Fungicyd na opadanie płatka w rzepaku

Za nami już większa część sezonu rzepakowego, w której staraliśmy się utrzymać jak najlepszą kondycję naszych roślin. Na ostatniej prostej nie można zatem zapominać o zagrożeniu, jakie wciąż niosą choroby. Okresem, w którym dochodzi do najmocniej odbijających się na plonie infekcji, jest czas kwitnienia rzepaku. Ochronę plonu na tym etapie zapewni tak zwany zabieg na płatek.

Zabieg na opadanie płatka w rzepaku – kiedy go wykonać?

Opadanie pierwszych płatków kwiatowych to sygnał wskazujący na konieczność wjazdu w pole z zabiegiem kończącym ochronę fungicydową rzepaku . Optymalnym terminem rekomendowanym do tego zabiegu jest faza pełni kwitnienia, czyli moment, kiedy otwarta jest połowa kwiatów na pędzie głównym. W tym czasie największym zagrożeniem są infekcje ze strony zgnilizny twardzikowej.

Z uwagi na aspekt ekonomiczny zabieg na opadanie płatka obejmuje również patogeny zagrażające rzepakowi na późniejszych etapach wegetacji. Pod koniec kwitnienia i w fazie formowania łuszczyn ryzyko stwarzają szara pleśń i czerń krzyżowych .

W jakim celu wykonywać zabieg na płatek w rzepaku?

Opadające płatki kwiatów rzepaku gromadzą się w rozwidleniach łodyg i na liściach. Są znakomitą pożywką dla grzybów, dlatego pierwsze objawy infekcji można zauważyć właśnie w tych miejscach. Rozwijające się strzępki grzybni przerastają tkanki rzepaku, po czym tą drogą przedostają się do kolejnych tkanek, sukcesywnie je penetrując.

Długi okres kwitnienia rzepaku zbiega się z występowaniem idealnych dla grzybów warunków rozwoju. Dlatego oprysk na opadanie płatków kwiatowych w rzepaku jest niezbędny.

Jakie choroby zwalczamy w fazie opadania płatka?

  • Zgnilizna twardzikowa (Sclerotinia sclerotiorum) jest jedną z najgroźniejszych chorób w uprawie rzepaku. Niewdrożenie ochrony może przyczynić się do strat nawet rzędu 70%. Rozwój choroby doprowadza bowiem do ograniczenia przewodzenia wody i składników pokarmowych do tworzących się łuszczyn. Pierwsze oznaki występowania zgnilizny twardzikowej można zauważyć już w okresie kwitnienia, kiedy na łodygach i bocznych rozgałęzieniach pojawiają się szarobiałe plamy, pokrywające się gęstą białą grzybnią. We wnętrzu tkanek łodygi formują się struktury przetrwalnikowe grzyba, czyli sklerocja. Co ważne, za próg szkodliwości zgnilizny twardzikowej w rzepaku uznaje się już 1% porażonych roślin.
  • Czerń krzyżowych to kompleks chorób powodowanych przez grzyby z rodzaju Alternaria. W wyniku porażenia na łuszczynach tworzą się drobne czarne plamki z zaznaczoną żółtą obwódką. Czerń krzyżowych uniemożliwia w pełni wykształcenie nasion, które dodatkowo mogą być pokryte ciemnoszarym nalotem grzybni. Rozwój choroby doprowadza do przedwczesnego otwierania łuszczyn i osypywania się nasion. Progiem szkodliwości jest odnotowanie objawów u 10–15% roślin znajdujących się w fazie BBCH 65–71.
  • Szara pleśń rozwija się we wcześniejszych fazach rozwojowych rzepaku. W czasie pąkowania i kwitnienia grzyb Botrytis cinerea doprowadza do zamierania kwiatów, które pokrywają się szarym nalotem zarodników i grzybni. Ich obecność na łuszczynach konsekwentnie niszczy je jeszcze przed dojrzewaniem, co doprowadza do przedwczesnego pękania łuszczyn i osypywania się nasion. Progiem szkodliwości jest stwierdzenie objawów na 10–15% roślin w fazie od pełni kwitnienia do rozpoczęcia rozwoju łuszczyn.

Jaki fungicyd na opadanie płatka w rzepaku wybrać?

Rozwiązaniem dającym duże możliwości walki ze wskazanymi chorobami jest fungicyd Pictor® 400 SC, zawierający połączenie dwóch substancji czynnych: dimoksystrobiny i boskalidu.

Pictor® 400 SC to efekt ponad dziesięcioletniej pracy badaczy. Znakomita skuteczność fungicydu w porównaniu z podobnymi produktami komercyjnymi sprawia, że Pictor® 400 SC jest jednym z istotniejszych fungicydów w ochronie rzepaku w fazie okołokwitnieniowej. Środek ten przynosi korzyści nawet w przypadku małej presji patogenów lub jej braku – wówczas powoduje stymulację plonowania.

Pozytywne oddziaływanie na plonowanie jest możliwe dzięki przynależności preparatu do AgCelence® – to marka produktów BASF, które wykraczają poza standardową ochronę. Pictor® 400 SC zastosowany w zabiegu na płatek ogranicza wydzielanie etylenu, co w warunkach stresu nie dopuszcza do przedwczesnego obumierania roślin. Ponadto dochodzi do zwiększenia ilości chlorofilu, co konsekwentnie zwiększa efektywność fotosyntezy. U takich roślin rzepaku zauważono zwiększoną odporność na czynniki stresowe. Wszystkie wskazane kwestie dodatnio wpłynęły na plon, szczególnie jego jakość.

Zabieg na płatek w rzepaku – skuteczna ochrona fungicydowa

Dzięki doskonałej, długotrwałej ochronie rzepaku fungicydem Pictor® 400 SC plantacje są zabezpieczone w okresie dynamicznego rozwoju patogenów. Niewątpliwa elastyczność działania, a co za tym idzie szerokie okno aplikacji, umożliwia stosowanie preparatu od fazy zielonego pąka do pełni kwitnienia. W przypadku wzmożonego zagrożenia czernią krzyżowych zabieg można opóźnić do momentu wykształcenia 4–8 łuszczyn na roślinie rzepaku (BBCH 75–78).

Kolejnym problemem, z jakim muszą radzić sobie rolnicy uprawiający rzepak, jest zabezpieczenie łuszczyn przed pękaniem i przedwczesnym osypywaniem, które mogą w ostatnim momencie spowodować utratę nawet 20% plonu. W przeprowadzonych doświadczeniach wykazano, że Pictor® 400 SC redukuje liczbę osypujących się łuszczyn niemal o połowę i ogranicza straty plonu do samych żniw.

Przeczytaj również

Rzepak jest rośliną wymagającą intensywnej ochrony. Jego długi okres wegetacji sprzyja bowiem licznym zagrożeniom. Mimo stosowania odpowiednich metod agrotechnicznych efektywna uprawa rzepaku nie jest w związku z tym możliwa bez wykonania zabiegów chemicznych.

Powiązany produkt

Najbardziej innowacyjny fungicyd do ochrony rzepaku w czasie kwitnienia.

Top