BASF Agricultural Solutions
basf silni razem
Rozwiązania dla Rolnictwa

Delan® Pro – bardzo dobry partner do sporządzania mieszanin

18 lip 2018

Wyniki potwierdzają, ze Delan® Pro jest bardzo dobrym partnerem do sporządzania mieszanin zbiornikowych środków ochrony roślin, regulatorów wzrostu i nawozów

Główne zasady bezpieczeństwa

• Przed rozpoczęciem testu mieszania należy zapoznać się z etykietą i zamieszczoną w niej instrukcją stosowania testowanego środka ochrony roślin.

• Przed zmieszaniem dwóch preparatów w opryskiwaczu, należy wymieszać ich niewielkie części w osobnym naczyniu razem z wodą w kolejności, dodając najpierw jeden preparat następnie po jego wymieszaniu z wodą, drugi.

• Następnie, w ciągu około godziny, należy obserwować sporządzoną ciecz roboczą w celu stwierdzenia kompatybilności komponentów mieszaniny.

Jeżeli wystąpi jakikolwiek z niżej wymienionych objawów:

– zmiana temperatury sporządzonej cieczy;

– intensywnie pojawiające się pęcherzyki/pęcherze powietrza;

– wytrącenie się w cieczy struktur różnej postaci (osady, kłaczki, grudki, kryształki), które osadzą się na ścianie naczynia lub na jego dnie;

– wytrącenie się w cieczy struktur różnej postaci (osady, kłaczki, grudki, kryształki), które pojawią się na powierzchni lub w cieczy roboczej to oznacza, że mieszane preparaty są niekompatybilne i niewolno ich stosować łącznie.

• Jeżeli sporządzona ciecz robocza nie wykazuje niepokojących (ww.) objawów, należy nią opryskać jedno lub dwa drzewa, które następnie trzeba obserwować;

• Jeżeli nie ma objawów fi totoksyczności na obserwowanych drzewach, można przyjąć, że sprawdzane komponenty są kompatybilne i mieszaninę można bezpiecznie stosować.

Podkreślam, że mieszaniny, które badaliśmy są niezarejestrowane. Dlatego ich przygotowanie i stosowanie odbywa się na wyłączną odpowiedzialność użytkownika. Stosowanie takich mieszanin to powszechna praktyka i przy przestrzeganiu zasad ich poprawnego sporządzania jest bezpieczne dla roślin.

Przeciwwskazania do mieszania

Jedynymi, znanymi dzisiaj komponentami, co do których wiemy, iż nie można ich mieszać z fungicydem Delan® Pro są:

  • Fontelis® 200 SC;
  • nawozy węglanowe;
  • nawozy podnoszące pH cieczy roboczej.

UWAGA! Przy sporzadzaniu cieczy roboczej nalezy zawsze korzystac ze srodków ochrony osobistej (maska, kombinezon, rekawice).

Innowacyjna technologia PROAKTYWNA – działa zapobiegawczo i stymuluje odporność roślin

Jeszcze wyższa skuteczność w zwalczaniu parcha jabłoni

Nowoczesna formulacja koncentratu zawiesinowego umożliwia równomierne rozprowadzenie preparatu podczas zabiegu

Pewna skuteczność nawet podczas deszczowej pogody

Top