BASF Agricultural Solutions
basf silni razem
Rozwiązania dla Rolnictwa

Delan® Pro – nowość wielowymiarowa

18 lip 2018

Dla BASF szczególnie ważne jest dostarczanie innowacyjnych rozwiązań w ochronie roślin. Dlatego naszym celem jest poszukiwanie nowoczesnych molekuł, skutecznie zwalczających zagrażające uprawom choroby i szkodniki. Tworząc takie rozwiązania bazujemy na najnowszych odkrycia w dziedzinie chemii i fizjologii roślin. Dążymy do optymalnego wykorzystania właściwości odkrytych substancji chemicznych, przez spożytkowanie efektów ich współdziałania. Nieodłącznym elementem tego procesu jest wiedza o naturalnych reakcjach obronnych roślin w odpowiedzi na atak patogenów (czynników chorobotwórczych). Dlatego wychodząc naprzeciw oczekiwaniu konsumentów, dotyczącemu bezpieczeństwa żywności oraz mając świadomość wartości środowiska, z którego będą korzystały następne pokolenia, stworzyliśmy nowoczesny fungicyd Delan® Pro. Produkt ten zawiera znaną od wielu lat na polskim rynku, bezpieczną substancję aktywną – ditianon, oraz kwas fosforynowy, w postaci fosfonianu dipotasu, który indukuje naturalną reakcję obronną rośliny w odpowiedzi na działanie patogenu. Współdziałanie tych dwu substancji aktywnych, spowodowało, że Delan® Pro charakteryzuje się bardzo wysoką skutecznością.

Składnikami aktywnymi Delan® Pro, będącego gotową mieszaniną handlową są: ditianon (125 g/l) oraz fosfonian dipotasu (561 g/l). Długa historia ditianonu, wciąż wykorzystywanego w ochronie roślin przed najgroźniejszymi patogenami, świadczy o jego niezmiennej, wysokiej skuteczności biologicznej oraz o tym, że mimo lat intensywnego wykorzystywania, nie wywołuje on odporności w populacjach grzybów chorobotwórczych. Dzieje się tak dzięki jego wielopunktowemu działaniu na komórki patogenu. Ditianon zaburza procesy energetyczne i metaboliczne, a także dezaktywuje mechanizm ochrony komórek grzyba przed stresem oksydacyjnym.

Kolejna odsłona ditianonu, a mimo to nowość

Okazuje się, że mimo mniejszej zawartości tej substancji aktywnej, efekt biologiczny jest bardzo dobry – cząstki ditianonu znacząco mniejsze niż cząstki substancji aktywnych innych preparatów kontaktowych, umożliwiają bardzo dokładne pokrycie roślin w czasie zabiegu, a przez to przyczyniają się do niezwykle skutecznego zwalczania sprawcy parcha jabłoni, grzyba Venturia inaequalis. Ditianon łączy się z woskową warstwą na powierzchni rośliny tworząc zwartą, silną i trwałą barierę ochronną uniemożliwiającą penetrację przez strzępki infekcyjne patogenu.

Szczególne właściwości kwasu fosforynowego

Kwas fosforynowy szybko wnika do tkanek, po czym rozprzestrzeniany jest układowo (systemicznie) w całej roślinie i dociera do wszystkich jej komórek, w których indukuje ich reakcję obronną. W ten sposób stymulujemy naturalne mechanizmy pozwalające roślinom samoczynnie bronić się przed patogenami. W efekcie działania fosforynu uaktywnia się synteza polisacharydów (w tym celulozy i jej pochodnych) aktywnie wzmacniających ścianę komórkową. W młodych komórkach ściana jest dość cienka i elastyczna, a zawartość celulozy w niej waha się na poziomie zaledwie 20%. Nasilona synteza polisacharydów sprawia, że proces formowania tzw. ściany wtórnej jest przyspieszony i kolejne warstwy celulozy oraz chemicelulozy „nakładane są” od wnętrza komórki. Zawartość celulozy w takiej wtórnej ścianie może wynieść nawet 60%. Stanowi ona już zdecydowanie trudniejszą warstwę do spenetrowania przez kiełkujący grzyb. Ale na tym nie koniec aktywności fosforynu. Pod wpływem tej substancji komórka roślinna wytwarza dodatkowo enzymy fungistatyczne ograniczające rozwój patogenów. Ponadto stymulowana komórka roślinna wysyła sygnały alarmowe do sąsiednich, które kolejno uruchamiają system obronny. Taka odpowiedź systemiczna określana jest symbolem SAR (Systemic Acquired Resistance – nabyta odporność systemiczna). Jednak naturalna obrona rośliny przed parchem, w warunkach średnich i silnych infekcji jest niewystarczająco skuteczna w ograniczaniu rozwoju choroby. Dlatego też dodatkowo wykorzystujemy działanie bezpośrednie fosforynu – warunkujące odczyn środowiska destrukcyjny dla patogenu.

