Butisan® Star 416 SC

Z troską o Twój rzepak!

Butisan® Star 416 SC

Z troską o Twój rzepak!


Zalety produktu Butisan® Star 416 SC

 • Bezpieczeństwo dla roślin rzepaku i upraw następczych
 • Niezależność w doborze terminu i dawki, nawet w trudnych warunkach polowych
 • Podstawowa ochrona rzepaku przed chwastami, także w mieszaninach

Szczegóły

Ogólne

Nazwa Butisan® Star 416 SC
Formulacja Koncentrat zawiesinowy do rozcieńczania wodą
Substancja biologicznie czynna: 333.0 g/l metazachlor, 83.0 g/l chinomerak

Sposób działania

Środek stosowany doglebowo lub nalistnie.

Fiołek polny
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
2,5 - 3,0 l/ha Bezpośrednio po siewie lub 4 - 7 dni po siewie lub BBCH 12 - 18 Max. 1 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
2,5 - 3,0 l/ha Bezpośrednio po siewie lub 4 - 7 dni po siewie lub BBCH 12 - 18 Max. 1 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
2,5 - 3,0 l/ha Bezpośrednio po siewie lub 4 - 7 dni po siewie lub BBCH 12 - 25 Max. 1 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
2,5 - 3,0 l/ha Bezpośrednio po siewie lub 4 - 7 dni po siewie lub BBCH 12 - 18 Max. 1 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
2,5 - 3,0 l/ha Bezpośrednio po siewie lub 4 - 7 dni po siewie lub BBCH 12 - 18 Max. 1 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
2,5 - 3,0 l/ha Bezpośrednio po siewie lub 4 - 7 dni po siewie lub BBCH 12 - 28 Max. 1 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
2,5 - 3,0 l/ha Bezpośrednio po siewie lub 4 - 7 dni po siewie lub BBCH 12 - 18 Max. 1 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
2,5 - 3,0 l/ha Bezpośrednio po siewie lub 4 - 7 dni po siewie lub BBCH 12 - 18 Max. 1 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
2,5 - 3,0 l/ha Bezpośrednio po siewie lub 4 - 7 dni po siewie lub BBCH 12 - 18 Max. 1 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
2,5 - 3,0 l/ha Bezpośrednio po siewie lub 4 - 7 dni po siewie lub BBCH 12 - 26 Max. 1 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
2,5 - 3,0 l/ha Bezpośrednio po siewie lub 4 - 7 dni po siewie lub BBCH 12 - 18 Max. 1 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
2,5 - 3,0 l/ha Bezpośrednio po siewie lub 4 - 7 dni po siewie lub BBCH 12 - 24 Max. 1 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
2,5 - 3,0 l/ha Bezpośrednio po siewie lub 4 - 7 dni po siewie lub BBCH 12 - 18 Max. 1 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
2,5 - 3,0 l/ha Bezpośrednio po siewie lub 4 - 7 dni po siewie lub BBCH 12 - 18 Max. 1 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
2,5 - 3,0 l/ha Bezpośrednio po siewie lub 4 - 7 dni po siewie lub BBCH 12 - 27 Max. 1 zab.

Ogólne

Nazwa Butisan® Star 416 SC
Formulacja Koncentrat zawiesinowy do rozcieńczania wodą
Substancja biologicznie czynna: 333.0 g/l metazachlor, 83.0 g/l chinomerak

Sposób działania

Środek stosowany doglebowo lub nalistnie.

