Fungicyd na opadanie płatka w rzepaku

Za nami już większa część sezonu rzepakowego, w której staraliśmy się utrzymać jak najlepszą kondycję naszych roślin. Na ostatniej prostej nie można zatem zapominać o zagrożeniu, jakie wciąż niosą choroby. Okresem, w którym dochodzi do najmocniej odbijających się na plonie infekcji, jest czas kwitnienia rzepaku. Ochronę plonu na tym etapie zapewni tak zwany zabieg na płatek.

Zabieg na opadanie płatka w rzepaku – kiedy go wykonać?

Opadanie pierwszych płatków kwiatowych to sygnał wskazujący na konieczność wjazdu w pole z zabiegiem kończącym ochronę fungicydową rzepaku . Optymalnym terminem rekomendowanym do tego zabiegu jest faza pełni kwitnienia, czyli moment, kiedy otwarta jest połowa kwiatów na pędzie głównym. W tym czasie największym zagrożeniem są infekcje ze strony zgnilizny twardzikowej.

Z uwagi na aspekt ekonomiczny zabieg na opadanie płatka obejmuje również patogeny zagrażające rzepakowi na późniejszych etapach wegetacji. Pod koniec kwitnienia i w fazie formowania łuszczyn ryzyko stwarzają szara pleśń i czerń krzyżowych .

W jakim celu wykonywać zabieg na płatek w rzepaku?

Opadające płatki kwiatów rzepaku gromadzą się w rozwidleniach łodyg i na liściach. Są znakomitą pożywką dla grzybów, dlatego pierwsze objawy infekcji można zauważyć właśnie w tych miejscach. Rozwijające się strzępki grzybni przerastają tkanki rzepaku, po czym tą drogą przedostają się do kolejnych tkanek, sukcesywnie je penetrując.

Długi okres kwitnienia rzepaku zbiega się z występowaniem idealnych dla grzybów warunków rozwoju. Dlatego oprysk na opadanie płatków kwiatowych w rzepaku jest niezbędny.

Jakie choroby zwalczamy w fazie opadania płatka?

  • Zgnilizna twardzikowa (Sclerotinia sclerotiorum) jest jedną z najgroźniejszych chorób w uprawie rzepaku. Niewdrożenie ochrony może przyczynić się do strat nawet rzędu 70%. Rozwój choroby doprowadza bowiem do ograniczenia przewodzenia wody i składników pokarmowych do tworzących się łuszczyn. Pierwsze oznaki występowania zgnilizny twardzikowej można zauważyć już w okresie kwitnienia, kiedy na łodygach i bocznych rozgałęzieniach pojawiają się szarobiałe plamy, pokrywające się gęstą białą grzybnią. We wnętrzu tkanek łodygi formują się struktury przetrwalnikowe grzyba, czyli sklerocja. Co ważne, za próg szkodliwości zgnilizny twardzikowej w rzepaku uznaje się już 1% porażonych roślin.
  • Czerń krzyżowych to kompleks chorób powodowanych przez grzyby z rodzaju Alternaria. W wyniku porażenia na łuszczynach tworzą się drobne czarne plamki z zaznaczoną żółtą obwódką. Czerń krzyżowych uniemożliwia w pełni wykształcenie nasion, które dodatkowo mogą być pokryte ciemnoszarym nalotem grzybni. Rozwój choroby doprowadza do przedwczesnego otwierania łuszczyn i osypywania się nasion. Progiem szkodliwości jest odnotowanie objawów u 10–15% roślin znajdujących się w fazie BBCH 65–71.
  • Szara pleśń rozwija się we wcześniejszych fazach rozwojowych rzepaku. W czasie pąkowania i kwitnienia grzyb Botrytis cinerea doprowadza do zamierania kwiatów, które pokrywają się szarym nalotem zarodników i grzybni. Ich obecność na łuszczynach konsekwentnie niszczy je jeszcze przed dojrzewaniem, co doprowadza do przedwczesnego pękania łuszczyn i osypywania się nasion. Progiem szkodliwości jest stwierdzenie objawów na 10–15% roślin w fazie od pełni kwitnienia do rozpoczęcia rozwoju łuszczyn.

Jaki fungicyd na opadanie płatka w rzepaku wybrać?

Rozwiązaniem dającym duże możliwości walki ze wskazanymi chorobami jest fungicyd Pictor® 400 SC, zawierający połączenie dwóch substancji czynnych: dimoksystrobiny i boskalidu.

Pictor® 400 SC to efekt ponad dziesięcioletniej pracy badaczy. Znakomita skuteczność fungicydu w porównaniu z podobnymi produktami komercyjnymi sprawia, że Pictor® 400 SC jest jednym z istotniejszych fungicydów w ochronie rzepaku w fazie okołokwitnieniowej. Środek ten przynosi korzyści nawet w przypadku małej presji patogenów lub jej braku – wówczas powoduje stymulację plonowania.

Pozytywne oddziaływanie na plonowanie jest możliwe dzięki przynależności preparatu do AgCelence® – to marka produktów BASF, które wykraczają poza standardową ochronę. Pictor® 400 SC zastosowany w zabiegu na płatek ogranicza wydzielanie etylenu, co w warunkach stresu nie dopuszcza do przedwczesnego obumierania roślin. Ponadto dochodzi do zwiększenia ilości chlorofilu, co konsekwentnie zwiększa efektywność fotosyntezy. U takich roślin rzepaku zauważono zwiększoną odporność na czynniki stresowe. Wszystkie wskazane kwestie dodatnio wpłynęły na plon, szczególnie jego jakość.

Zabieg na płatek w rzepaku – skuteczna ochrona fungicydowa

Dzięki doskonałej, długotrwałej ochronie rzepaku fungicydem Pictor® 400 SC plantacje są zabezpieczone w okresie dynamicznego rozwoju patogenów. Niewątpliwa elastyczność działania, a co za tym idzie szerokie okno aplikacji, umożliwia stosowanie preparatu od fazy zielonego pąka do pełni kwitnienia. W przypadku wzmożonego zagrożenia czernią krzyżowych zabieg można opóźnić do momentu wykształcenia 4–8 łuszczyn na roślinie rzepaku (BBCH 75–78).

Kolejnym problemem, z jakim muszą radzić sobie rolnicy uprawiający rzepak, jest zabezpieczenie łuszczyn przed pękaniem i przedwczesnym osypywaniem, które mogą w ostatnim momencie spowodować utratę nawet 20% plonu. W przeprowadzonych doświadczeniach wykazano, że Pictor® 400 SC redukuje liczbę osypujących się łuszczyn niemal o połowę i ogranicza straty plonu do samych żniw.

Top