Szczepionki bakteryjne

W agrotechnice soi, lucerny oraz koniczyny szczególnie ważnym zabiegiem jest szczepienie nasion odpowiednim szczepem lub szczepami bakterii brodawkowych. Rolnicze szczepionki bakteryjne mają bowiem istotny wpływ na wielkość uzyskiwanego plonu oraz wytwarzanie brodawek przez rośliny. Preparaty te zawierają bakterie brodawkowe, które powodują efektywne wiązanie azotu z powietrza w glebie przez rośliny użytkowe. Oferujemy nowoczesne rozwiązania dla rolnictwa, których celem jest otrzymanie wysokich plonów dobrej jakości.

Zapraszamy do zapoznania się z listą dostępnych preparatów przeznaczonych do stosowania w uprawie wybranych grup roślin.

Szczepionka bakteryjna do nasion soi.

Szczepionka bakteryjna do nasion lucerny i koniczyny.

Szczepionka bakteryjna do nasion łubinów i seradeli.

Rolnicze szczepionki bakteryjne zawierają żywe kultury bakterii brodawkowatych, które tworzą układy symbiotyczne z roślinami użytkowymi. Symbioza polega na tworzeniu przez roślinę brodawek korzeniowych, w których żyją bakterie mające zdolność do wiązania azotu atmosferycznego. Szczepienie nasion jest niezwykle ważne – część związanego azotu przekazywana jest roślinie. Z kolei bakterie w zamian otrzymują związki energetyczne (zwłaszcza cukry). Proces symbiozy odbywa się w specjalnych strukturach tkankowych (tzw. narośla) na korzeniach. Po obumarciu brodawek bakterie przenoszą się do gleby, gdzie mogą przetrwać nawet przez kilka lat.

Okres najintensywniejszego wiązania azotu atmosferycznego przez rośliny przypada na początek ich kwitnienia. Sam proces symbiozy inicjowany jest już w czasie kiełkowania nasion. Szczepienie nasion roślin użytkowych najlepiej przeprowadzić bezpośrednio przed planowanym siewem lub w terminie 2-3 dni przed siewem. Zaletą rolniczych szczepionek bakteryjnych jest znaczna oszczędność na nawozach i związane z tym ograniczenie zanieczyszczenia wód gruntowych.

Top