Back
Rzepak ozimy - Fiołek polny
Dawka
2,5 - 3,0 l/ha
Czas stosowania
Bezpośrednio po siewie lub 4 - 7 dni po siewie lub BBCH 12 - 18
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 1 zab.
Dawka
2,5 - 3,0 l/ha
Czas stosowania
Bezpośrednio po siewie lub 4 - 7 dni po siewie lub BBCH 12 - 18
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 1 zab.
Dawka
2,5 - 3,0 l/ha
Czas stosowania
Bezpośrednio po siewie lub 4 - 7 dni po siewie lub BBCH 12 - 25
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 1 zab.
Dawka
2,5 - 3,0 l/ha
Czas stosowania
Bezpośrednio po siewie lub 4 - 7 dni po siewie lub BBCH 12 - 18
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 1 zab.
Dawka
2,5 - 3,0 l/ha
Czas stosowania
Bezpośrednio po siewie lub 4 - 7 dni po siewie lub BBCH 12 - 18
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 1 zab.
Dawka
2,5 - 3,0 l/ha
Czas stosowania
Bezpośrednio po siewie lub 4 - 7 dni po siewie lub BBCH 12 - 28
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 1 zab.
Dawka
2,5 - 3,0 l/ha
Czas stosowania
Bezpośrednio po siewie lub 4 - 7 dni po siewie lub BBCH 12 - 18
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 1 zab.
Dawka
2,5 - 3,0 l/ha
Czas stosowania
Bezpośrednio po siewie lub 4 - 7 dni po siewie lub BBCH 12 - 18
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 1 zab.
Dawka
2,5 - 3,0 l/ha
Czas stosowania
Bezpośrednio po siewie lub 4 - 7 dni po siewie lub BBCH 12 - 18
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 1 zab.
Dawka
2,5 - 3,0 l/ha
Czas stosowania
Bezpośrednio po siewie lub 4 - 7 dni po siewie lub BBCH 12 - 26
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 1 zab.
Dawka
2,5 - 3,0 l/ha
Czas stosowania
Bezpośrednio po siewie lub 4 - 7 dni po siewie lub BBCH 12 - 18
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 1 zab.
Dawka
2,5 - 3,0 l/ha
Czas stosowania
Bezpośrednio po siewie lub 4 - 7 dni po siewie lub BBCH 12 - 24
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 1 zab.
Dawka
2,5 - 3,0 l/ha
Czas stosowania
Bezpośrednio po siewie lub 4 - 7 dni po siewie lub BBCH 12 - 18
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 1 zab.
Dawka
2,5 - 3,0 l/ha
Czas stosowania
Bezpośrednio po siewie lub 4 - 7 dni po siewie lub BBCH 12 - 18
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 1 zab.
Dawka
2,5 - 3,0 l/ha
Czas stosowania
Bezpośrednio po siewie lub 4 - 7 dni po siewie lub BBCH 12 - 27
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 1 zab.

Dlaczego Butisan® Star 416 SC?

* takiej kwocie rabatu odpowiada liczba Punktów przyznanych po spełnieniu warunków Zasad Edycji; przyznane punkty można, na zasadach określonych w Regulaminie, wykorzystać na rabat lub różne Nagrody dostępne w Module Korzyści.

Butisan® Star – zwalczanie chwastów w rzepaku

Butisan® Star to pełne bezpieczeństwo dla rzepaku

Herbicyd na rzepak Butisan® Star to bezpieczna ochrona herbicydowa rzepaku ozimego. Zarówno w kontekście roślin rzepaku ozimego, jak i roślin uprawianych następczo. Środek chwastobójczy zastosowany w którymkolwiek z rekomendowanych terminów stosowania, zgodnie ze wskazówkami zawartymi w etykiecie rejestracyjnej, jest w pełni selektywny w odniesieniu do rośliny uprawnej. Podobnie w przypadku roślin uprawianych następczo. Substancje zawarte w Butisan® Star rozkładają się w okresie wegetacji, nie stwarzając zagrożenia.

Skuteczność dwóch substancji czynnych Butisan® Star

Butisan® Star to herbicyd na rzepak oparty na dwóch substancjach czynnych: metazachlor i chinomerak. Substancje te pobierane są poprzez część podliścieniową oraz korzenie kiełkujących chwastów i niszczą je przed wschodami. Działa również na chwasty do 2 liści właściwych w zależności od gatunku chwastu. Środek chwastobójczy na rzepak Butisan® Star najskuteczniej zwalcza chwasty dwuliścienne w warunkach wyższego uwilgotnienia gleby.