Synergia

Synergia obu substancji aktywnych – ditianonu i fosfonianu dipotasu – zapewnia bardzo wysoką skuteczność zwalczania parcha. Kwas fosforynowy przyczynia się do dodatkowej stabilizacji ditianonu, dzięki czemu okres aktywnej ochrony się wydłuża. Pogrubienie i usztywnienie ściany komórkowej sprawia, że ditianon utrzymuje się w trwałej warstwie na powierzchni rośliny. Stosując Delan® Pro uzyskuje się trudny do penetracji„ ekran” (z warstwy celulozy i fungicydu), który dodatkowo jest bardzo odporny na zmycie, nawet przez intensywny deszcz. Badania prowadzone w Belgii, Francji i w Niemczech, dowiodły, że mimo opadu (po 2 godzinach od zabiegu) o intensywności 40 mm, trwającego 2 godziny, skuteczność fungicydu Delan® Pro (użytego w dawce 2,5 l/ha) w ochronie liści utrzymywała się wciąż na bardzo wysokim, skutecznym poziomie. Polskie doświadczenia potwierdziły także bardzo wysoką skuteczność Delan® Pro w zwalczaniu parcha jabłoni również na owocach. W czasie obserwacji, podczas doświadczeń z Delan® Pro odkryliśmy jeszcze jedną jego zaletę – stosowanie środka przyczyniło się do uzyskania bardziej gładkich owoców w porównaniu z owocami pochodzącymi z drzew kontrolnych, tzn. niechronionych. Ordzawienia na skórce jabłka czy gruszki powstają w wyniku uszkodzenia kutykuli (zewnętrznej warstwy skórki owoców). Czynnikami wpływającymi na intensywność ordzawienia są: uwarunkowania genetyczne odmiany, pogoda (chłód, gwałtowna zmiana temperatury, nadmierna wilgotność otoczenia – częste deszcze, mgły, rosy) ale także patogeny. Stosowanie fungicydów zabezpieczających owoce przed Venturia inaequalis, ale także przy okazji przed np. Podosphaera leucotricha, sprzyja uzyskaniu gładkiej, jednolitej powierzchni jabłek i gruszek.

Zakres ochrony

Delan® Pro został w Polsce dopuszczony do ochrony jabłoni przed parchem jabłoni (V. ianequalis) oraz grusz przed parchem gruszy (V. pirina). W obu przypadkach zalecany jest do stosowania w jednorazowej dawce wynoszącej 2,5 l/ha. Można nim opryskiwać rośliny do 6 razy w sezonie, w odstępach minimum 5-dniowych. Przy czym zalecamy wykonanie tym środkiem dwóch kolejnych zabiegów, w celu stymulacji nabytej odporność systemicznej (SAR). Ponieważ fosforyny pobierane są najefektywniej przez zielone tkanki roślin, więc aby w pełni wykorzystać działanie Delan® Pro, zalecamy, aby go stosować od fazy zielonego pąka do fazy osiągnięcia przez owoce połowy wielkości typowej dla danej odmiany. Delan® Pro może także ograniczać występowanie mączniaka prawdziwego (przy okazji wykonywania zabiegów przeciwko parchowi jabłoni). Fungicyd ten, stosowany zgodnie z zaleceniami, jest bezpieczny dla: środowiska, roślin uprawnych, operatora opryskiwacza, a także dla konsumentów owoców.

Top