BASF Agricultural Solutions
Rozwiązania dla Rolnictwa

Butisan® Star 416 SC

Herbicyd

Z troską o Twój rzepak!

Środek chwastobójczy, przeznaczony do zwalczania jednorocznych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w rzepaku ozimym, rzepaku jarym oraz kapuście głowiastej.

Zalety produktu

 • Bezpieczeństwo dla roślin rzepaku i upraw następczych
 • Niezależność w doborze terminu i dawki, także w trudnych warunkach polowych
 • Podstawę ochrony rzepaku, także w mieszaninach

Butisan Star 416 SC zawiera dwie substancje biologicznie czynne

Metazachlor (333 g/l) - związek z grupy chloroacetanilidów. Charakteryzuje się szerokim spektrum zwalczanych chwastów, włącznie z rumianowatymi, przetacznikami, gwiazdnicą i gatunkami jednoliściennymi.

Chinomerak (83 g/l) - związek z grupy kwasów chinolinokarboksylowych. Dodatkowa substancja biologicznie czynna, która szczególnie charakteryzuje się doskonałą aktywnością w stosunku do przytulii czepnej.

 • Coraz niższa norma wysiewu rzepaku ozimego powoduje zwiększenie znaczenie ochrony herbicydowej przy uproszczeniach uprawy gleby.

Butisan Star - jak zwalczać chwasty w rzepaku?

Odmiany liniowe

50-60 szt./m2, a nawet 40-50 szt./m2

Odmiany hybrydowe

40-50 szt./m2, a nawet 30-40 szt./m2

 • Chwasty w rzepaku są bardzo konkurencyjne w stosunku do niskiej obsady rzepaku, zwłaszcza w początkowym okresie wzrostu.

 • Jednym z najważniejszych czynników decydującym o sukcesie w uprawie rzepaku, obok bardzo dobrej agrotechniki (m.in. uprawy gleby, wysiewu itd.), jest wczesne wyeliminowanie chwastów. To gwarantuje osiągniecie przez rzepak prawidłowego rozwoju jesienią.

Co powoduje konkurencja chwastów w rzepaku?

 • Jesienią rzepak wytwarza rozety o zbyt małej masie.
 • Wiosną słabo rozgałęzia się.
 • Wytwarza mniej łuszczyn.
 • Nierównomiernie dojrzewa.
 • Wytwarza nasiona o gorszej jakości.

Częste w ostatnich latach, niesprzyjające warunki pogodowe oraz natłok pracy w gospodarstwie skłaniają rolników do wykonania zabiegu skutecznej ochrony w jak najszybszym, dogodnym terminie.

Rekomendacja stosowania Butisan® Star 416 SC

2,5-3,0 l/ha – bezpośrednio po siewie rzepaku

 • Dobra wilgotność gleby w trakcie i po zabiegu.
 • Dobrze uprawiona gleba (bez grud).
 • Dobre rozdrobnienie resztek pożniwnych i ich wymieszanie z glebą (technologia bezorkowa).

2,0-2,5 l/ha – wcześnie powschodowo (4-7 dzień po siewie rzepaku)

 • Umiarkowana wilgotność gleby w trakcie i po zabiegu.
 • Dobrze uprawiona gleba (bez grud).
 • Dobre rozdrobnienie resztek pożniwnych i ich wymieszanie z glebą (technologia bezorkowa).
 • Chwasty w fazie siewek – najwrażliwsze na działanie herbicydów.
3,0 l/ha – powschodowo

 • Termin często zawodny z powodu zaawansowanych faz rozwoju chwastów.
 • Chwasty max. w fazie dwóch liści właściwych (przytulia czepna w fazie liścieni).
 • Umiarkowana wilgotność gleby w trakcie i po zabiegu.
 • Dobrze uprawiona gleba (bez grud).
 • Dobre rozdrobnienie resztek pożniwnych i ich wymieszanie z glebą (technologia bezorkowa).

Butisan® Star 416 SC - stosowanie z Butisan Duo

ProduktDawkaTermin stosowaniaUwagi
Butisan® Star 416 SC1,5 l/ha4-7 dzień 
Butisan Duo 400 EC1,0 l /ha4-7 dzieńpowschodowo - w przypadku niskiej wilgotnści gleby

 • Poprawia zwalczanie: bodziszka.
 • Zwiększona skuteczność w trakcie niskiej wilgotności gleby.

Butisan® Star 416 SC - stosowanie z Command 480 EC*

ProduktDawkaTermin stosowaniaUwagi
Butisan® Star 416 SC2,2-2,5 l/hado 3 dni po siewie 
Command 480 EC*0,15 l/hado 3 dni po siewie 

 • Poprawia zwalczanie: fiołka, chabra, tobołków, bodziszka.

