BASF Agricultural Solutions
Rozwiązania dla Rolnictwa

Warzywa

Jednym z najważniejszych elementów efektywnej ochrony warzyw przed patogenami jest odpowiedni dobór środków ochrony roślin.

Powinien on uwzględniać zarówno właściwości preparatów, ich skuteczność w zwalczaniu danego patogena, jak i konieczność stosowania rotacji. Dlatego też wybór najlepszych i najskuteczniejszych preparatów oraz ich właściwe stosowanie zapewnia w dużej mierze sukces produkcji warzywniczej.

Top