BASF Crop Protection Polska

Ochrona ziemniaków preparatami BASF

Jednym z najważniejszych elementów efektywnej ochrony ziemniaków przed patogenami i szkodnikiami jest odpowiedni dobór środków ochrony roślin.

Powinien on uwzględniać zarówno właściwości preparatów, ich skuteczność w zwalczaniu danego patogena, jak i konieczność stosowania rotacji.

 

Tomasz Jaskulski

Regionalny Doradca Agronomiczny

+48 601 759 936

tomasz.jaskulski@basf.com

Paleta oferowanych środków ochrony ziemniaka powiększa się w 2014 roku o dwa nowe produkty: Cabrio Duo oraz Zampro. Jednocześnie oferujemy już pełną ochronę ziemniaka od A jak Acrobat do Z jak Zampro

Poniżej prezentujemy produkty polecane do zwalczania głównych chorób ziemniaka zarazy oraz alternariozy, a także chwastów i szkodników.

Pobierz broszurę ziemniaczaną 2017

Biuletyn ziemniaczany - lipec/sierpień 2015

Marcin Chojecki

Crop Manager vegetables and potato

+48 601 759 958

marcin.chojecki@basf.com

Acrobat® MZ 69 WG

Zobacz nowe oblicze ochrony

Basagran® 480 SL

Prawdziwy hit wśród herbicydów!

Cabrio® Duo 112 EC

Oczekuj więcej po zbiorach!


Focus® Ultra 100 EC

Problem chwastów zamknięty błyskawicznie

Orvego® 525 SC

Innowacyjny fungicyd - TYLKO JEDEN DZIEŃ KARENCJI

Polyram® 70 WG

Kusząca propozycja


Stomp® 330 EC

Nie do zaStompienia!Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.