Straty ilościowe i jakościowe plonu buraka cukrowego powodowane chorobami

Uprawa buraka cukrowego w Polsce pomimo niegasnących w środowisku rolniczym emocji wciąż jest postrzegana jako opłacalna. Oczywiście jej rentowność, poza polityką cenową cukrowni, w znacznej mierze zależy od warunków glebowych i trafności decyzji dotyczących zabiegów agrotechnicznych. Plonowanie buraka cukrowego nie jest wyjątkiem i tak jak w wypadku innych upraw rolniczych warunkowane jest odpowiednią ochroną przed agrofagami czy właściwym nawożeniem.

Jak zapobiegać chorobom grzybowym buraka cukrowego?

Choroby buraka cukrowego są jednym z najważniejszych czynników determinujących wysokość zarówno plonu korzeni, jak i plonu cukru z hektara. Ochrona buraka cukrowego ma zatem decydujący wpływ na opłacalność uprawy.

Zanim jednak sięgniemy po grzybobójcze środki ochrony roślin na buraki cukrowe, powinniśmy zadbać o profilaktykę chorób grzybowych. Zapobieganie chorobom buraków cukrowych pozwala ograniczyć presję patogenów, a w niektórych przypadkach jest jedynym dostępnym rozwiązaniem. Przykładam, może być alternarioza buraka, do której zwalczania nie są zarejestrowane żadne fungicydy na buraka cukrowego.

Zalecenia dotyczące zapobiegania chorobom grzybowym buraków cukrowych są w sporym stopniu wspólne dla wszystkich agrofagów, które je powodują. Należy zwrócić przede wszystkim uwagę na:

  • prawidłowy płodozmian,
  • przyspieszanie mineralizacji resztek pożniwnych,
  • unikanie sąsiedztwa innych plantacji buraków cukrowych,
  • dobór odmian buraka cukrowego o wysokiej odporności na choroby.

Trzeba również pamiętać, że dobra kondycja roślin sprawia, że stają się one mniej podatne na infekcje. Dlatego warto na choroby grzybowe buraka cukrowego spojrzeć także przez pryzmat zabiegów uprawowych czy nawożenia.

Uprawa buraka cukrowego – nawożenie

Choć choroby buraka cukrowego i jego nawożenie mogą uchodzić za całkowicie niezależne od siebie wątki, to w praktyce pomiędzy tymi kwestiami występuje istotna zależność. Po pierwsze, chodzi o wspomnianą już korelację między ogólną kondycją roślin a ich skłonnością do zachorowania.

Po drugie, warto pamiętać, że przedsiewne przenawożenie azotem może prowadzić do nierównomiernych wschodów oraz osłabienia odporności buraków na choroby. Wskazuje to jednoznacznie na konieczność precyzyjnego doboru dawek nawozów, które powinny być oparte na wynikach zasobności gleby.

Niezwykle ważną kwestią jest także dolistne dokarmianie buraków cukrowych. Uwzględnienie w tych zabiegach preparatów zawierających miedź i siarkę ma niebagatelne znaczenie dla ochrony fungicydowej buraków cukrowych. Dzięki tlenochlorkowi miedzi i siarce zwalczanie chwościka w burakach cukrowych jest bowiem widocznie efektywniejsze. Siarka jest też skutecznym wsparciem w walce z takimi zagrożeniami jak mączniak prawdziwy buraka.

Zwalczanie chorób grzybowych w buraku cukrowym

Choroby buraków cukrowych wymagają chemicznej ochrony fungicydowej. Tak groźne agrofagi jak chwościk buraka niejednokrotnie potrzebują przy tym serii zabiegów ochronnych. Buraki cukrowe zaatakowane przez ten patogen nie tylko dają niższy plon korzeni, ale także mają niższą polaryzację.

W przypadku zwalczania wszystkich agrofagów zagrażających uprawom rolniczym zasadniczą kwestię odgrywa regularne i wnikliwe monitorowanie plantacji. Burak cukrowy nie jest tu wyjątkiem. Warto jednak pamiętać, że w przypadku ochrony buraków cukrowych dysponujemy rośliną wskaźnikową. Jest nią burak ćwikłowy, który również jest atakowany przez chwościk buraka , jednak w przypadku tej rośliny objawy można zauważyć co najmniej tydzień przed wystąpieniem ich na burakach cukrowych. Pozwala to na zapobiegawcze zastosowanie fungicydu, co przekłada się na wyższą efektywność ochrony.

Fungicydy na buraki – chwościk buraka cukrowego

Wśród chorób liści buraka cukrowego największe znaczenie ma wspomniany już chwościk buraka. Wynika to z dużej szkodliwości tej choroby, lecz także z tego, że inne zagrożenia zazwyczaj występują równolegle z powodującym chwościka patogenem. Zbliżony termin występowania i podatność na działanie tych samych fungicydów sprawiają, że inne zagrożenia zwalczamy poniekąd przy okazji.

Warto jednak pamiętać, że presja chorób buraków jest niezwykle silna i zapewnienie odpowiedniej ochrony fungicydowej często wymaga wielokrotnego wjazdu w pole opryskiwaczem. To zaś sprawia, że kwestia rotacji substancji czynnych i odporności patogenów na fungicydy nabiera szczególnego znaczenia.

Zdrowy plon buraka cukrowego – środki ochrony roślin na buraki cukrowe

Grzyb Cercospora beticola będący sprawcą chwościka buraka relatywnie łatwo uodparnia się na substancje czynne. Dlatego niezwykle ważne jest wykonywanie kolejnych zabiegów środkami zawierającymi inne substancje.

Do ochrony fungicydowej buraków cukrowych powszechnie stosowane są preparaty opierające się na tebukonazolu, difenokonazolu czy azoksystrobinie. Warto jednak zwrócić uwagę na nowy na rynku triazol o nazwie Revysol® . Jest to substancja, która charakteryzuje się znacznie wyższą skutecznością w zwalczaniu chorób buraka, co jest zasługą specyficznej struktury wiążącej fungicyd z patogenem. Warto podkreślić, że Revysol® zapewnia wysoką skuteczność na lata, gdyż w jego przypadku nie występuje odporność patogenu.

Podsumowując, trzeba wskazać, że w staraniach o wysokie plony buraka cukrowego i maksymalną zawartość cukru w korzeniach nie można się wahać przed sięgnięciem po tak tradycyjne metody jak choćby płodozmian, ale należy wykorzystywać także innowacyjne rozwiązania zapewniające najwyższą skuteczność ochrony.

Zobacz również

Zdrowotność roślin jest jednym z najistotniejszych warunków wysokiego plonowania buraków cukrowych. Niestety są one pod silną presją patogenów chorobotwórczych już od momentu siewu. Dlatego należy prowadzić wszelkie działania mające na celu ochronę buraków cukrowych przed chorobami. Przyjrzyjmy się zatem najważniejszym zagrożeniom i dostępnym metodom ich eliminowania.

Powiązany produkt

Top