę papryki i mączniaka prawdziwego polecamy nowoczesny fungicyd Dagonis®. Bazuje on na innowacyjnej substancji czynnej Xemium® i difenokonazolu. Dzięki ich połączeniu zapewnia skuteczne i długotrwałe zabezpieczenie przed chorobami.

W przypadku papryki, szczególnie w monokulturze, nieoceniona jest ponadto właściwa agrotechnika. W celu ograniczenia chorób odglebowych, bakteryjnych i wirusowych należy rośliny z rodziny psiankowatych uprawiać po sobie w odstępach 3 lub 4-letnich. Jeśli to możliwe, należy uprawiać także międzyplony.

Ochrona fungicydowa

Najgroźniejsze choroby grzybowe w uprawie kapusty to szara pleśń, zgnilizna twardzikowa oraz czerń krzyżowych (alternarioza). W uprawie polowej kalafiorów i brokułów największe zagrożenie stanowią czerń krzyżowych, szara pleśń oraz mączniak rzekomy kapustnych.

Na alternariozę rekomendujemy w BASF zastosowania specjalistycznego, wielofunkcyjnego środka Dagonis®. Zawiera on dwie silne, wzajemnie uzupełniające się substancje czynne – Xemium® i difenokonzol.

Drugim godnym polecenia fungicydem jest Signum® 33 WG. W ochronie kapusty przed chorobami, w tym nabierającej coraz większego znaczenia fuzariozy, zalecamy stosować go dwa razy w sezonie. Pierwszy zabieg na początku wiązania główek, aby zabezpieczyć rośliny od samego początku tworzenia plonu handlowego. Drugi, gdy główki osiągną 80% swojej wielkości. Zapewni on zdrowotność główek podczas zbioru oraz w trakcie przechowywania.

W uprawie kalafiorów i brokułów dużo większe znaczenie niż w uprawie kapusty ma wrażliwość odmianowa na choroby grzybowe. W bardzo wrażliwych na choroby grzybowe odmianach przeznaczonych do przetwórstwa konieczne jest wykonanie dwóch zabiegów preparatem Signum® 33 WG. Pierwszy w dawce 1 kg/ha na początku tworzenia róż. Drugi, gdy róża osiągnie 80% swojej średnicy. W uprawie kalafiorów i brokułów z przeznaczeniem na świeży rynek często wystarcza jeden zabieg w końcowej fazie tworzenia róż lub po wystąpieniu porażenia.

Ochrona herbicydowa

Obok ochrony fungicydowej i insektycydowej, w uprawie kapusty, kalafiora i brokuła nieodzowne jest skuteczne zwalczanie chwastów jedno- i dwuliściennnych. Aby zabezpieczyć uprawy przed niechcianą konkurencją z ich strony, polecamy środki Stomp® Aqua 455 CS lub Butisan® Duo 400 EC.

Dodatkowo, w przypadku kalafiora rekomendujemy zarejestrowany w tej uprawie herbicyd Focus® Ultra 100 EC. Środek ten selektywnie zwalcza perz właściwy i inne chwasty jednoliścienne.

Ochrona fungicydowa

Bakteryjna kanciasta plamistość oraz mączniak rzekomy dyniowatych to dwie najgroźniejsze i najczęściej atakujące uprawy choroby. Ta pierwsza może występować już w fazie wytwarzania pierwszych liści właściwych. Co gorsza, stanowi zagrożenie aż do końca okresu wegetacji. Ochronę przed nią należy rozpocząć z chwilą pojawienia się pierwszych objawów. Od początku plonowania powinno się wykonać 2-3 zabiegi. Mączniak rzekomy dyniowatych to druga groźna choroba, której rozwojowi sprzyja wilgotność powietrza. Jego skuteczne zwalczenie warunkuje długość zbiorów plonu.

Dla producentów ogórka, oprócz skuteczności preparatów, kluczową cechą jest długość okresu karencji stosowanych fungicydów. Większość dostępnych środków charakteryzuje się co najmniej 3-dniowym okresem karencji, uniemożliwiając regularne zbiory.

Dlatego w BASF rekomendujemy Cabrio® Duo 112 EC jako środek o 1-dniowym okresem karencji przy zachowaniu najwyższej skuteczności grzybobójczej. Można go stosować bez przerywania zbiorów.

Uzupełnieniem w zwalczaniu mączniaka prawdziwego jest również w nowość w ofercie BASF, zawierający nowoczesną substancję Xemium® fungicyd Dagonis®.

Z kolei do zwalczania szarej pleśni polecamy fungicyd Scala® to fungicyd, którego substancja czynna i unowocześniona formulacja powodują, że środek można stosować w szerokim zakresie temperatur, tj. od 5ºC do 20ºC.

Ochrona herbicydowa

Ochrona przez zachwaszczeniem upraw ogórka powinna skupić się przede wszystkim na zwalczaniu chwastów w okresie ich kiełkowania i wschodów. Tu najlepszym rozwiązaniem będzie herbicyd o innowacyjnej formulacji Stomp® Aqua 455 CS.

Ochrona fungicydowa

W uprawie grochu występuje wiele groźnych grzybów, które powodują straty w plonie i jego jakości. Należą do nich: zgorzele korzeni i podstawy pędu, fuzariozy, rdze, askochytoza grochu, mączniak rzekomy i właściwy, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, plamistość grochu, bakterioza obwódkowa. Średnio obniżenie plonu przez grzyby szacuje się na poziomie 15%.

W BASF na takie choroby grochu jak: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, plamistość czy mączniak prawdziwy i rzekomy rekomendujemy fungicyd Signum® 33 WG. Produkt ten wykazuje perfekcyjne działanie zapobiegawcze i interwencyjne.

Ochrona herbicydowa

Zachwaszczeniu plantacji grochu sprzyja jego początkowy powolny rozwój. Podobnie jak w przypadku soi, rośliny trzeba wspierać od samego początku rozwoju roślin lub nawet już przed nim - między innymi poprzez wykonanie w pierwszej kolejności zabiegów doglebowych celem opóźnienia wschodów pierwszych chwastów. W celu zwalczania szerokiego spektrum chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w grochu zalecamy hodowcom zestaw herbicydów:

 • Focus® Ultra 100 EC do selektywnego zwalczania perzu właściwego i innych chwastów jednoliściennych.

 • Basagran® 480 SL stosowany nalistnie, przeznaczony do zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych.

 • Corum® 502,4 SL po wschodach grochu w celu zwalczaniu chwastów dwuliściennych i chwastnicy jednostronnej.

Program ochrony upraw warzywnych BASF to profesjonalne i skuteczne rozwiązanie. Zapewnia ono maksymalną ochronę upraw warzyw przed zagrożeniami. A także pozwala na zyskanie wysokiego jakościowo i opłacalnego plonu.

 Jacek Lewko

Jacek Lewko

BASF Polska Sp. z o.o.

Specjalista ds. Rozwoju Produktów

 Przemysław Kostrzewski

Przemysław Kostrzewski

BASF Polska Sp. z o.o.

Crop Manager ds. upraw sadowniczych, warzywniczych i ziemniaków

 Artur Srokosz

Artur Srokosz

BASF Polska Sp. z o.o.

Specjalista Technicznego Wsparcia Sprzedaży i Marketingu

Top