 • Metazachlor (333 g/l) - związek z grupy chloroacetanilidów. Charakteryzuje się szerokim spektrum zwalczanych chwastów w rzepaku, włącznie z rumianowatymi, przetacznikami, gwiazdnicą i gatunkami jednoliściennymi.
 • Chinomerak (83 g/l) - związek z grupy kwasów chinolinokarboksylowych. Dodatkowa substancja biologicznie czynna, która szczególnie charakteryzuje się doskonałą aktywnością w stosunku do przytulii czepnej.

Butisan® Star – elastyczność stosowania w terminie jesiennym

Oprysk na chwasty w rzepaku Butisan® Star posiada szerokie okno aplikacji. Wyróżnia go to na tle herbicydów rekomendowanych tylko w terminie posiewnym, tj. do 3 dni po siewie. A także herbicydów do zwalczania chwastów w rzepaku powschodowo. Szerokie okno aplikacji Butisan® Star obejmuje trzy terminy:

 • Termin posiewny – bezpośrednio po siewie rzepaku na starannie uprawioną glebę (bez grud), tj. do 3 dni po siewie;
 • Termin wcześnie powschodowy – 4-7 dni po siewie;
 • Termin powschodowy – jesienią, kiedy chwasty znajdują się w fazie liścieni do fazy dwóch liści właściwych (przytulia czepna w fazie liścieni), a rośliny rzepaku mają co najmniej jedną parę liści.

Butisan® Star – doskonały partner do mieszanin

W celu zwiększenia skuteczności zwalczania lub poszerzenia spektrum zwalczanych chwastów Butisan® Star można stosować z herbicydami zawierającymi substancje czynne z innych grup chemicznych.

 • Podczas oprysku na chwasty w rzepaku po siewie można zastosować Butisan® Star w mieszaninie z produktem zawierającym chlomazon. Rekomendujemy: Butisan® Star 1,5 l/ha + chlomazon w dawce 70 g s.cz/ha. Dodatek chlomazonu przy obniżonej dawce herbicydu Butisan® Star pozwoli zwiększyć skuteczność zwalczania: tobołków polnych, fiołka polnego, chabra bławatka, a także komosy białej, tasznika pospolitego czy przytuli czepnej.
 • Herbicydy na rzepak po siewie można zastosować również w mieszaninie opartej o Butisan® Star w dawce 1,5 l/ha i Butisan® Duo 400 EC w dawce 1,0 l/ha. Dodając Butisan® Duo, poszerzamy spektrum zwalczanych chwastów o bodziszki, zwiększając jednocześnie skuteczność zwalczania tobołków polnych, tasznika pospolitego czy maku polnego na stanowiskach z wyższą presją tych gatunków.
 • Można także stworzyć mieszaninę zbiornikową, w skład której wejdzie Butisan® Star w dawce 1,5 l/ha w połączeniu z herbicydem zawierającym aminopyralid, np. Navigator® w dawce 0,2 l/ha. Takie rozwiązanie jest także zaleceniem firmy BASF. Zwiększa skuteczność zwalczania chwastów w rzepaku ozimym, poszerzając spektrum zwalczanych chwastów o chabra bławatka, fiołka polnego, komosę białą oraz poprawiając efektywność zwalczania bodziszka drobnego i tobołków polnych.

butisan star w mieszaninach

Herbicyd Butisan® Star 416 SC – opinie

Środek na chwasty Butisan® Star 416 SC to bezpieczny dla rzepaku i upraw następczych preparat, potwierdzają to liczne pozytywne opinie rolników.

Gdzie kupić fungicyd Butisan® Star 416 SC?

Herbicyd Butisan® Star 416 SC dostępny jest w sprzedaży u przedstawicieli handlowych BASF. W celu zakupu należy skontaktować się z dystrybutorem poprzez zakładkę Kontakt .

Najczęstsze pytania i odpowiedzi

Butisan® Star 416 SC jest herbicydem stosowanym doglebowo lub nalistnie, przeznaczonym do zwalczania jednorocznych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w rzepaku ozimym. Środek jest najbardziej efektywny przed wschodami chwastów. Chwasty pobierają substancje zawarte w herbicydzie przez część podliścieniową oraz korzenie, niszcząc je przed wschodami lub w fazie do 2 liści właściwych, w zależności od gatunku chwastu.