Butisan® Star 416 SC - stosowanie z Navigator 360 SL**

ProduktDawkaTermin stosowaniaUwagi
Butisan® Star 416 SC1,5 l/ha4-7 dzień 
Navigator 360 SL**0,2 l/haBBCH 10-14nowy zakres stosowania

 • Poprawia zwalczanie: fiołka, chabra,tobołków.
 • Zwiększa skuteczność w trakcie niskiej wilgotności gleby.

Butisan® Star 416 SC - rekomendacje w przypadku uproszczonej uprawy gleby

ProduktDawkaTermin stosowaniaUwagi
Butisan® Star 416 SC2,0-2,5 l/habezpośrednio po siewie 
Navigator 360 SL**0,2 l/haBBCH 10-14nowy zakres stosowania
Focus Ultra (+DASH)0,8-1,25 l/haBBCH 12-14 

 • Poprawia zwalczanie: fiołka, chabra, tobołków, chwastów jednoliściennych.
 • Zwiększona skuteczność w przypadku uproszczonej uprawy gleby.
 • Zwiększona skuteczność w trakcie niskiej wilgotności gleby.

Przystępując do przygotowywania mieszanin zbiornikowych pamiętajmy, że sposób stosowania środka ochrony roślin opisany w etykiecie tego środka, jest wynikiem wielu badań laboratoryjnych i polowych. Producent środka ponosi odpowiedzialność za jego niewłaściwe działanie tylko wtedy, kiedy zastosowany był on zgodnie z etykietą. W przypadku zastosowania dawek zredukowanych lub łącznego stosowania agrochemikaliów, które nie są ujęte w etykiecie, odpowiedzialność spoczywa na stosującym.

*) Command 480 EC – zastrzeżony znak towarowy FMC Chemical s.p.r.l.
**) Navigator 360 SL – zastrzeżony znak towarowy Dow AgroSciences Polska Sp. z o.o.

Ogólne

Nazwa Butisan® Star 416 SC
Formulacja Koncentrat zawiesinowy do rozcieńczania wodą
Substancja biologicznie czynna: 333.0 g/l metazachlor, 83.0 g/l chinomerak
Etykieta Etykieta
Karta charakterystyki Karta charakterystyki

Środek stosowany doglebowo lub nalistnie.

