BASF Crop Protection Polska

Caryx ®

Energia przetrwania, rozwoju, plonowania


Caryx

Tylko apewnienie optymalnych warunków rozwoju rzepaku jesienią i wiosną zapewni wysokie plony.

Caryx

Dopasuj te witryne do swoich potrzeb.

Magazynowanie rezerw jesienią

Jesienią w korzeniach roślin rzepaku są magazynowane rezerwy składników pokarmowych wytworzonych z energii słonecznej, wody i składników odżywczych. Dzięki preparatowi CARYX® rozwój rzepaku jest optymalny. Będące do dyspozycji roślin asymilaty zostaną wykorzystane do rozwoju systemu korzeniowego. To chroni roślinę przed przemarznięciem. W ten sposób dobrze zaopatrzony na zimę rzepak, wiosną zaczyna równomiernie i szybko się rozwijać.

Zarządzanie energią na wiosnę

CARYX® zastosowany wiosną prowadzi do uzyskania prawidłowego pokroju rośliny - zwiększonej liczby pędów bocznych poprzez zniwelowanie dominacji wierzchołkowej. Uzyskujemy wyrównaną plantację rzepaku ozimego - więcej kwiatów, łuszczyn i nasion. Oszczędzamy czas, energię i pieniądze. Zastosowanie preparatu CARYX® wiosną zapewnia skrócenie rzepaku, przez co ograniczamy ryzyko wylegania plantacji oraz strat plonu.

Caryx
Caryx

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.