Butisan® Star 416 SC oparty jest na dwóch substancjach czynnych: metazachlor (333 g/l) i chinomerak (83 g/l).

Metazachlor należy do grupy chloroacetanilidów i skutecznie zwalcza wiele chwastów, w tym rumianowate, przetaczniki, gwiazdnicę i jednoliścienne.

Chinomerak, z grupy kwasów chinolinokarboksylowych, jest szczególnie skuteczny przeciwko przytulii czepnej.

Środek należy zastosować 1 raz w sezonie uprawy rzepaku. Istnieją trzy rekomendowane terminy stosowania:

 • bezpośrednio po siewie rzepaku,
 • 4–7 dni po siewie,
 • powschodowo (jesienią), gdy rośliny rzepaku mają co najmniej jedną parę liści.

Zalecana ilość wody: 100–400 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Herbicyd Butisan® Star 416 SC przeznaczony do stosowania za pomocą opryskiwaczy samobieżnych lub ciągnikowych.

Środek chwastobójczy Butisan® Star 416 SC można stosować w trzech terminach w następujących dawkach:

 • 2,5 – 3,0 l/ha – bezpośrednio po siewie,
 • 2,5 l/ha – 4–7 dni po siewie,
 • 3,0 l/ha – powschodowo (jesienią).

Stosować w jednym z trzech rekomendowanych terminów:

 • bezpośrednio po siewie,
 • 4–7 dni po siewie,
 • powschodowo jesienią.

Najlepsza efektywność środka uzyskiwana jest w następujących warunkach:

 • Dla bezpieczeństwa wschodzących roślin, przy stosowaniu przedwschodowo, nasiona rzepaku powinny być wysiane na głębokość minimum 15 mm i dokładnie zakryte glebą.
 • Po zastosowaniu środka na pole, unikać dodatkowych zabiegów pielęgnacyjnych.
 • Skuteczne zwalczanie chwastów zależy od odpowiedniej wilgotności gleby. Produkt działa najlepiej przed wschodami chwastów. Butisan Star 416 SC przynosi oczekiwane rezultaty na suchej glebie po opadach deszczu.
 • Butisan® Star 416 SC nadaje się do większości gleb, z wyjątkiem tych bardzo lekkich lub z zawartością powyżej 10% materii organicznej.
 • Środek stosować w mniejszej dawce na glebach lżejszych, a w większej na cięższych, bogatych w próchnicę i silnie zachwaszczonych.

Herbicyd Butisan® Star 416 SC przeznaczony jest do stosowania w rzepaku ozimym.

Butisan® Star 416 SC może być mieszany z herbicydami zawierającymi chlomazon (Butisan® Duo 400 EC) czy też z herbicydem zawierającym aminopyralid, np. Navigator®.

Środek Butisan® Star 416 SC można stosowania do zwalczania takich chwastów rzepaku jak:

 • gwiazdnica pospolita,
 • jasnota purpurowa,
 • jasnota różowa,
 • komosa biała,
 • mak polny,
 • maruna bezwonna,
 • miotła zbożowa,
 • przetacznik bluszczykowy,
 • przetacznik perski,
 • przytulia czepna,
 • szarłat szorstki,
 • rumianek pospolity,
 • tasznik pospolity,
 • bodziszek drobny.

Powiązane artykuły blogowe

Szybka eliminacja chwastów z uwagi na silną konkurencję z roślinami uprawnymi to jeden z fundamentów wysokich plonów. Czyste pole w momencie wschodów roślin zapewnią herbicydy doglebowe. Sprawdźmy zatem, na jakie rozwiązania warto postawić.

Jednym z pierwszych zabiegów, wykonywanym już jesienią, są opryski na chwasty. Cechują się one znacznie szybszym wzrostem w porównaniu do upraw ozimych, co daje im możliwość zdominowania roślin uprawnych. Aby temu zapobiec, należy wybrać odpowiedni herbicyd jesienny.

Top