Uprawa / Patogen lub chwast

Choroby Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Bodziszek drobny 2,5 - 3,0 l/ha 7-10 dni po posadzeniu rozsady Max. 1 zab.
Fiołek polny 2,5 - 3,0 l/ha 7-10 dni po posadzeniu rozsady Max. 1 zab.
Gorczyca polna 2,5 - 3,0 l/ha 7-10 dni po posadzeniu rozsady Max. 1 zab.
Gwiazdnica pospolita 2,5 - 3,0 l/ha 7-10 dni po posadzeniu rozsady Max. 1 zab.
Jasnota purpurowa 2,5 - 3,0 l/ha 7-10 dni po posadzeniu rozsady Max. 1 zab.
Jasnota różowa 2,5 - 3,0 l/ha 7-10 dni po posadzeniu rozsady Max. 1 zab.
Mak polny 2,5 - 3,0 l/ha 7-10 dni po posadzeniu rozsady Max. 1 zab.
Maruna bezwonna 2,5 - 3,0 l/ha 7-10 dni po posadzeniu rozsady Max. 1 zab.
Przetacznik 2,5 - 3,0 l/ha 7-10 dni po posadzeniu rozsady Max. 1 zab.
Przetacznik bluszczykowy 2,5 - 3,0 l/ha 7-10 dni po posadzeniu rozsady Max. 1 zab.
Przetacznik perski 2,5 - 3,0 l/ha 7-10 dni po posadzeniu rozsady Max. 1 zab.
Przetacznik polny 2,5 - 3,0 l/ha 7-10 dni po posadzeniu rozsady Max. 1 zab.
Przytulia czepna 2,5 - 3,0 l/ha 7-10 dni po posadzeniu rozsady Max. 1 zab.
Rdest ptasi 2,5 - 3,0 l/ha 7-10 dni po posadzeniu rozsady Max. 1 zab.
Rumian polny 2,5 - 3,0 l/ha 7-10 dni po posadzeniu rozsady Max. 1 zab.
Rumianek pospolity 2,5 - 3,0 l/ha 7-10 dni po posadzeniu rozsady Max. 1 zab.
Samosiewy zbóż 2,5 - 3,0 l/ha 7-10 dni po posadzeniu rozsady Max. 1 zab.
Szarłat szorstki 2,5 - 3,0 l/ha 7-10 dni po posadzeniu rozsady Max. 1 zab.
Tasznik pospolity 2,5 - 3,0 l/ha 7-10 dni po posadzeniu rozsady Max. 1 zab.
Tobołki polne 2,5 - 3,0 l/ha 7-10 dni po posadzeniu rozsady Max. 1 zab.
Choroby Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Bodziszek drobny 2,5 - 3,0 l/ha Bezpośrednio po siewie lub 4 - 7 dni po siewie lub BBCH 12 - 21 Max. 1 zab.
Fiołek polny 2,5 - 3,0 l/ha Bezpośrednio po siewie lub 4 - 7 dni po siewie lub BBCH 12 - 18 Max. 1 zab.
Gorczyca polna 2,5 - 3,0 l/ha Bezpośrednio po siewie lub 4 - 7 dni po siewie lub BBCH 12 - 20 Max. 1 zab.
Gwiazdnica pospolita 2,5 - 3,0 l/ha Bezpośrednio po siewie lub 4 - 7 dni po siewie lub BBCH 12 - 19 Max. 1 zab.
Jasnota purpurowa 2,5 - 3,0 l/ha Bezpośrednio po siewie lub 4 - 7 dni po siewie lub BBCH 12 - 18 Max. 1 zab.
Jasnota różowa 2,5 - 3,0 l/ha Bezpośrednio po siewie lub 4 - 7 dni po siewie lub BBCH 12 - 25 Max. 1 zab.
Mak polny 2,5 - 3,0 l/ha Bezpośrednio po siewie lub 4 - 7 dni po siewie lub BBCH 12 - 18 Max. 1 zab.
Maruna bezwonna 2,5 - 3,0 l/ha Bezpośrednio po siewie lub 4 - 7 dni po siewie lub BBCH 12 - 18 Max. 1 zab.
Przetacznik 2,5 - 3,0 l/ha Bezpośrednio po siewie lub 4 - 7 dni po siewie lub BBCH 12 - 28 Max. 1 zab.
Przetacznik bluszczykowy 2,5 - 3,0 l/ha Bezpośrednio po siewie lub 4 - 7 dni po siewie lub BBCH 12 - 18 Max. 1 zab.
Przetacznik perski 2,5 - 3,0 l/ha Bezpośrednio po siewie lub 4 - 7 dni po siewie lub BBCH 12 - 18 Max. 1 zab.
Przetacznik polny 2,5 - 3,0 l/ha Bezpośrednio po siewie lub 4 - 7 dni po siewie lub BBCH 12 - 18 Max. 1 zab.
Przytulia czepna 2,5 - 3,0 l/ha Bezpośrednio po siewie lub 4 - 7 dni po siewie lub BBCH 12 - 18 Max. 1 zab.
Rdest ptasi 2,5 - 3,0 l/ha Bezpośrednio po siewie lub 4 - 7 dni po siewie lub BBCH 12 - 26 Max. 1 zab.
Rumian polny 2,5 - 3,0 l/ha Bezpośrednio po siewie lub 4 - 7 dni po siewie lub BBCH 12 - 24 Max. 1 zab.
Rumianek pospolity 2,5 - 3,0 l/ha Bezpośrednio po siewie lub 4 - 7 dni po siewie lub BBCH 12 - 18 Max. 1 zab.
Samosiewy zbóż 2,5 - 3,0 l/ha Bezpośrednio po siewie lub 4 - 7 dni po siewie lub BBCH 12 - 18 Max. 1 zab.
Szarłat szorstki 2,5 - 3,0 l/ha Bezpośrednio po siewie lub 4 - 7 dni po siewie lub BBCH 12 - 18 Max. 1 zab.
Tasznik pospolity 2,5 - 3,0 l/ha Bezpośrednio po siewie lub 4 - 7 dni po siewie lub BBCH 12 - 23 Max. 1 zab.
Tobołki polne 2,5 - 3,0 l/ha Bezpośrednio po siewie lub 4 - 7 dni po siewie lub BBCH 12 - 22 Max. 1 zab.
Wiechlina roczna 2,5 - 3,0 l/ha Bezpośrednio po siewie lub 4 - 7 dni po siewie lub BBCH 12 - 27 Max. 1 zab.
PoStaraj się o rzepak

PoStaraj się o rzepak

Kup 10L produktu Butisan® Star z rabatem 100 zł brutto

Szczegóły
InVigor®

InVigor®

Dowiedz się więcej o naszych nasionach rzepaku

Zobacz więcej
5 gwiazdek dla Butisan® Star

5 gwiazdek dla Butisan® Star

Zobacz, z czym można łączyć Butisan Star

Zobacz więcej
Top